Nota de premsa

El proper Ple s’aprovarà el II Pla d’Igualtat (2021-2024), 17 anys després del primer (2004-2008). El Pla és una acció necessària i esperada, però encara molt inicial. A https://diaridunaregidora.org/2021/03/19/31-igualtats/ trobareu un petit anàlisi de la nostra regidora on es sintetitzen algunes de les mancances del Pla i de les oportunitats que suposa. 

Des de l’Alternativa d’Unitat Popular hem elaborat 32 propostes a la regidora responsable del Pla. Part d’elles són accions concretes, però sobretot han estat encaminades a millorar el plantejament global del II Pla d’Igualtat. Entenem que aquest pla és fonamentalment un recull de les accions i objectius de les àrees que actualment estan més sensibilitzades amb el treball per la igualtat. En aquest sentit, serveix de guia i marc de referència per a reforçar aquesta tasca a l’Ajuntament, i és una passa endavant, malgrat sigui modesta, per a arrelar les polítiques d’igualtat a l’Ajuntament de Rubí, que han estat veritablement precàries els mandats precedents. 

Ara bé: com a Pla d’Igualtat, hauria de recollir una visió global de totes les polítiques de l’Ajuntament, oferir un fil conductor, aprofundir en les accions ja iniciades i iniciar el treball en les àrees on aquest és nul o insuficient. 

A la diagnosi, però, les àrees de territori, sostenibilitat, medi ambient, urbanisme, hisenda i altres ni tan sols apareixen, i per suposat, no es recull cap acció en aquest sentit. Es tracta d’àrees amb molt pes en l’acció municipal i on la perspectiva de gènere en l’actualitat o no hi és, o hi és de forma molt incipient. 

Un altre àmbit fonamental, el de la participació i la relació amb les entitats, o el suport als col·lectius feministes, ni tan sols s’hi esmenta. Això si, es recull una proposta important, i és l’inici d’un espai de participació per a col·lectius.

A dia d’avui, després de dècades de polítiques d’igualtat a les institucions i amb un increment progressiu de dones en les polítiques públiques, sabem que assolir una societat més equitativa requereix de passes decidides que, a més d’aplicar la perspectiva de gènere, assumeixin polítiques feministes que transformin les relacions de poder basades en el sexe i el gènere. No només necessitem dones a les institucions, sinó feminismes. Esperem que aquest Pla serveixi, malgrat totes les seves mancances, per avançar en aquesta direcció i, en tot cas, des de l’AUP ens comprometem a treballar en aquest sentit.

El Pla d’Igualtat, una passa endavant que no està a l’alçada de les expectatives.