La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Rubí i l’Alternativa d’Unitat Popular de Rubí reivindiquem i celebrem l’obertura d’una oficina municipal de suport als tràmits administratius i a la sol·licitud de les diferents ajudes econòmiques. Es tracta d’una reivindicació i una proposta que ve de lluny: universalitzar els serveis socials (com ho és el sistema de salut i educació), fer-los més propers a la ciutadania, garantir que les persones que més ho necessiten disposin del suport i acompanyament per part de l’Administració.

La PAH de Rubí fa anys que assumeix l’assessorament i l’acompanyament a la població que es troba en situació d’emergència habitacional. 

Durant el mes de juny, com a AUP Rubí vàrem presentar aquesta proposta d’oficina a l’equip de govern, però la resposta que varem rebre va ser que no era necessari perquè no hi havia la demanda suficient.

Per això ens vam coordinar per vetllar i lluitar, col·lectivament, pels drets socials que són essencials per garantir la vida. Així, vam iniciar, pràcticament sense fer-ne publicitat, una xarxa de suport, al CRAC, per fer aquest tràmits i ajudes i poder mostrar que si era un servei necessari. La demanda ens va sobrepassar des del primer moment: en les dues setmanes que vam tenir obert el recurs, vam rebre més de 80 peticions, algunes famílies i persones derivades dels propis Serveis Socials de Rubí.

Amb aquestes dades vam poder tornar a traspassar la proposta a l’Ajuntament per tal d’insistir en què, efectivament, es tractava d’un recurs indispensable i amb demanda, fet que ha dut a l’obertura de l’oficina anunciada per l’Ajuntament.

Cal tenir en compte que la situació socioeconòmica de les famílies de Rubí està al límit: de les 40.000 persones actives, un 10% ja estaven aturades abans del confinament, 1.000 persones han perdut la feina definitivament, 6.500 han estat o es troben en situació d’ERTO i necessitem les condicions per garantir la vida: pa, sostre i treball.

Però, més enllà de l’ocupació, Rubí té molts temes pendents: complir amb l’empadronament a tota la ciutadania, garantir l’alimentació i l’habitatge com a drets bàsics, desplegar una bona xarxa de suport a la infància, incrementar els suports a la gent gran, incrementar els serveis d’acompanyament a situacions de violència masclista, etc.

Molts col·lectius de Rubí, com la pròpia PAH, i candidatures com l’AUP treballem fa temps per posar la vida en el centre de les nostres accions, així com del què exigim que faci el propi govern municipal. 

La situació de pandèmia ha fet que totes aquestes propostes siguin, ara, especialment rellevants i urgents. Per això demanem a un govern que es denomina progressista que prioritzi la el veïnat i les seves necessitats, per damunt de despeses que poden ser prescindibles. 

També volem fer constar la nostra sorpresa per la manca de reconeixement del govern de l’origen de la iniciativa. Així, han obviat, en l’elaboració de la seva notícia, d’on partia aquesta proposta, i el treball previ que hi havia hagut tant per a proposar i treballar per la seva posada en marxa.

Sobre la nova oficina municipal d’ajuda als tràmits i prestacions
Etiquetat a: