Tanatori

El mes passat, l’AUP ja va presentar una moció sobre els serveis funeraris i l’ampliació del tanatori. En concret, es demanava adaptar els serveis funeraris a la legislació vigent, fer complir el contracte a l’empresa Montserrat Tryuols S.A obligant-la a fer públics els preus dels serveis que presta, redactar una ordenança fiscal pel 2018 que reguli la prestació dels serveis funeraris d’acord amb la normativa vigent, redactar i executar un estudi per a l’ampliació del tanatori, i estudiar la viabilitat de la creació d’una empresa municipal que ofereixi serveis funeraris a la ciutat de Rubí a un preu més econòmic. Amb el seu vot en contra, l’equip de govern va al·legar, entre d’alters, que el monopoli dels serveis funeraris a la ciutat de Rubí no existeix des de l’entrada del Decret Legislatiu 3/2010. Però l’entrada en vigor del decret no és suficient i cal executar-lo i materialitzar-lo per tal que sigui realment efectiu, tot impulsant una normativa municipal i revisant el contracte existent amb l’empresa que actualment gestiona el tanatori, un contracte que per altra banda encara s’està incomplint amb la no publicació de les tarifes al web de l’empresa. És per això que en aquest ple de març l’AUP vol instar de nou a l’equip de govern a que com a mínim faci complir el contracte a l’empresa Montserrat Truyols S.A., revisi l’actual contracte per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent i que redacti una ordenança fiscal pel 2018 que reguli la prestació dels serveis funeraris. En referència a l’ampliació del tanatori, l’AUP resta a l’espera de que l’equip de govern expliqui quines són les seves intencions i el projecte que té en ment, tal i com la regidora Maria Mas va anunciar en el ple de febrer.

 

Panells informatius

D’altra banda, l’AUP també presentarà una moció per incrementar la dotació de panells municipals per a la difusió d’activitats d’entitats i de l’Ajuntament, com a canal complementari de la difusió de la informació institucional i ciutadana. Aquesta moció fa referència a un acord d’una moció ja aprovada per a la millora de l’atenció i informació a la ciutadania (novembre 2015) que no s’ha executat. L’AUP proposa la instal·lació de panells informatius protegits amb vidres, que complementin els “pirulins” actuals, i que estiguin situats a l’entrada dels equipaments de la ciutat, els existents o els que en un futur estaran en marxa: Ateneu, Casino, Antiga Estació, Pavelló Can Rosés, Pavelló de la Llana, Centre Cultural de la Caixa de Terrassa, entrada Castell, Centres Cívics, El Celler, el Mercat, Casal de la Gent Gran, etc., així com en d’altres punts claus de la ciutat. Aquest és un sistema que ja s’utilitza en altres ciutat i ajuda a fer arribar la informació a la ciutadania. La gestió del contingut d’aquests panells el faria el propi personal de cada equipament, i ho faria en base a un protocol que hauria de preparar l’Ajuntament. Es proposa que puguin fer ús d’aquests panells qualsevol entitat, associació de veïns o de comerciants, així com partits o moviments polítics per anunciar les seves activitats, però mai per fer-hi publicitat que no estigui lligada a cap acte/activitat. Així mateix, les empreses privades tampoc podrien fer ús d’aquest espai.

Nota de premsa: el tanatori i la informació seran els temes de les mocions de març
Etiquetat a: