Darrera actualització: divendres 3 d’abril, 12h

L’emergència sanitària és un repte per a qualsevol govern, també pel de Rubí. Com a oposició, no tenim la responsabilitat de governar, però formem part de la institució que és l’Ajuntament i, com a tal, fem propostes i seguiment de l’acció de govern. 

A més, ens vam posar a disposició dels equips municipals quan va esclatar la crisi, per si calia fer suports en relació a la xarxa social i de voluntariat. Hem elaborat, també, aquest mapa de recursos durant el confinament, on anem recollint aquells serveis, eines o recursos que ens arriben i pensem que poden ser útils.

Mentrestant, fem seguiment de l’acció de govern, demanem transparència i informació, i elaborem i traspassem les nostres propostes a qui té la responsabilitat de governar la ciutat. 

Cal tenir en compte que les mesures que prengui l’Ajuntament venen marcades pels decrets del Gobierno i la Generalitat. La “gran” injecció de recursos és estatal (veure  “Medidas 17 de marzo”) però es tracta, sobretot, d’una línia de mobilització de diners a través d’avals, de l’alliberament dels superavits dels Ajuntaments per a la gestió de la crisi (enlloc d’haver de ser destinats a pagar el deute), i altres mesures similars. És a dir, el Gobierno no aportarà tants diners com fa pensar (veure aquest article, on qüestiona que sigui tan gran: https://www.naciodigital.cat/noticia/198560 )

Aquí trobareu, 

Com a visió general, des de l’AUP pensem que les mesures que es prenguin han d’anar en la línia de crear un #PladeXocSocial, sense repetir l’austericidi de les mesures davant la crisi de fa 10 anys. Ecologistas en Acción recullen 19 mesures que són un molt bon resum del què caldria fer. La nostra regidora ho explica breument aquí, però podeu seguir l’etiqueta #PlanDeChoqueSocial a les xarxes. 

Aquí venen algunes propostes per a la ciutat de Rubí, que anirem actualitzant periòdicament, en funció del desenvolupament dels fets i de les accions empreses pel govern local.


En general

 • L’Ajuntament ha anunciat partides econòmiques per fer front al coronavirus (un increment de 150.000€ del fons de contingència, i 600.000€ per dinamització econòmica). Cal veure com es concreten però, sobretot, incrementar-les amb l’alliberament dels superàvits del 2019, que segons ha anunciat el President Pedro Sánchez, ja no caldrà destinar a la banca.
 • Caldrà, de fet, modificar el pressupost municipal, ja què molts recursos i accions queden suspeses davant la crisi, i redirigir despeses per a pal·liar els efectes del Covid19.
 • Un cop passi la crisi i les mesures d’aïllament social, caldrà redinamitzar la xarxa social, econòmica i cultural local. Caldria aprofitar per a promoure el comerç i l’empresa petita, local i de proximitat, per tal de buscar la transformació del model econòmic insostenible en el què estem immerses. També, les activitats i iniciatives culturals i socials de la ciutadania: artistes locals, entitats, manteniment de les xarxes de suport sorgides, etc.
 • Davant la manca d’EPIS, alguns ajuntaments han establert contacte amb les clíniques odontològiques per tal què aquestes posin a disposició dels serveis públics el seu estoc de guants, mascaretes i altres productes. És una mesura que es podria realitzar a Rubí. És fonamental dotar d’EPIS la plantilla municipal i el voluntariat.
 • Caldria incorporar una delegada de Salut Laboral del Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament a les reunions del Comitè de Crisi del COVID-19 de l’Ajuntament.
 • Cal tenir molt en compte que aquesta és una crisi social, sanitària, econòmica. El virus no s’elimina traient l’exèrcit al carrer, però es corre el risc de caure en la militarització de la societat. Per tant, demanem la desmilitarització de l’emergència sanitària i de la societat, i que aquesta no serveixi d’excusa per a netejar la imatge de l’exèrcit. (Sense anar més lluny, la Unidad Militar de Emergencias ha suposat una despesa de 2500 milions d’€ des que es va crear. Tenen 3500 efectius i efectuen 0,0084 intervencions per any i soldat, la majoria en espais forestals. Els bombers fan 18 actuacions per efectiu i any. L’exèrcit ens costa entre 200.000 i 500.000 milions d’€ anuals. Mentrestant, a la sanitat o a bombers, manquen recursos. )


Emergències socials i habitacionals. Xarxa social

Els diferents serveis (municipals o comarcals, com el SIAD o els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Vallès Occidental) estan mantenint atenció a les famílies que tenen en seguiment via telefònica, per whatsapp o per videotrucada. 

Serveis Socials està concentrant l’atenció (telefònica) a la seu del carrer Prim. Des d’allà, i també a través del teletreball, es fa seguiment les famílies usuàries de Serveis Socials. Si algú ho necessita, des del 26/03 pot contactar amb els SSAP a través d’un telèfon propi (935887077) i un correu-e (serveis_socials@ajrubi.cat).

La situació que estem vivint pot suposar un increment de la necessitat de recursos i intervenció socials. Per això des de l’AUP havíem demanat la creació del telèfon directe d’accés a serveis socials, i que aquest es publiciti.

Recursos com els Radars de Barcelona poden ser especialment útils a Rubí aquests dies per la detecció de situacions de necessitat.

També és important establir una xarxa de seguretat perquè les dones víctimes de violència masclista que necessitin demanar ajuda puguin fer-ho a través dels comerços locals o d’altres mecanismes. L’Ajuntament ens informa, en aquest sentit, que s’ha adherit a la campanya de la Diputació i de la Generalitat.La Generalitat ha anunciat que les ajudes a l’alimentació per a infants que tenien beques menjador es faran amb targetes moneder. A Rubí n’arribaran 1782. A la gent gran que era atesa per SSAP també se li està facilitant l’accés al menjar o bé la realització de la compra. 

Cal garantir, però, l’alimentació per altres sectors de població que quedi desprotegida, com gent gran sola que no sigui usuària de SSAP, persones amb diversitat funcional, situacions de pobresa sobrevinguda, famílies en exclusió que no han arribat a SSAP etc. Ens manquen totes les dades concretes de Rubí, però creiem que cal destinar els recursos necessaris a aquesta intervenció.La convivència forçada pot incrementar situacions de risc en unitats familiars on hi ha problemes de violència masclista o maltractament a infants i gent gran. El Servei d’Informació i Atenció a les Dones, l’Equip d’Atenció a Infants i Adolescents i els propis Serveis Socials n’estan fent seguiment telefònic. Cal preveure però formes directes perquè la població en risc, amb seguiment o sense ell, pugui entrar en contacte amb el seu personal referent. 

Per algunes famílies, la convivència forçada pot suposar també dificultats i conflictes importants, ja sigui en el bloc de pisos, o dins de la pròpia casa. Es pot estudiar reforçar l’activitat del servei de mediació per a poder fer suport a aquests casos. L’Ajuntament ofereix, des de l’1 d’abril, el correu-e mediacio_ciutadana@ajrubi.cat o bé el telèfon 935887000 (extensió 4702). Especial menció requereix el cas de les famílies on hi ha persones en situacions grans de dependència, que necessiten un suport i seguiment específic. Pel que fa a habitatge, tots els procediments de desnonaments queden aturats aquests dies. L’Estat ha anunciat ajudes al pagament de la hipoteca, però no del lloguer. Cal, per tant, suports a les famílies que a causa del COVID19 perdin ingressos i visquin de lloguer. També caldria actuar sobre els pisos de propietat municipal (de PROURSA) i facilitar vies de suspensió del pagament i de pagament postergat del lloguer per a les famílies que ho necessitin. 

Proposem reforçar l’Oficina d’Habitatge per tal de donar suport a la ciutadania en la gestió dels ajuts econòmics estatals pel pagament d’hipoteques que s’han posat en marxa, i obrir una línia de finançament al lloguer per a les famílies que en quedin fora. També, per mediar amb APIs o propietàries, per tal què rebaixin, suspenguin o flexibilitzin els cobraments del lloguer a les famílies que ho necessitin

Cal també garantir que cap família es quedi sense llum, aigua o gas per dificultats econòmiques per poder fer front a les factures davant la disminució d’ingressos.Rubí compta amb una xarxa associativa i de solidaritat important. Davant la crisi sanitària, moltes persones s’han activat, per a oferir suport al veïnat, o per a organitzar una xarxa d’àmbit de ciutat. Les entitats que treballen fent serveis d’atenció o assistència están detectant noves necessitats. La Generalitat ha enviat una instrucció als ajuntaments per tal de poder coordinar i fer seguiment a aquestes xarxes que, si la situació s’allarga i el personal municipal va emmalaltint, poden ser molt necessàries.

Cal, per tant, 

 • coordinació amb aquestes xarxes, ja siguin formals o no formals
 • facilitar l’accés a EPIS o bé donar instruccions per a la seva obtenció. També, donar instruccions sobre mesures de seguretat en l’àmbit de la salut i protocols per a la intervenció. . 
 • facilitar l’accés de la ciutadania a aquestes xarxes, ja sigi fent-ne publicitat o creant un espai virtual on la ciutadania pugui fer demandes de suport o bé oferir-se per a fer voluntariat (i, així, fer el contacte amb aquestes xarxes). La Generalitat ha creat una eina per a gestionar el voluntariat davant l’emergència sanitària. 
 • Les entitats locals que tenen costos estructurals (lloguers, subministraments, personal contractat) i han vist tancada la seva activitat poden entrar en fallida. Caldrà doncs un pla de suport a les entitats.

Educació

 • Què passarà amb el cobrament de quotes d’escoles bressol, escoles de música i art o dels espais esportius municipals (com Can Rosés), que no poden oferir aquests serveis durant aquestes setmanes? 
 • Es pot promoure la realització de classes virtuals, concerts, tallers, oberts a la població, per part del personal municipal d’aquestes escoles. Això permet mantenir el vincle amb part de l’alumnat, potenciar les escoles, i oferir alternatives d’oci, lleure i aprenentatge.
 • Podrem establir mecanismes de suport extraordinari a aquells infants als quals l’aturada pel COVID19 els suposi major dificultat per a reincorporar-se després al ritme de les aules?

Comerç i empresa

Cal preveure ajudes al petit comerç i la petita empresa que ha de tancar l’activitat per a no entrar en fallida davant la crisi. PIMEC i CECOT han fet propostes de mesures. 

A l’AUP  creiem que no ens podem quedar sense indústria i comerç local i de proximitat. Cal que aquesta crisi no torni a reforçar la gran empresa transnacional i, en canvi, sigui un punt d’inflexió per a intensificar el canvi cap a un model sostenible humanament i ecològica (i per tant, local i de proximitat). Siguem conscients que el desfermament de la pandèmia té relació amb la sobreexplotació dels recursos naturals, que ha trencat l’equilibri en els ecosistemes naturals i especialment els salvatges, facilitant que el virus (aquest, però també abans el SARS o el zika) saltin dels animals a les persones.

A la vegada, el comerç transnacional es troba amb barreres per les restriccions imposades arrel del COVID-19, el que pot provocar problemes per a l’abastiment de certs productes al municipi, donada la dependència actual del consum respecte el comerç global. Mentrestant, les xarxes de producció de proximitat (ja sigui pagesia o sector secundari) troben dificultats per a poder distribuir els propis productes.

Moltes de les ajudes del decret estatal del 17 de març són avals per a préstecs a un interès baix.

Actualment, els comerços de Rubí estan promovent la compra a domicili (aquí teniu l’enllaç! https://adomicili.slowshopping.cat/ca/adomicili/adomicili/-/t-4952) l’Ajuntament ha suspès el pagament de taxes i ha anul·lat el cobrament de taxes per ocupació de via pública en tant que no s’està ocupant cap via -és el cas de les terrasses dels bars o per mercats al carrer. Són mesures que s’han pres a diversos municipis, però

 • es pot mediar amb APIs, propietats, etc., per tal que flexibilitzin, rebaixin o suspenguin temporalment el cobrament de rebuts de lloguer. Una possible via és un retorn progressiu via IBI.
 • es pot contemplar la progressivitat en les mesures de rebaixa o suspensió d’impostos (cal que empreses com Continental, que volen marxar, i que guanyen milers de milions, siguin subvencionades?). 
 • es pot subvencionar l’IAE o l’IBI de les empreses que hagin suspès la seva activitat, tenint en compte també mesures de progressivitat. 
 • caldria pensar en una campanya de foment del petit comerç i l’empresa local i de proximitat, per tal de valorar la tasca que estan fent aquests dies i canviar els hàbits comercials. 
 • es pot posar en contacte les xarxes de producció de proximitat i el comerç local per tal de prevenir el desabastiment i, a la vegada, fomentar un consum de proximitat, més sostenible per a la vida al Planeta.
 • cal mantenir les relacions contractuals o de prestació de serveis de l’Ajuntament amb empreses, per no debilitar encara més el teixit econòmic.

Salut

Sembla que, per ara, no es detecta col·lapse als CAP de Rubí. Cal, però, procurar que l’atenció mèdica, i és possible, sigui telefònica per evitar al màxim el contacte entre persones.

S’han tancat fonts, parcs públics i pipicans i s’estan fent neteges per higienitzar escoles i altres edificis.

 • L’Hospital General està sota control del Servei Català de Salut durant la crisi. Aquest hospital s’ha rescatat tres cops amb diners públics: proposem no desaprofitar l’ocasió, i exigir que no torni a mans privades. 
 • La crisi té un efecte colateral positiu, que és la reducció de la contaminació atmosfèrica pel descens del trànsit motoritzat (entre d’altres). Proposem una campanya per a posar en valor aquesta reducció del transport, l’impacte positiu en la salut del medi ambient i les persones, i promoure el canvi d’hàbits en la mobilitat.

Seguretat ciutadana

La Policia Local, juntament amb Mossos d’Esquadra, està actuant per a procurar que les persones que circulen pel carrer ho facin durant el mínim temps i per causes justificades. En la seva feina de control, s’han vist algunes actuacions que inclouen reduccions amb violència de persones als carrers de la ciutat. 

Demanem que s’extremi la intervenció a través d’actuacions que tendeixin a la mediació i el diàleg i evitin l’ús de la força i el contacte físic amb les persones sancionades. .


Etiquetat a: