(entrada actualitzada)

Infografia de març de 2020

El Grup Municipal de l’AUP Rubí presentem al Ple d’octubre de 2020 una moció per tal de millorar les eines per a la fiscalització de les despeses dels viatges institucionals del govern. 

L’AUP ha anat fent seguiment dels viatges realitzats pels càrrecs electes com a part de la seva tasca en el govern de la ciutat. Tot just abans del confinament vam calcular que mentre el 2016 s’havien realitzat uns 8 viatges per valor de pràcticament 13.000€, el 2017 i el 2018 aquesta xifra baixa als 3.000-4.000€, equivalents a 5-4 viatges, i el 2019 puja a 19.000€ i 11 viatges. No tenim encara dades concloents del que portem de 2020. 

Les relacions dels governs locals amb altres governs, amb institucions diverses, o la seva inserció en projectes supramunicipals és un dels eixos de l’acció institucional. Així, es facilita entre d’altres la projecció exterior, la col·laboració en projectes conjunts o la innovació en les polítiques locals. L’Alternativa d’Unitat Popular fem seguiment d’aquestes relacions associades a viatges amb la intenció d’analitzar, denunciar o proposar canvis en la correlació entre el volum d’aquesta acció i els objectius a assolir, l’impacte al municipi i les despeses que s’hi associen. 

Ens crida l’atenció que, en aquests viatges hi participen sempre diversos regidors i regidores de govern, incloent la que és la màxima autoritat de la ciutat, l’alcaldessa, tot sovint acompanyades de personal directiu, coordinador d’àrea o tècnic, però en d’altres casos, com el viatge a Màlaga que han realitzat durant l’octubre a un congrés sobre mobilitat i sostenibilitat, el grup el composen només càrrecs electes (en aquest cas, l’alcaldessa i dos regidors). 

El volum de despesa o el nombre de viatges realitzats s’ha de correspondre a un impacte proporcional en les polítiques locals. Aquest impacte, per ara, no el podem valorar: no coneixem prou ni els objectius, ni els resultats que, a més, poden no ser a curt termini. En tot cas, restem a l’espera que l’equip de govern els expliqui i valori.

Ara bé, entenem que en molts casos el volum d’hores i diners que s’hi destinen és desproporcionat, degut a la quantitat de càrrecs electes que hi viatgen. Cal tenir en compte a més que sovint l’expertesa la té el personal tècnic (que no sempre participa en els viatges), i no tant el polític que, al cap i a la fi, estem (o hauríem d’estar) de pas en els governs. Necessitem aquí, a Rubí, un equip de govern present, actiu, eficaç, sobretot en aquests moments de crisi sanitària, econòmica, social.

La moció però no s’orienta a qüestionar l’objectiu, volum o efectivitat d’aquests viatges, sinó a proposar canvis en la forma de comptabilització d’aquests, per tal de facilitar les tasques de seguiment i fiscalització dels grups municipals i, més encara, de la pròpia tresoreria i intervenció municipal. 

En el procés de les denúncies i recerques fetes des del nostre Grup Municipal hem pogut veure que  les despeses de viatges institucionals es recullen a la web de transparència, però l’accés a les factures i tiquets és complex i els procediments per a la seva gestió fan que es produeixin errors. Com a exemple, no sempre coincideix el què consta a intervenció amb el que figura a la web de transparència, i sovint aquest fet té a veure simplement amb la forma com s’imputen les despeses, que no s’associen sempre al mateix expedient justificatiu. 

L’accés i fiscalització d’aquestes despeses és molt complicada i requereix que des d’intervenció es busquin les despeses associades a cada viatge, en cada servei, a través dels noms de les persones que inicien el tràmit de l’expedient de cada viatge. Aquest fet fa a més que, per exemple, quan els viatges consten en els expedients a nom de la tècnica o el tècnic que els gestiona, no apareguin a intervenció com a viatges institucionals, però si en canvi a la web de transparència.

Si aquesta moció s’aprova, esperem veure un resultat immediat i senzill que faciliti la tasca de govern, oposició, de transparència i d’intervenció per a un seguiment acurat i eficient de les despeses d’aquests viatges.

Actualiltzació, després de la celebració del Ple:

La moció ha rebut els vots favorables de l’oposició, però no s’ha aprovat, pel vot en contra del govern format per PSC i En Comú Podem. Els arguments donats:

  • que estem criticant la feina de la intervenció i el personal municipal (cosa que no és certa, només cal llegir la moció que pretenia, pel contrari, facilitar la seva tasca)
  • que ja són transparents i pengen les despeses dels viatges a la web municipal (quan nosaltres parlàvem de la consulta de factures i rebuts, que no és el mateix)
  • que no poden fer modificacions en la forma com gestionen comptablement les despeses, perquè estan regulades per l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre (doncs bé, per ara, el que hem vist de l’ordre no contradiu per a res la nostra moció…)
Millorem les eines per a la fiscalització de les despeses dels viatges institucionals
Etiquetat a: