(Dijous 25 de juliol, a les 17:30h, vam fer el darrer Ple municipal del curs, després d’una Junta de PROURSA que va durar 10 minuts i en la que es va aprovar el projecte i el pressupost de PROURSA pel 2019.

El projecte de PROURSA recull, al nostre entendre, una interessant diagnosi sobre la situació de l’habitatge a Rubí (augment de preus, emergència habitacional, mancances en les polítiques públiques, saturació del personal de PROURSA…), i algunes mesures interessants (transformació d’espais municipals en pisos d’emergència, nou habitatge de promoció pública, per exemple).

Entenem, però, que el pressupost i els recursos que s’hi destinen són del tot insuficients per a fer efectius els objectius plantejats per la pròpia empresa municipal.

El Ple Municipal va durar fins les 20h, i tenia 16 punts en l’ordre del dia. Molts d’ells eren tràmits administratius, així que recollirem aquí aquells que ens semblen més rellevants, i especialment el debat sobre pressupostos.

Punt 8. Aprovació de les festes locals de l’any 2020

L’AUP vam votar SI a que els dies de festa local de la ciutat de Rubí per l’any 2020 siguin el dilluns dia 1 de juny (Festa dels Xatos) i el dilluns 29 de juny (Festa Major).

Punt 9. Dedicació portaveus

Les portaveus dels diferents grups municipals (Xavier Corbera per ERC, Ànnia Garcia per En Comú -Podem, Roberto Martin per Ciudadanos, Toni Garcia per Veïns per Rubí, i Betlem Cañizar Bel per l’AUP) han hagut de sol·licitar quina serà la seva dedicació a la tasca de portaveu durant aquest mandat.

Recordem que la tasca de portaveu és remunerada a través d’un salari i la corresponent cotització a la seguretat social. Podien escollir 50% o 63% de dedicació, amb un salari de 35.000€ o 38.000€. El mandat anterior, la dedicació era del 50% i el salari de 33.000€.

A l’AUP entenem que aquest increment de la dedicació és, en certa manera, un increment de sou camuflat. Al Ple extraordinari del 15 de juliol es van aprovar retribucions i dedicacions dels regidors i regidores, amb crítiques generalitzades als increments salarials (amb matisos segons el partit).

Ens trobem dons que totes les portaveus han escollit el 63% de dedicació, llevat l’AUP. En el nostre cas, Betlem C. Bel compatibilitzarà la tasca de portaveu amb la seva feina de professora de secundària a mitja jornada i, a més, com a l’AUP hi ha limitació salarial, retornarà entre 15.000€ i 20.000€ anuals a l’assemblea de l’AUP, perquè aquesta decideixi la destinació d’aquests fons.

En tot cas, com el punt del Ple era un tràmit per acceptar les sol·licitus de les diferents dedicacions, ens vam ABSTENIR.

Punt 10.  Modificació  del contracte de servei  de neteja de col·legis públics i dependències  municipals

Vam votar SI a l’increment d’hores de neteja en escoles i dependències municipals (El Bosc, Rubi Forma, Horts municipals…). Les hores semblaven estar ben justificades per l’increment del volum d’usuàries o dels horaris dels equipaments.

Punt 11 Continuïtat en la prestació del servei de transport públic urbà.

El 20 de setembre de 2020 ha d’estar licitat el nou contracte de bus urbà, idealment, adaptat a les novetats del Pla de Mobilitat Sostenible que s’està tramitant a l’Ajuntament.

Ara es duia a Ple l’aprovació d’una pròrroga més en la prestació del contracte, en les mateixes condicions que l’actual, mentre es prepara la licitació.

Ens vam ABSTENIR, ja que entenem que tècnicament és necessari prorrogar el contracte, però també pensem que aquesta licitació resta pendent ja fa un temps, com tantes d’altres que té damunt la taula l’Ajuntament. 

Aprofitem per recordar que aquest és un dels serveis que es podrien realitzar de forma mancomunada entre diversos municipis, sense ser externalitzat a una empresa privada, malgrat segurament això requereix de temps i d’una implantació progressiva.

Punt 12. Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari

En aquest punt, i fruit dels acords de governabilitat entre el PSC i En Comú Podem, se substitueix la partida de 800.000€ prevista per la conflictiva reforma del Parc de Ca n’Oriol per diverses partides més petites per arranjar centres esportius (25 set -180.000€, Can Mir, Olímpic -420.000€), els antics cinemes, l’ antiga estació (131.000€) i el celler (on no especifiquem quantitat, l’import és de 17.000€).   

El vot de l’AUP ha estat una ABSTENCIÓ, perquè estem d’acord en retirar la partida destinada al projecte del Parc de Ca n’Oriol, però no tenim prou informació respecte el destí i priorització de la resta de partides, ni del seu repartiment.

Per exemple, en l’anterior mandat es va perdre una subvenció de la diputació pels antics cinemes de 2 milions euros, emmarcada en el projecte 3 Barris. Avui, no tenim notícia de les accions d’aquest pla, més enllà d’algunes activitats de Ciutadania, i caldria explicar en quin estat està, perquè la rehabilitació dels antics cinemes és clau per la dinamització i el treball comunitari al barri de Les Torres.

Punt 14. Recurs sobre el contracte de serveis de recollida de residus i els serveis de neteja viària

Al darrer Ple de maig, de forma ràpida i inesperada (almenys per nosaltres), es va aprovar la renovació del contracte de neteja amb Fomento de Construcciones y Contratas. Aquesta gran multinacional havia estat controlada per Florentino Pérez i que ara és del multimilionari mexicà Carlos Slim. Els dos, coneguts per les seves actuacions com a mínim irregulars, el seu poder, i els seus tentacles en l’administració pública.

FCC és la matriu d’un dels primers grups europeus de serveis ciutadans, tant per volum de xifra de negocis com per rendibilitat. La seva estratègia de creixement s’ha orientat tradicionalment cap a la diversificació, com ho demostra el fet que sent originàriament una empresa de construcció, el 1911 va iniciar la seva activitat en el camp dels serveis públics amb un contracte de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de Barcelona.
En l’actualitat, la seva producció està altament diversificada. Les seves activitats bàsiques són la gestió de serveis mediambientals i aigua, la construcció de grans infraestructures, la producció de ciment, els equipaments urbans i la generació d’energies renovables.
És present en 54 països i més del 43% de la seva facturació prové dels mercats internacionals, principalment d’Europa i els Estats Units

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fomento_de_Construcciones_y_Contratas

Dues de les empreses que van participar en la licitació han presentat recurs davant el Tribunal Català de Contractació que, segons se’ns informa des d’intervenció, no té fonament jurídic (caldrà esperar a veure-ho).

El punt del Ple simplement proposava l’aprovació per a presentar la documentació que el Tribunal requereix a l’Ajuntament per a la tramitació d’aquest recurs. Evidentment, estem d’acord en lliurar la documentació que sigui necessària, però ens vam ABSTENIR en la votació pel nostre desacord en la forma, el contingut i les condicions en què es va tramitar el concurs públic.

Punt 15. Liquidació de les contribucions especials per al finançament de l’obra del “Projecte constructiu del tram final del carrer Guatlla”

Al carrer Guatlla (a Els Avets) s’ha construit el carrer i, com succeeix en aquest tipus d’obra, una part és finançada per l’Ajuntamet i l’altra part pel veïnat.

En aquest ple s’ha aprovat el pagament de la darrera part de l’obra, amb una rebaixa pel veïnat per la reducció del cost de la realització de l’obra. L’AUP ens vam ABSTENIR, donat que és un tema tècnic que ve de fa uns anys i desconeixem com ha anat el procés de l’obra i la relació amb el veïnat.

Punt 16. Aprovació inicial del pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2019

El vot de l’AUP en aquest punt ha estat clarament un NO, pels arguments que tot seguit expliquem (i que podeu escoltar aquí i aquí). La regidora del govern Mari Carmen Cebrian va argumentar la importància de l’aprovació dels pressupostos, i el seu valor, tal com podeu veure en aquest fragment del vídeo del Ple (de l’streaming de Ràdio Rubí).

Recordem que ara el pressupost està en exposició pública i hi ha 10 dies per a fer al·legacions.

1 Continuista

Com la mateixa alcaldessa va dir als mitjans de comunicació, es tracta d’un pressupost continuista, “perquè allò que funciona no ha de ser canviat”. 

I precisament és aquesta una de les raons per les quals no el votem: continua funcionant en el dia a dia, sense una visió estratègica i a mig i llarg termini de les polítiques locals.

La pròpia interventora municipal demana que es treballi més la planificació pluriannual i, de fet, si accedim al document on aquesta s’especifica, veiem que en general només es preveuen pels propers anys aquelles partides vinculades a renting, i alguna de manteniment de la via pública. 

En tot cas, entenem que és indispensable una planificació clara a mig i llarg termini, especialment en temes d’inversions, contractació i licitació de serveis. Les pròrrogues de molts contractes estan al límit de la legalitat, i algunes contractacions també.

És continuïsta amb la pròpia gestió (nefasta) dels recursos humans, però també pel que fa als grans temes pendents de ciutat, com el Pla d’equipaments, el Pla de mobilitat, etc.

L’equip de govern remarca també que el pressupost està centrat en allò social, en les persones, i també en el territori en el què vivim: és clar. Rubí és persones i entorn on ens desenvolupem, per tant, qualsevol acció de govern s’ha de centrar en això.  

2. Manca de consens i negociació. Manca de confiança política.

El pressupost, com s’ha elaborat, i el propi retard en què sigui aprovat, té a veure amb les dinàmiques de la darrera part del mandat, quan el PSC va anar quedant progressivament aïllat en el govern. Ara iniciem un nou mandat, i el pacte de governabilitat amb En Comú Podem permetrà que aquest s’aprovi.

Fruit de l’ambient de Ple enrarit del passat mandat, no fou prou treballat en el seu moment amb l’AUP. La desconfiança política presidia el dia a dia municipal, i es feia difícil validar un pressupost que millorava alguns aspectes, però que per l’experiència dels anys anteriors no ens generava la confiança en l’acompliment de les mesures pactades, les mocions aprovades, o els deures pendents com la regularització de la plantilla. 

Aquesta confiança, avui, encara no la tenim. Si En Comú Podem hi confien i han decidit validar la feina del PSC de Rubí, endavant, però entenem que queda encara molt camí per recórrer per superar la situació que es va donar durant l’anterior mandat.

3. Propostes AUP

Quin ha estat el nostre paper, donada la situació? Es va fer lliurament a l’actual 1r tinent d’alcalde, Moisés Rodriguez, d’un llistat de mocions presentades per l’AUP i aprovades, que resten pendents de ser implementades. 

I no es tracta d’un “que hay de lo mio”. Es tracta de què les mocions que presentem els grups municipals, consensuades sovint amb altres formacions, aprovades i per tant assumides pel Ple, han de tenir alguna significació política, pel govern, i per la ciutat. 

Sabem que una moció no obliga legalment, però creiem que sí que ho fa moralment.  

Entre aquestes mocions: l’observatori del gènere, el desenvolupament del protocol de festes lliures de sexisme, el centre d’empoderament feminista, el pla de foment de la masoveria urbana, la inversió i adquisició per habitatge públic, el programa contra el malbaratamanent d’aliments, la recuperació del programa de natació escolar, la millora de la passera dels FGC, el programa Bus a Peu, la restauració de les Torres Massana, el pla de restauració del Patrimoni local, el desenvolupament del Pla director de la riera, les municipalitzacions, el Parc Agrari, el destí d’un 15% del pressupost d’inversions a les urbanitzacions, les millores en el servei de recollida i tinença d’animals perduts, etc. 

4. Anàlisi d’alguns aspectes del pressupost

 • Increment de 5 milions d’€, fet important per la ciutat, però sense complir la regla de la despesa: superem el límit establert per la regulació estatal en més de 2M d’€, segons informe d’intervenció. Caldrà veure com es resol aquesta qüestió en el proper pressupost. 
 • 2M€ d’aquest increment es corresponen a subvencions de la Generalitat i la Diputació en matèria d’ocupació, que anteriorment es resolien amb modificacions pressupostàries. Celebrem que es contemplin ja d’entrada. 
 • Escàs fons de contingència, destinat a atendre necessitats imprevistes, de només 150.000€, com la pròpia interventora alerta. 
 • Previsió d’un increment del 50% de l’impost sobre construccions i un 25% de l’impost sobre el valors dels terrenys de naturalesa urbans que segons diuen, respon a la positiva evolució econòmica… Alerta, perquè la bombolla immobiliària torna a ser present, i es tracta d’ingressos volàtils. Suposen 1.600.000 dels 25M d’Ingressos previstos per impostos i taxes. 
 • Malgrat l’increment de 5M€, continua la reducció en les inversions que arrosseguem des del 2017. Tenint en compte els compromisos adquirits durant l’anterior mandat, no ho acabem d’entendre (Casino, Torres Massana, antics cinemes, antiga estació, CEE Ca n’Oriol, El Bosc…). Entenem que no tot és pressupost de 2019, però aquí tornem a insistir en la previsió a mig i llarg termini. I continua sent omnipresent la despesa en pavimentacions i millores en les vies públiques, fet que no despreciem, però torna a ser, sembla, el central. 
 • Pel que fa al capítol I, despeses de personal, volem insistir un altre cop en la importància de posar al dia la plantilla municipal i la seva gestió. 
  • La pròpia interventora diu que “Respecte tant a la plantilla, annex de personal i crèdits consignats en el capítol primer de l’estat de despeses del projecte de pressupost, la Intervenció no pot manifestar si les mateixes s’ajusten a les previsions legals i a les dades de la relació de llocs de treball, ja que s’ha vist impedida, per manca de temps i informació, de poder efectuar les oportunes comprovacions destinades a verificar els càlculs i ajustos que suporten les xifres i estats presentats. S’ha informat de les despeses en base a l’informesol.licitat a Recursos Humans sobre les variacions produïdes”. Ens sembla un fet greu continuar amb aquesta manca de transparència i d’organització de la plantilla municipal. 

