L’any 2017 el nostre regidor Jordi Muntan escrivia aquest article d’opinió. Tres anys després, es manté plenament vigent. Avui, el recuperem arrel dels debats del darrer Ple Municipal del 23 de juliol de 2020, on es va aprovar una pròrroga, un cop caducat el contracte, pel servei de gestió de les dues escoles bressol externalitzades (La Lluna i el Sol Solet). A Rubí només La Bruna és gestionada directament per l’Ajuntament. Les altres dues escoletes són dutes per Cavall de Cartró, una empresa del grup del multimilionari Florentino Pérez. Aquest fet suposa que les treballadores tinguin unes condicions salarials i laborals molt inferiors a les de La Bruna, i que no redunden en cap cas en una millor gestió dels serveis, sinó en un major benefici de l’empresa privada.

Fragment del Ple: sobre les municipalitzacions, la gestió del govern i les escoles bressol. Intervenció de l’AUP, resumida en 1 minut.

Com diu Jordi Muntan a l’article, “Fa temps que la recuperació de la gestió directa de serveis externalitzats per part dels ajuntaments ha deixat de ser una proposta utòpica d’alguns partits alternatius per convertir-se en una realitat a moltes ciutats catalanes. Casos com Barcelona, Ripollet, Sabadell, Cerdanyola, Terrassa o Badalona són només alguns exemples de ciutats que estan recuperant el control de serveis com l’abastiment d’aigua, el tanatori, el servei de la grua, l’aparcament, la neteja o el manteniment de parcs i jardins. […]

Avui, després de més de 25 anys privatitzant serveis públics, també podem constatar una sèrie de conseqüències negatives i contràries als interessos dels ciutadans. En molts casos han suposat un important increment del cost, amb una orientació al benefici de l’empresa i no pas de l’usuari, una disminució de la qualitat del servei, una falta d’incentiu en la reinversió, una pèrdua de control per part de l’administració i una greu precarització dels llocs de treball.

Traslladem-ho a Rubí. El pressupost que es destina a externalitzacions ja supera de llarg el cost de la plantilla municipal i s’acosta al 50% del total, uns 34 milions d’euros. […]

El PSC diu que les externalitzacions surten més barates. En molts casos no és cert. La llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (RSAL), exigeix als Ajuntaments que ‘gestionin de manera eficient i sostenible’, i que per tant, davant de cada concessió, els governs municipals ‘haurien de fer un estudi i valorar sempre entre la gestió directa o indirecta dels serveis’. A principis de mandat l’AUP va presentar una moció al respecte i, tot i ser aprovada, s’han continuat licitant serveis sense cap informe que justifiqui la seva externalització. […]

Molts estudis senyalen un estalvi d’un 35% dels costos amb una gestió directa. Estalvi per l’exempció del pagament d’IVA, estalvi en el control del mateix servei, etc. En tot cas, posem xifres i tinguem el debat. I recordem que no és només un debat econòmic. Parlem d’assegurar els serveis bàsics per a tothom, donar resposta a la pobresa energètica, inserir laboralment a persones en situació vulnerable, crear projectes propis que apostin per models de sostenibilitat que corregeixin la situació actual.

El PSC de Rubí diu que no és el seu model, però no dóna explicacions del propi ni admet el debat. Per a l’AUP l’objectiu i el model és molt clar, avançar cap a una societat amb serveis públics universals, de qualitat i en el que tots els recursos es dediquin al servei públic i no al benefici privat, amb uns llocs de treball amb drets i condicions, orientant els serveis cap als ciutadans, invertint en les infraestructures necessàries, estalviant costos en intermediaris i impostos innecessaris.

El Ple. Debat sobre municipalitzacions: minuts 32 a 58

Ens hi posem, ja? Municipalitzacions