Recordeu:

Ple de gener

Ple de febrer

Ple de març

Ple d’abril

Ple de maig

Ple de juny

Ple de Juliol

Ple de setembre

Ple de octubre

Ple de novembre