La proposta de l’Alternativa per al Ple de setembre, acompanyada d’un Metrominuto

Desplaçament directe pel Camí de Sant Muç

Desplaçar-se entre les urbanitzacions i el nucli urbà a peu, de forma segura i accessible, presenta problemàtiques ben conegudes. Les queixes del veïnat de les urbanitzacions per les males connexions amb el nucli de la ciutat s’arrosseguen de fa temps: el transport públic és insuficient i no hi ha camins segurs per anar a peu o en bicicleta (o patinet).

Hi ha tres grans accessos per desplaçar-se des de les urbanitzacions: el camí vell d’Ullastrell, el camí de Can Feliu i el camí de Sant Muç. D’aquests, només el primer té voreres (no sempre practicables) i il·luminació.

Aquesta situació desfavorable per a la mobilitat a peu la comparteixen també aquells que aposten per la mobilitat sostenible fent servir la bicicleta o el patinet.

Les rutes ràpides són per tant un coll d’ampolla per a vianants i ciclistes que han de compartir la calçada amb els cotxes sense garanties per la seva integritat física, sense ni tan sols il·luminació, amb trams amb molt poca visibilitat, una densitat de trànsit rellevant i una sinistralitat elevada en una via on els cotxes sovint no respecten la limitació de 30 Km/h. Aquesta situació genera un problema greu de seguretat viària i a la vegada dissuadeix de fer ús d’una mobilitat saludable i sostenible.

La situació d’emergència climàtica, en paral·lel a l’increment de preu dels combustibles fòssils i el seu esgotament, obliguen a reduir a curt termini l’ús del vehicle motoritzat, però les inversions i les gestions administratives necessàries per a fer accessibles i segures aquestes rutes només es poden executar a mig o llarg termini. Els propis Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Unió Europea indiquen als països i municipis que cal proporcionar abans del 2030 “accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom” i millorar “la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, dones, nens, persones amb discapacitat i persones grans”.

Aquesta situació s’arrossega fa dècades, però s’ha vist empitjorada amb el temps per l’increment de població a les urbanitzacions i, per tant, del trànsit. Suposa per tant un greuge important per a les persones que viuen a les urbanitzacions, que provoca la desconnexió d’aquestes amb la resta del municipi: amb els comerços, la cultura, i en general amb l’activitat social, educativa o cultural de Ru´bí. Aquesta situació no resolta alimenta la sensació d’abandonament institucional i desincentiva qualsevol sentiment de pertinença, provocant a més que, un cop s’agafa el cotxe, puguin ser més atractius altres municipis propers tan per anar a comprar, com a l’escola, com per a passar les estones d’oci.

A l’AUP creiem que cal treballar per solucions duraderes i a llarg termini, però que cal actuar també mentrestant per a proveir de forma urgent de solucions a curt termini. Existeixen exemples de solucions senzilles i econòmiques en països amb una llarga tradició de mobilitat ciclable, com el cas d’Holanda amb carrils únics de dos sentits que permeten afegir l’espai necessari per a vianants i ciclistes.

També es pot estudiar la possibilitat de generar un circuit d’entrada i sortida entre les dues vies, fent que aquestes siguin de sentit únic, però pensem que en tot cas és l’equip tècnic de mobilitat qui ha de pensar les solucions factibles i adequades en el curt termini.

Per això aquest mes de setembre proposem al Ple de l’Ajuntament que estudiï de quina manera fer una adequació ràpida de les vies per permetre (i promoure) la mobilitat a peu i en vehicles de mobilitat personal, i que la implanti en el primer trimestre de l’any 2023. A la vegada, demanem que es treballi en la futura adequació d’aquestes vies perquè gaudeixin de tot allò necessari per a desplaçar-nos de forma segura i accessible: il·luminació, arbrat quan calgui, voreres i carrils bici segregats.

El Metrominuto de Rubí

El Metrominuto és una eina iniciada a Pontevedra per a promoure la mobilitat a peu. Imitant un mapa de metro, recull les distàncies a peu entre alguns dels principals espais de la ciutat, per tal de fomentar el desplaçament sense cotxe. Des del seu inici a Pontevedra han estat diversos els Ajuntaments que l’han promoguda. A Rubí iniciem aquest camí amb el Metrominuto de l’Alternativa d’Unitat Popular. Us recomanem la lectura d’aquest fil que il·lustra algunes de les transformacions que han dut a terme altres ciutats a partir d’iniciatives i plantejaments urbans com els que estem promovent:

Foto: Ràdio Rubí – Membres de l’AUP al camí de Sant Muç presentant la moció i el metrominuto en roda de premsa
Millorem la connexió entre les urbanitzacions i el nucli urbà?
Etiquetat a: