L’Alternativa d’Unitat Popular tornem a fer públic el balanç dels ingressos i despeses de la nostra candidatura. Com a formació que exigim transparència a les institucions i partits, hem de retre també comptes de la nostra pròpia gestió econòmica.

Ingressos

Els ingressos de l’AUP procedeixen cada any de dues fonts,

1.

L’aportació que fa l’Ajuntament als grups municipals. Cada candidatura que obté representació al Ple de l’Ajuntament rep una quantitat mensual per tal de desenvolupar la seva activitat: 1.425€ mensuals fixes + 475€ per cada regidor o regidora. En el nostre cas: 1.900€ mensuals que destinem al que veureu al balanç i que és, principalment, l’activitat a la nostra ciutat.

Penseu que el principal grup del Ple, el PSC, té 10 regidores i rep per tant 6.650€ mensuals. El segon, ERC, en té 7, el que es correspon a 4.750€ mensuals. En Comú Podem i Ciutadans en tenen 3, tot rebent 2.850€ i Veïns per Rubí un, com nosaltres.

On van aquests diners i a què es destinen? Perquè aquesta quantitat i no una altra? Calen, tants diners? En els partits d’àmbit estatal o nacional es fa difícil seguir la traça, perquè qui ret comptes és el seu partit. Aquests imports són un dels motius pels quals per als partits és tan important la quantitat de persones que tenen a ajuntaments, parlaments o diputacions.

2.

La part del salari que la nostra regidora retorna a l’AUP. A la nostra candidatura tenim un codi ètic que estableix uns màxims salarials. En el nostre cas, la regidora retorna a la candidatura un 42,85% del seu salari net: 755,70€ per catorze pagues.

El salari de les portaveus a mitja jornada, com ella, és de 35.000€ bruts anuals. La resta de portaveus de l’oposició cobren 38.000€ per un 65% de jornada. Aquí trobareu els salaris de tots els càrrecs electes.

Despeses

El 2020 hem tingut una despesa extraordinària: l’edició de l’exemplar en paper i virtual de la Revista l’Alternativa, amb la que vam arribar a totes les llars amb informacions sobre la política local i què és l’Alternativa d’Unitat Popular. L’alt cost, però, fa que decidim que aquesta publicació sigui ocasional.

La majoria de les despeses es destinen a sostenir el CRAC (Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals), on l’AUP es reuneix i desenvolupa la seva tasca. El Crac és un espai de relació i trobada per a moltes persones de la ciutat, on es fan tallers, cursos, es reuneixen entitats i, en definitiva, es dinamitza la vida social i cultural de la ciutat.

La següent despesa rellevant té a veure amb el suport a la lluita legal per aturar o limitar les extractives i abocadors a la nostra ciutat.

La resta són petites despeses de comunicació, gestió, o suport a entitats com Alerta Solidària.

Romanents

Els romanents es corresponen als imports que hi havia al compte corrent de l’Alternativa Ciutadana de Rubí (el partit que gestiona aquests diners) en finalitzar l’any. És una dada relativament rellevant, ja què depèn de si hi ha pagaments pendents de fer, entre d’altres. En tot cas, es tracta d’uns diners que ens permeten afrontar la futura campanya electoral i despeses extraordinàries que poden sorgir al llarg dels anys.

Els comptes clars: balanç econòmic 2020 de l’AUP
Etiquetat a: