Gener

29 de desembre. Ple ordinari. Temes diversos i aprovació definitiva del pressupost municipal

El Ple en Directe. Ràdio Rubí

Febrer

27 de febrer. Ple ordinari. Temes diversos, incloent el debat sobre l’abocador de Can Balasc