La proposta ja s’aplica a altres municipis de Catalunya i és, entre d’altres, un instrument de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi

En el proper ple l’AUP presentarà una moció perquè a partir d’ara ens els pressupostos es destini el 0,5% de la recaptació líquida anual de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) a activitats de protecció, gestió i restauració de la flora, la fauna, els hàbitats i els ecosistemes. Aquesta és una proposta que ja s’aplica a altres municipis de Catalunya.

El creixement de les poblacions i l’increment exponencial del consum per càpita ha dut a una demanda cada vegada més elevada de sòl i dels recursos naturals necessaris per al nostre model de vida, la qual cosa posa en greu risc la conservació dels valors naturals, el manteniment de les funcions ecològiques imprescindibles i, en conseqüència, tots els beneficis materials i immaterials que la natura ens ofereix, sense els quals la nostra subsistència resulta impossible. Calen doncs, polítiques de caràcter local per tal de protegir el medi natural, gestionar-lo activament per a la seva millora i restaurar aquells indrets que així ho precisen, en el marc d’un ús sostenible dels recursos naturals municipals.

Donat que l’IBI és l’impost directament vinculat a la transformació del sòl, té tot el sentit que sigui la font de recursos que ajudi a reequilibrar el territori. D’una banda, això assegura la dotació pressupostària necessària per desenvolupar projectes potents amb continuïtat (uns 130.000 euros anuals, en el cas de Rubí). De l’altra, és un instrument de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a través d’aquesta iniciativa.

La moció també inclou la necessitat de contractar personal municipal que sigui expert en la matèria per tal d’assegurar l’adequada execució dels projectes que es duguin a terme, projectes que entitats i persones interessades de Rubí podran presentar segons un procés de participació ciutadana que caldrà implementar.

Finalment, la moció també demana que l’Ajuntament de Rubí esdevingui membre de la Xarxa de Custòdia del Territori, xarxa que pot assessorar en la implementació dels acords proposats, entre d’altres.

L’AUP vol que el 0.5% de la recaptació de l’IBI es destini a projectes de conservació i gestió del medi natural