En les últimes setmanes a Rubí han tingut lloc una gran quantitat d’obres públiques, que s’han adjudicat, seguint els procediments adequats, a diverses empreses que tenen els permisos per a dur a terme aquestes obres. El problema és que, segons hem pogut observar, i tal i com vam denunciar la setmana passada, algunes d’aquestes empreses han subcontractat la recollida de runa i restes d’obra a un conjunt d’empreses locals, totes vinculades a una mateixa persona (José Torres Cañadas), que es dediquen al moviments de terres i que no tenen els permisos necessaris per realitzar activitat de recollida de residus, que a més s’aboquen de manera il·legal a les zones extractives conegudes com “la Nou” i “la Veintidós” (Camí d’Ullastrell).

L’AUP considera que l’administració pública no hauria de permetre aquesta activitat fraudulenta, que a més porta temps tenint lloc al nostre municipi, i encara menys ser partícip d’aquesta. Per tant, cal assegurar que els residus que es generen com a conseqüència de l’activitat de l’administració pública es gestionen de manera correcta.

És per això que l’AUP demanarà al ple que voti a favor d’una moció en la que es demana que s’activin els mecanismes que assegurin que les empreses a les que se’ls hi adjudiquen projectes i serveis públics de l’Ajuntament de Rubí no treballin amb empreses que no disposen dels permisos adequats i que actuen fraudulentament. De fet, ja hi ha una normativa que regula aquesta qüestió. Per tant, l’Ajuntament hauria d’explicar què ha passat exactament amb les obres licitades. En aquest sentit, l’Ajuntament encara no ha respost a l’AUP el prec que va realitzar al ple de maig sobre aquesta qüestió (veure notícia). L’AUP també demanarà que l’Ajuntament de Rubí presenti una demanda contra la o les empreses que estan operant de manera il·legal i fraudulenta al terme municipal de Rubí, concretament a les extractives “la Nou” i “la Veintidós”, i que estan causant greus impactes ambientals.

L’AUP vol que l’Ajuntament denunciï a les empreses vinculades a la família Torres que estan operant de manera fraudulenta a la ciutat
Etiquetat a: