AUP + Stop Abocadors (1)

Després d’un mes de treball intens revisant la documentació relacionada amb el Pla d’Extractives (veure entrada), el passat 25 d’agost vam fer arribar les nostres consideracions a l’equip de Govern i a tots els Grups Municipals, i a l’equip tècnic que treballa en la matèria.

Aquestes consideracions també van ser comentades en la Junta de Portaveus del passat 3 de setembre, així com altres aportacions que la Comissió ha treballat. Durant un any a partir de l’aprovació inicial d’aquest PE, es prorroga la suspensió de plans urbanístics i llicències d’activitat, amb la qual cosa no es podrà instal·lar cap abocador a Rubí.

La Junta de Govern Local va aprovar la proposta de Pla d’Extractives el dia 15 de setembre, i restarà sotmès a exposició pública durant 45 dies. Des de l’AUP, i en la línia de la nostra voluntat de fomentar al màxim la participació ciutadana, vam demanar que es realitzés una presentació pública del Pla, i fem una crida a totes les entitats i persones interessades que facin les seves al·legacions al document.

Les consideracions de l’AUP, que han estat tingudes en compte per l’equip redactor del PE, les podeu trobar en aquest enllaç.

L’AUP davant de la proposta inicial de Pla d’Extractives
Etiquetat a: