Al nostre entendre els pressupostos municipals pel 2018 són de contingència i no de transformació. No hem rebut retorn de les nostres propostes. A poc més d’un mes de l’aprovació dels pressupostos, i vista la feina feta per l’equip de govern i la seva actitud, l’AUP dóna per finalitzada la negociació dels pressupostos, una negociació que realment mai ha tingut lloc de manera compartida amb tots els grups municipals, tal i com l’equip de govern pretén vendre.

 

HABITATGE –> 5 milions habitatge en 2 anys per: reorganització recursos humans PROURSA, compra i promoció habitatge social, gestió oficina habitatge públic (veure més detalls aquí).

COMPLIMENT MOCIONS –> cal concretar clarament les partides pressupostàries per executar-les (per exemple, programa bus a peu, natació a l’escola, pla gestió sòl no urbanitzable i pla director de la riera, espais de restauració als equipaments culturals municipals, pla gestió patrimoni, etc). En cas de que l’equip de govern consideri que no hi ha diners o que no és viable demanem informe que ho justifiqui. Podeu llegir totes les mocions que hem presentat aquí).

FINCA FONT DEL FERRO (FFF): cal atendre les demandes pressupostàries de la gerència de FFF per iniciar i millorar noves activitats al Centre Especial de Treball (CET), i incrementar el sou dels treballadors un cop incorporats al conveni col·lectiu de l’Ajuntament per tal d’igualar les seves condicions amb les dels tècnics del mateix CET.

PLANTILLA MUNICIPAL –> incrementar pressupost (capítol 1) per: cobrir les baixes dels diferents serveis, prioritzant serveis a les persones, seguretat i serveis centrals (recursos humans). Cal accelerar la reguralització de la plantilla municipal.

CONVENI AMB EL PERIÓDICO –> acabar amb aquest conveni (18.000€), recordem que la moció on ho demanàvem no es va aprovar pels vots en contra de PSC, PP, C’s i els 3 regidors no adscrits.

PLA INVERSIONS 2017-2019 –> la proposta que ens ha fet arribar l’equip de govern creiem que no aposta per la transformació real de la ciutat. Cal prioritzar millores per a l’accessibilitat (mobilitat a peu i persones amb dificultats), l’obertura de nous equipaments (ex: centre cívic Antics Cinemes, ampliació tanatori), la millora del verd urbà, i inversions a les urbanitzacions (en aquest últim cas recordem que es va aprovar una moció de l’AUP on s’acordava destinar el 15% aprox del pressupost d’inversions a les urbanitzacions).

Video Rubitv.cat de la roda de premsa que vam fer sobre pressupostos: https://www.rubitv.cat/20171109/13739/l-aup-critica-la-manca-de-voluntat-de-negociacio-de-l-equip-de-govern-pel-que-fa-al-pressupost-del-2018

Propostes de l’AUP pels pressupostos 2018 i Pla d’inversions 2017-2019
Etiquetat a: