Amb aquesta nota de premsa l’AUP volem contestar les declaracions que la regidora del Servei de la Dona de l’Ajuntament de Rubí, la Maria Mas, va fer ahir.

La regidora Maria Mas afirma que “les polítiques per a les dones són molt més que fer mocions i parlar en femení”. Des de l’AUP li volem recordar que com a oposició utilitzem les eines que tenim al nostre abast, en aquest cas les mocions, per a construir i proposar polítiques municipals. Però a qui correspon executar els acords i desenvolupar les polítiques és l’equip de govern, que és qui té les eines i els recursos per a fer-ho, no pas l’oposició. És més, tot i ser oposició, hem realitzat, amb recursos propis, accions més enllà de mocions: hem impulsat la campanya “No vol dir no, per unes festes lliures de sexisme”, hem organitzat taules de participació, xerrades i tallers oberts a la ciutadania. Fins i tot hem fet treball conjunt amb el propi equip de govern proposant l’homenatge a les dones del tèxtil.

També en referència al seu comentari sobre el sopar de dones, la regidora de l’AUP no va assistir al sopar pel desacord de la formació en el format i model d’aquest acte, que trobem totalment descontextualitzat i superficial. Trobem especialment hipòcrita fer un sopar de dones (pagat per l’Ajuntament) quan aquesta activitat no té sentit si no s’acompanya d’altres polítiques i accions durant la resta de l’any. I posarem exemples concrets que justifiquen el nostre posicionament, doncs creiem que les polítiques i accions que s’estan fent des del Servei de la Dona són mínimes i insuficients:

1) El Servei de la Dona fa temps que està en precari, amb tot l’equip de treballadors i treballadores municipals de baixa. Ara mateix el servei se sosté gràcies a una empresa externa.

2) En els últims pressupostos s’han retallat 20.000€ al Servei de la Dona. A més, no hi ha cap protocol, pla o metodologia per tal que aquests pressupostos s’elaborin amb perspectiva feminista (hi ha una moció aprovada en aquest sentit) i tampoc hi ha cap pla per aplicar polítiques d’igualtat transversals a tot l’Ajuntament.

3) No s’ha realitzat el protocol de festes no sexistes, protocol que s’havia de fer amb col·lectius que treballen en aquesta temàtica. És més, la regidora va mentir en el seu moment dient públicament que s’estava fent aquest treball conjunt, quan això no ha estat així en cap moment. De fet, el Servei de la Dona destaca per la manca de col·laboració amb aquestes entitats i col·lectius, un treball que l’AUP sí que intenta realitzar i que creiem que és bàsic.

4) No s’han realitzat polítiques proactives i de prevenció, només accions aïllades impulsades pel Servei de Joventut (Torre Bassas).

5) No s’ha complert cap dels punts establerts en una moció que vam presentar a l’inici del mandat (juliol de 2015), on un dels punts més importants era la creació d’un Centre de Formació i d’Autoempoderament Feminista, que hauria de funcionar com a eina de reforç i ampliació del ja existent Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Això, com qualsevol rubinenc i rubinenca pot comprovar, no s’ha fet.

6) El Pla d’igualtat de l’Ajuntament caduca d’aquí a un mes. En l’elaboració no s’han adoptat cap de les propostes dels col·lectius que treballen en el tema, ni tant sols s’ha fet seguiment de les propostes que aquests han fet.

7) I el més preocupant de tot, senyora Mas, una de les seves prioritats hauria de ser protegir els drets de les treballadores municipals que depenen de vostè. I això vol dir actualitzar i aplicar, sobretot aplicar, els protocols existents per tal de ser eficaços davant d’un possible cas d’assetjament. Això, durant aquest mandat, no s’ha fet.

Tot plegat fa que no es puguin dur a termes accions de manera adequada i amb la qualitat que requereixen. Per tant, senyora Mas, té raó, fer mocions i parlar en femení no és suficient, però limitar-se a fer sopars del dia de la dona encara menys. Hi ha motius de sobres, doncs, per demanar la seva dimissió, que és el que fem a través d’aquest comunicat i farem en el ple d’aquest dijous.

Nota de premsa per respondre les declaracions de la regidora Maria Mas (PSC)