Com cada any, i per transparència, l’AUP fa públic el balanç econòmic de la formació. Aquest 2016, com a novetat, també expliquem el programa “Retorn social” que hem engegat amb els diners als que el portaveu de l’AUP renuncia, tal i com es va acordar en assemblea durant la campanya electoral del 2015.

 

Balanç econòmic 2016

En aquest 2016 l’AUP ha ingressat 34.200€ de la retribució del grup municipal, a més de 8.686,44€ de la part del sou a la qual renuncia el nostre portaveu i 2.447,33€ de diners de la campanya electoral. 

Pel què fa a les despeses, les principals han estat l’aportació al CRAC, el projecte sociocultural al qual donem suport, amb una suma total de 22.800€ en concepte de lloguer i despeses, les aportacions a les formacions que donen suport a l’AUP (segons acord pre-electoral) i anuncis i pàgines informatives a mitjans de comunicació. 

 

Programa “Retorn social”

En període pre-electoral l’AUP va acordar que el portaveu de la formació renunciés a part de la retribució que li pertoca. En el seu moment es va debatre si aquests diners havien de quedar a l’Ajuntament, tal i com ACR havia fet històricament, o bé donar-los a l’AUP i destinar-los a projectes de ciutat. Finalment es va optar per la segona opció perquè deixant-los a l’Ajuntament consideràvem que perdíem el control d’aquests diners, que segurament no es farien servir pel que nosaltres creiem que haurien de servir: projectes de ciutat i suport a les entitats.

Amb aquest esperit, aquest 2017 hem engegat el programa “Retorn social” amb els prop de 14.000€ dels que disposem per aquest programa. Els projectes que de moment han rebut el suport de l’AUP s’han escollit en el si de l’assemblea seguint els següents criteris. El projecte ha de ser:

  • Local (Rubí)
  • Cooperatiu o d’economia social (i donades d’alta com a entitats o cooperatives)
  • D’inserció laboral de col·lectius vulnerables o que cobreixi necessitats bàsiques de col·lectius vulnerables
  • Amb accions en vigor
  • Amb necessitats futures tangibles i quantificades
  • Impacte directe a la ciutat

Així doncs, de moment l’AUP ha donat suport al projecte d’horts socials Ecobodum de l’Associació Agroecològica Can Feliu, que té com a finalitat  crear un hort social que esdevingui un espai formatiu, terapèutic i d’inserció  socio-laboral  mitjançant l’activitat agrícola. L’Associació Agroecològica Can Feliu va néixer l’any 2014 a iniciativa d’un col·lectiu de persones vinculada amb l’Assemblea d’aturats de Rubí. Amb els 6.000€ de la donació han pogut comprar un tractoret i una cambra frigorífica (veure foto de membre d’Ecobodum). 

El segon projecte que ha rebut el suport de l’AUP ha estat el projecte Aikids de l’Associació Cultural Aikido Soley, una associació que té per objectiu dissenyar i implementar una metodologia innovadora i comunitària per a optimitzar i millorar la intervenció amb els joves de 14 a 21 anys, mitjançant la coordinació i el treball en xarxa amb les entitats educatives, socials i laborals del territori. Concretament, el projecte vol: 1) formar a joves en risc d’exclusió social en l’art de l’Aikido, 2) impulsar un programa d’inserció laboral per aquests joves com a monitors d’Aikido, 3) fer treball en xarxa amb entitats, escoles, empreses i d’altres associacions, 4) difondre la pràctica de l’Aikido mitjançant cursos, tallers i actes benèfics. Amb els 1.000€ de la donació han comprat material per a dur a terme les classes i la formació als joves.

A l’AUP encara disposem de diners i estem oberts a noves propostes que s’emmarquin dins de la filosofia del programa “Retorn social”. Per tant, convidem a les entitats i cooperatives de la ciutat a fer-nos arribar les seves propostes.

 

Nota de premsa: l’AUP fa públic el balanç econòmic del 2016 i el programa “Retorn social”
Etiquetat a: