L’AUP fem arribar les següents propostes de millora de cara a la Festa Major 2018 i recordem a l’equip de govern que hi ha una moció aprovada el 2016 que insta a recuperar la Comissió de Festa Major. En aquest sentit, per la Festa Major del 2017 la Comissió es va convocar tard (mes d’abril) i una sola vegada. Creiem que això no és seriós i que cal donar un paper més important a la Comissió, que ha de poder incidir més en el programa d’activitats i l’organització de la festa, i sobretot ha de rebre un retorn de les propostes que es fan en el marc de la Comissió.

 

Propostes de millora proposades per l’AUP:

Dies de festa major: molta gent treballa fora de Rubí i per tant el fet que les festes comencin dimarts o dimecres (i per tant es marqui dia festiu dimecres o dijous) és un problema en dos sentits: el primer és el descans dels veïns que han d’anar a treballar (molèsties per sorolls), i el segon és que l’assistència a algunes de les activitats nocturnes és baixa perquè no tothom pot sortir. Creiem que cal encetar un debat polític i ciutadà sobre dies i horaris per poder assegurar una bona convivència entre la festa i el descans dels veïns.

Pregó: des de fa anys que el pregó no s’escolta bé (problemes de so), cal millorar aquest aspecte. Valorem molt positivament que gent vinculada a la ciutat faci el pregó, en lloc de pagar famosos.

Volum dels espectacles: si el pregó no s’escolta bé, en el cas dels espectacles passa el contrari; el volum és massa alt. Hi ha veïns que han de marxar de casa (fins i tot els hi tremolen els vidres), i d’altres que ens han assegurat que des de la Serreta escolten la música de l’Escardívol. De fet, el volum és tan alt algunes vegades que hi ha moments que es barregen les músiques de diversos espectacles, concretament entre Pl. Dr. Guardiet, Pl. Salvador Allende, Pl. Catalunya i Escardívol. Creiem que cal assegurar el bon desenvolupament de les activitats respectant al màxim el descans dels veïns. El problema de volum alt és un mal endèmic que ja hem denunciat altres vegades per altres festivals/espectables. De fet, vam demanar (i es va aprovar per ple) que en el marc del projecte Rubí Brilla s’elaborés un protocol per reduir soroll a les festes i actes lúdics, un protocol que a dia d’avui encara no s’ha fet.

Activitats que s’encavalquen: és inevitable que a la ciutat es facin diverses activitats a la mateixa hora, però cal ser curosos per tal que aquestes no tinguin lloc a la mateixa zona. Per exemple: dissabte a la tarda van coincidir la tabalada i les sardanes, de manera que era impossible que la segona activitat pogués desenvolupar-se de manera adequada. El torneig d’escacs, que es va haver de moure de lloc per les terrasses del bar situades on abans es feia aquesta activitat, es va col·locar al costat de l’escenari mentre es feien proves de so.

Concerts: cal revisar el fet de portar artistes que representen un gran cost i que no acaben d’omplir, com és el cas del Baute, en el que es van regalar moltes invitacions (vora la meitat de les places existents, de fet). 

Falta de contenidors i papereres: fa uns anys ja vam dir que falten papereres i/o contenidors per tirar les deixalles, sobretot al costat de les zones de venta de menjar.

Mercat dels anys 20: més enllà de si agrada o no, cal assegurar la convivència entre les paradetes que hi ha al carrer durant la festa i les botigues que hi són tot l’any. El Mercat les tapa totalment.

Transport públic: caldria reforçar el transport públic durant la festa major, sobretot per la gent que ve de les urbanitzacions (actualment no hi ha cap reforç i el servei acaba a les 22h).

Propostes de l’AUP per millorar la Festa Major
Etiquetat a: