El joc a l’espai públic, ja sigui infantil, jove o, no oblidem, també adult, ha estat tradicionalment important a la cultura mediterrània. Sovint acompanyava altres ocupacions de l’espai comú, com la de “prendre la fresca” a les portes de les cases.

El joc ofereix interrelació i per tant suport i xarxa comunitària, i és un oci saludable que fomenta la convivència, millora la salut quan és actiu, o promou l’equitat quan és divers. 

Les cadires i taules a les portes de les cases amb gent gran jugant a cartes, al dominó, fent tasques com cosir o simplement xerrant mentre vigilaven el joc infantil formaven part del paisatge del nostre municipi fa dècades i, en alguns carrers i places, encara ara. 

Infants i joves podien saltar a corda, jugar a pilota, córrer, xerrar, etc. Eren activitats que, a més, permetien a la ciutadania sentir-se acollida i segura en uns carrers on el veïnat hi feia vida. 

Avui en dia però els espais a l’aire lliure per al joc són cada cop més escadussers. Les terrasses de bar omplen moltes de les nostres places; els cotxes ocupen els carrers; les bicis i patinets passen ràpid entre la gent. Això fa que, a més, quan els nens i nenes juguen a pilota, corren o criden, entrin en conflicte amb les altres i més recents activitats que es desenvolupen a les nostres places. Cal tenir en compte també que la ciutat s’ha fet més densa, amb més població vivint en el mateix espai, i això també pot facilitar el conflicte entre els diversos usos que fem de carrers i places.

Organitzacions i col·lectius com les urbanistes feministes o entitats per la salut treballen fa temps per la recuperació dels espais comuns de les ciutats com a lloc de vida i relació, i no només de trasllat entre altres activitats o d’intercanvi econòmic.  Els Ajuntaments, com el de Rubí, promouen entre d’altres els patis oberts o la recuperació de jocs infantils i tradicionals. A l’Alternativa creiem que cal reforçar aquestes iniciatives, per a posar en valor la vida de qualitat i amb dignitat als nostres carrers i, per tant, una vida en comunitat, amb confiança i seguretat. 

Des de l’AUP hem fet diverses propostes per a incrementar l’ús de l’espai públic com a espai de relació, i per la de dignificació d’allò que és públic i comú. (vegeu per exemple la moció del Ple de maig del 2020 “per a #RECUPERARLACIUTAT: més espai per a l’estada i la relació, creació de carrils bici-patinet i promoció del transport públic com a estratègia per a la vida en el post confinament”).

Creiem que és una inversió que repercuteix en la millora de la vida de totes les persones, i molt especialment d’infants, joves, dones i gent gran, per l’ús específic i més intensiu que fem aquests col·lectius dels espais comuns, d’oci i de relació. 

Els beneficis són múltiples, com ja hem dit: permet que els infants no es tanquin a casa en tornar de l’escola; facilita la convivència entre criatures, joves i grans; promou des de la psicomotricitat a la salut física i mental; evita l’aïllament social; facilita el coneixement del veïnat i per tant millora la convivència i la seguretat; etc.  

És per això que a l’Alternativa d’Unitat Popular proposem per al Ple del mes d’octubre de 2021 una acció que pot reforçar i impulsar algunes de les accions que ja està desenvolupant l’Ajuntament: crear quioscs de jocs que es puguin anar instal·lant, poc a poc, a diferents barris de la ciutat (inclòs el centre).

Es tracta d’una estructura mòbil, senzilla, que contindria jocs infantils i adults i aniria acompanyada d’una persona dinamitzadora, que presta els jocs i organitza al voltant del carro espais de joc o fins i tot activitats (les criatures haurien d’estar acompanyades per les seves persones cuidadores). Les guinguetes se situarien de forma regular per les tardes, prioritàriament entre setmana, en diferents punts clau del municipi on es detecti la seva necessitat per organitzar un joc educatiu, incentivar l’ús de l’espai o generar comunitat, entre d’altres. 

Paral·lelament proposem una acció molt senzilla que pot ajudar a desencallar alguns conflictes, i és facilitar pilotes d’escuma a infants i joves en aquelles places en les que hi ha conflicte entre el joc i la resta d’usos. Aquestes faciliten la compatibilitat del joc de pilota amb la resta d’activitats, no malmeten aparadors ni façanes, i redueixen el soroll. Les pilotes les podrien facilitar en préstec bars i comerços de la zona que participin de la campanya, o la pròpia guingueta.

Creiem a més que totes aquestes iniciatives han d’anar relacionades amb les que es desenvolupen des de les diferents àrees de l’Ajuntament per a la mediació veïnal, per a reduir el soroll o alguns conflictes, controlar l’ocupació de bars i terrasses,promoure el comerç local… Una de les crítiques que més sovint fem a l’acció de govern és, de fet, la manca de coordinació i coherència entre les diferents accions desplegades per les regidories que sovint enlloc de retroalimentar-se, competeixen entre si o generen conflictes entre iniciatives diverses.

Prendre la fresca. Jugar a la plaça.
Etiquetat a: