Ple 3DESEMBRE

El passat dijous, 3 de desembre, es va celebrar el Ple del Consell Comarcal per aprovar la proposta dels pressupostos de l’ens per a l’any 2016. Els pressupostos van quedar aprovats amb els vots favorables del PSCERCCiU i el PP, i l’abstenció del grup d’Entesa, la CUP-Poble Actiu Ciutadans. Després d’aquest Ple, el grup d’Entesa va ser expulsat del Govern del Consell Comarcal.

L’expulsió va venir motivada per l’abstenció als Pressupostos, que l’Entesa va argumentar en la intervenció al Ple per la manca de consens en l’elaboració dels pressupostos i per un desacord en allò referent a la pobresa energètica. Per part del President (PSC) i del representant d’ERC, però, s’assegurava que la única diferència entre els diversos grups del Govern (PSC, ERC, CiU i Entesa) era que els darrers no acceptaven la rebaixa de les retribucions als diversos grups comarcals, que finalment va ser de més d’un 60%, mentre que Entesa volia que fos només d’un 25%.

A banda de continuar coneixent el funcionament del consell,veiem el projecte boscos i la gestió de beques i transport escolar com els temes prioritaris a treballar.

Pel què fa als Pressupostos, el president i la gerent van explicar que l’augment respecte al 2015 es deu al finançament que rebrà l’ens com a recursos finalistes per part d’altres organismes (subvencions, ajudes…) però no per finançament propi. També van explicar que en aquests pressupostos hi havia prevista l’absorció per part del Consell Comarcal i els recursos de l’antic COPEVO, i que és per això que augmenta el Capítol I de l’àrea de Desenvolupament. Pel què fa al finançament del Consell, comenten que s’ha elevat una queixa a la Generalitat per impagament, i que caldrà canviar la relació amb els Ajuntaments, i que per tant esperen que aquests aportin més al Consell Comarcal.

La despesa política, per altra banda, es redueix de manera important, ja que baixen el sou de la gerent i del president, les assignacions a grups polítics i les indemnitzacions als consellers, i també es redueix la partida dels assessors de Grup Comarcal. Aquesta rebaixa en la despesa política és una demanda històrica de les Candidatures Alternatives del Vallès, ja que no era concebible una despesa política tan elevada atesos el finançament i els recursos que té el Consell Comarcal. En els pressupostos també s’incloïa la paga extra de Nadal de 2012 i un acord de les condicions laborals dels tècnics del Consell.

A banda d’aquesta demanda, els consellers valoren positivament tota la informació relativa als Pressupostos: és la primera vegada que s’entrega de manera entenedora i didàctica.

Finalment, al Pressupost també hi ha present el PUOSC de biomassa, amb les preocupacions pel què fa a les possibles emissions contaminants que pot comportar la crema de biomassa. En aquest sentit, es demana al Consell Comarcal que organitzi una jornada sobre biomassa, amb representació d’experts i entitats en defensa del medi ambient. A banda de l’aprovació dels Pressupostos, els consellers de les Candidatures Alternatives del Vallès es van abstenir en la votació del Compte General de 2014.

En la modificació de les assignacions als grups polítics, que baixaran dels 4800€ fixos anuals als 1824€; i dels 400 euros mensuals per conseller als 152€ mensuals per conseller; hi vam votar a favor.

També vam votar a favor de la modificació del règim econòmic dels consellers i conselleres, que es redueix en un 10%: a partir d’ara es pagaran 90€ per assistència al Ple; 45€ per assistència a la Comissió Permanent; 112€ per Assistència a les Juntes de Portaveus i 90€ per assistència a la Comissió Especial de Comptes i les Comissions Informatives. El sou del president també es rebaixa un 10%, passant dels 20.000€ anuals als 18.000€.

En un altre punt, ens vam abstenir en la votació de la incorporació del president del Consorci de Turisme a la Comissió Permanent.

També vam votar a favor de l’acord regulador de les condicions de treball dels tècnics del Consell, que portava denunciat des de l’any 2007. Així doncs, des de la CUP-Poble Actiu celebrem que finalment s’hagi arribar a un acord, llargament reivindicat pels propis treballadors i que com a CAV ja feia temps, també, que es demanava. Aquest conveni, a més, també s’entén com un punt de partida amb el qual seguir treballant i avançant en favor dels drets dels treballadors i les treballadores, i no pas com un punt final. També vam votar a favor del retorn de la paga extra de Nadal de l’any 2012.

Finalment, vam votar favorablement a la delegació de competències del Consorci de Residus a favor del Consell Comarcal, per tal de licitar el servei de neteja a la seu del Consorci, que és propietat del Consell; i també de la inclusió de clàusules socials en tots els contractes públics, tot demanant que no sigui només una aprovació simbòlica sinó que hi hagi esforç en aplicar-les.

La CUP – Poble Actiu al Ple del Consell Comarcal del 3 de desembre