Emplacem per tant a:

 • realitzar una adequada relació de llocs de treball, consensuada amb plantilla i sindicats i amb una correcta traducció d’aquesta als pressupostos municipals, 
 • regularitzar urgentment la plantilla, absolutament sobrecarregada de llocs de feina temporals (interinatges o altres fórmules)
 • actualitzar el Pla d’Igualtat, reivindicat any rere any pel personal municipal, 
 • traspassar part de les despeses de contractació del capítol 2 a capítol 1, passant de les contínues externalitzacions a municipalitzar progressivament aquells serveis municipals que ho requereixin, i que sigui possible, valorant mancomunar-los amb municipis propers (com part del treball de parcs i jardins, les escoles bressol, la grua municipal, la zona blava, la deixalleria, etc.)
 • reduir el nombre de persones assessores tant de govern i, si s’estima que algun d’aquests llocs de feina és necessari a llarg termini, deixar de prestar-lo en forma de càrrecs de confiança assignats a dit.

I finalment, les mocions dels Grups Municipals

El darrer punt tractat al Ple són les mocions dels Grups Municipals que, aquest cop, han estat totes consensuades i acordades a la Junta de Portaveus i assumides per tots els partits. Són les següents:

 • AUP: moció per l’actualització del Reglament Orgànic Municipal i el desplegament del Pla de Participació Ciutadana. Podeu veure aquí la presentació de la moció feta per la nostra regidora (si continueu el vídeo, veureu tota la resta de mocions), i aquí, el text de la moció. Consensuada amb esmenes del PSC.
 • Veïns per Rubí: adhesió de la ciutat a la xarxa de municipis LGTBI+ i protocol per l’onada de calor. Consensuades amb esmenes d’AUP, ERC i PSC.
 • Ciutadans: millora de la senyalització del carril del mig dels túnels de Vallvidriera, presentada també a sant Cugat. Consensuada amb esmenes d’ERC.
 • En Comú Podem: incorporació dels dos cognoms en la comunicació oficial i protocolària, i revisió dels formularis municipals per a eliminar el binarisme de gènere i la família tradicional, i moció per convocar la comissió de nomenclàtor i posar a la Plaça Nova plaça Neus Català. Consensuades amb esmenes d’AUP.

Darrer punt: precs i preguntes

Es van realitzar tot de precs per part dels grups municipals. Els podeu veure en aquest fragment del vídeo de Ràdio Rubí. Volem remarcar la intervenció de C’s, preguntant per un suposat espionatge (literalment) als patis d les escoles realitzat per la Plataforma per la Llengua. En realitat, com va dir el portaveu d’ERC, es tracta de l’estudi en el qual s’observava diversos patis d’escoles per a veure quins idiomes s’hi parlaven.

Pel que fa a l’AUP, vam preguntar tres qüestions:

 • Sobre els moviments al Parc de Can Sant Joan, on s’ha vist treballadors arrelant la tanca i fent altres feines. Recordem que hi ha una moció aprovada per l’Ajuntament de Rubí i el de Sant Cugat per convertir el camp de golf en parc públic.
 • Sobre el trasllat del Centre de Normalització Lingüística a la nova seu damunt el Mercat Municipal.
 • Sobre les restes de tala entorn les torres d’alta tensió de Cova Solera.

Les respostes ens arribaran per escrit.

També van haver tres intervencions d’homes del públic, per demanar una llançadera entre Can Barceló i la línia 3 del bus, per demanar que es constitueixi i es reuneixi la comissió de protocol de les festes populars, i per diverses demandes relacionades amb via pública.

Ple. Juliol 2019. Els pressupostos, i +
Etiquetat a: