Entre el 20 i el 28 de novembre se celebra la Setmana Europea per la Prevenció dels Residus, que enguany posa el focus en l’economia circular per a fer comunitats més sostenibles que caminin cap a l’anomenat residu zero. 

En aquesta línia, l’Ajuntament de Rubí ha programat tot un seguit d’accions centrades en mostrar a la ciutadania opcions per a reutilitzar o recircular objectes per tal d’allargar la seva vida útil o bé que tornin a convertir-se en un recurs i no una simple deixalla: el refira’t, el dimecres manetes, la trocalleria, ecotallers de manteniment d’ordinadors, de vermicompostatge o de transformació de texans. 

Però mentrestant, i segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya (http://estadistiques.arc.cat/ARC/ ), Rubí es manté en un baixíssim 39,95% de recollida selectiva. La mitjana dels municipis de més de 50.000 habitants és de 37,94%. Ara bé, tots els municipis hauríem d’estar en un 50% de reciclatge el 2020 i un 55% el 2025. Per ara sembla que d’entre els municipis del Vallès Occidental només Matadepera està en un molt positiu 93%, Vacarisses en el 86%, Castellbisbal en el 61%, Ullastrell el 55% i Rellinars el 53%. Sant Cugat està assolint aquesta fita amb el seu 51% de recollida selectiva el 2020. A Rubí i a d’altres municipis catalans l’increment els darrers anys és mínim i el balanç per tant de les polítiques de recollida de residus, nefast. 

D’una banda, l’esperat i demanat porta a porta o altres sistemes similars no acaben d’arribar mai al nostre municipi. L’Alternativa el demanem fa anys, i la resposta acostuma a ser que “s’ha d’estudiar”. És indispensable implantar-lo de forma urgent per tal d’assolir una millora significativa en la recollida selectiva dels residus. 

A la pregunta formulada al Ple d’octubre per la nostra regidora sobre la implantació del porta a porta a Rubí, el govern va respondre que “Rubí, està a un percentatge de separació de residus similar a les altres grans ciutats del Vallès, com ara Terrassa o Sabadell. Per millorar a partir d’aquí ens cal seguir el treball d’informació i conscienciació però perquè les millores siguin significatives cal avançar en canvis del model de recollida; a primers de l’any 2022 es preveu incorporar una recollida porta a porta dels residus comercials a la illa de vianants. Més enllà d’aquesta fita, s’estan fent estudis i valorant opcions per extensió del Porta a Porta a altres àmbits d’activitat i/o parts de la ciutat, a més de considerar altres sistemes de recollida d’identificació de l’usuari, tot en col·laboració amb el Consorci de Residus del Vallès Occidental”.

Si les accions del govern són aquestes, s’han mostrat absolutament insuficients per a assolir la reducció de residus que la nostra societat necessita, en plena emergència climàtica. El nivell general de moltes ciutats catalanes és paupèrrim, i cal que l’Ajuntament deixi d’ “estudiar” i comenci a implantar nous sistemes més enllà dels comerços de l’illa de vianants. Recordem que fa anys que ho estem demanant.

De l’altra banda, el també esperat tancament d’abocadors a la nostra ciutat és complex i lent, les administracions local i catalana no es posen d’acord i la minsa reducció a Catalunya (i a Rubí) del volum de generació dels residus fa que calguin o bé abocadors, o bé alternatives  a aquests sistemes per tal de recollir les deixalles. O bé, com demanem des de l’AUP, polítiques molt més actives i decidides per a avançar de debò cap al Residu Zero

El Planeta no es pot permetre el ritme d’extracció de recursos de la natura i retorn de deixalles cap a la Terra que el nostre sistema econòmic està generant. A més, no oblidem que Rubí es veu amenaçat per la possible obertura d’un nou abocador a Can Balasc: podem lluitar contra l’obertura d’un abocador sense creure’ns realment les polítiques per a la prevenció i reducció de residus? 

En aquest sentit, i per a facilitar la clausura d’un dels abocadors de la nostra ciutat, el de Can Carreras, que ja fa anys que ha arribat i superat el límit de la seva capacitat, l’AUP hem presentat una proposta al Ple de novembre per tal de veure si és viable tancar o desplaçar les activitats paral·leles a l’abocador que allà es realitzen (veure moció). Amb aquesta mesura volem evitar que l’entrada de camions cap a aquestes activitats pugui amagar noves aportacions de deixalles a un abocador que ha superat, i de molt, el límit d’abocaments permès. La petició ja va ser formulada per ACR el 2013 i per la pròpia AUP el 2016, a més de fer-se des de la Plataforma Rubí sense Abocadors de forma reiterada. 

Aquest cop, la formulem a través d’una moció, donat que d’una banda sembla que l’Ajuntament està fent alguna passa més decidida cap al control dels abocadors i les extractives i, de l’altra, tenint en compte que les activitats de la Setmana Europea de Prevenció de Residus no poden quedar en petites accions aïllades i declaracions d’intencions. 

Ens ho creiem? Setmana Europea per la Prevenció dels Residus
Etiquetat a: