Divendres vam explicar perquè vinculàvem l’aprovació del Pla d’inversions 2018-2019 a l’aturada del projecte de Ca n’Oriol (llegir aquí explicació).
 
Finalment l’equip de govern ha aconseguit el suport de @Cs_Rubí per aprovar una part del Pla d’inversions (la part corresponent al 2018, de 7.8 milions), i per tant el nostre vot negatiu (pels motius que hem explicat) perdia sentit ja que igualment aquest s’hagués aprovat amb el vot de @Cs_Rubí. És per això que finalment l’AUP ens hem ABSTINGUT a la votació del Pla d’Inversions 2018, pels següents motius:
 
A FAVOR: l’equip de govern ha incorporat algunes propostes de l’AUP al Pla d’Inversions, i ho valorem positivament:
 • Ampliació de l’Escola Especial de Ca n’Oriol
 • Ampliació voreres del c/Cadmo
 • Ampliació voreres del c/Sabadell entre Sant Gaietà i Plaça Celso Emilio Ferreiro
 • Incorporació de verd urbà al c/Verge de Lourdes i millora de les voreres; és un carrer clau que connecta Ca n’Oriol amb el centre
 • Restauració de la Font de Can Moritz (patrimoni).
 
EN CONTRA: algunes propostes de l’AUP que creiem importants i que no s’han incorporat:
 • Habitatges social: vam proposar destinar una partida important a construir habitatge social al solar municipal que hi ha darrera l’elefant Bòdum. La manca d’habitatge és urgència que no s’està cobrint.
 • Renovació dels Antics Cinemes de Rubí per convertir-los en un centre cívic, i fer tota una xarxa de centres cívics amb els equipaments existents a Can Fatjó i Ca n’Oriol. Proposta feta ja el 2015.
 • Només s’inverteix un 4.6% a les urbanitzacions; el ple va aprovar una moció de l’AUP que acordava destinar el 15% de les inversions a les urbanitzacions. Això no s’ha complert.
 • Ampliació de les voreres dels carrers Justícia, Sant Josep i Floridablanca, que connecten el centre amb Ca n’Oriol i que estan en molt mal estat. De fet, cal molta més inversió en millorar l’accessibilitat a molts carrers de Rubí.
 • Tampoc compartim certes inversions que creiem que no són una prioritat i que tenen un caire més bé clientelar, com pot ser la despesa de 293.333€ en instal·lar cobriments per a 10 pistes de petanca amb arquitectura tèxtil (toldos) a la petanca de Cova Solera.
 • I evidentment tampoc compartim una partida per redactar una segona fase del projecte del Parc de Ca n’Oriol si ni tan sols hi ha consens amb la primera fase del projecte. En tot cas, això caldrà aprovar-ho de cara al 2019, ja que avui només s’han aprovat les partides del 2018.
 
Podeu veure aquí tot el llistat de projectes que s’ha aprovat avui al ple, així com el llistat de projectes que caldrà aprovar pel 2019.
 
També cal dir que les negociacions que hi ha hagut han estat sempre bilaterals amb els partits que hi han volgut participar. Nosaltres creiem que projectes de ciutat com aquests haurien de negociar-se conjuntament amb totes les forces, per assolir així consensos de ciutat que assegurin una bona priorització de les inversions i també la seva execució en el futur, governi qui governi. Finalment, caldrà veure la capacitat real de l’equip de govern de dur a terme tots aquests projectes, però en tot cas això ja és la seva responsabilitat i feina.
 
Seguim! 
L’AUP s’absté a la votació del Pla d’Inversions 2018

Un pensament en “L’AUP s’absté a la votació del Pla d’Inversions 2018

Els comentaris estan tancats.