Com cada any, i per transparència, l’AUP fa públic el balanç econòmic de la formació

En aquest 2017 l’AUP ha ingressat 34.200€ de la retribució del grup municipal, a més de 7206,14€ de la part del sou a la qual renuncia el nostre portaveu. 

Pel què fa a les despeses, les principals han estat l’aportació al CRAC, el projecte sociocultural al qual donem suport, amb una suma total de 22.800€ en concepte de lloguer i despeses, anuncis i pàgines informatives a mitjans de comunicació, assessorament que vam demanar al Col.lectiu Ronda, i finalment els 7150€ destinats al programa Retorn Social, del que se n’han beneficiat tres entitats de Rubí.

Balanç econòmic de l’AUP de l’any 2017
Etiquetat a: