Regidors Ple 26 de maig

El Ple del mes de maig venia marcat, d’entrada, pel veto a una de les dues mocions que presentava l’AUP, i que demanava la recuperació de la Comissió de Festa Major per tal que la festa gran de la nostra ciutat fos més participativa, a través d’una taula d’entitats que, en coordinació amb la regidoria de Cultura, tinguessin capacitat de prendre certes decisions. L’alcaldessa no va voler incloure aquesta moció a l’ordre del dia, tal com va informar en Junta de Portaveus, al·legant que la moció presentada per l’AUP envaïa competències de la regidoria de Cultura, i que feia falta un informe previ que ho demostrés. El Govern tampoc va accedir a negociar la moció uns dies després, quan vam intentar parlar per tal que es pogués presentar a Ple de manera consensuada entre diversos grups municipals. Cap altre grup de l’oposició va mostrar predisposició a donar suport a aquesta moció, cosa que des de l’AUP, tal com vam expressar (veure entrada), trobem incomprensible perquè el Govern, en clara minoria, pot actuar com si es trobés amb majoria absoluta, vetant certs punts que no li interessa tractar. 

L’altra moció de l’AUP demanava la recuperació del programa de natació escolar a Rubí, que creiem molt oportú ara que la situació econòmica que va dur a la seva eliminació l’any 2008, és lleugerament millor – i també tenint en compte que Rubí rebrà uns ingressos extraordinaris en haver superat els 75.000 habitants. Aquesta moció va tenir el vist-i-plau de tots els grups municipals, amb la qual cosa es va aprovar per acord de la Junta de Portaveus.

El Grup d’Acció Municipal de l’AUP va decidir afegir-se a diverses mocions presentades per altres grups municipals, per facilitar que es poguessin aprovar per acord de la Junta de Portaveus: les dues d’ERC, sobre l’arbortètum – després d’acceptar una transacció proposada per nosaltres – i sobre la rebaixa de l’IVA en productes d’higiene femenina; les dues de Ciutadans de suport a les persones celíaques i també per la instal·lació de fanals solars; la d’ICV sobre els accessos a Sant Muç i també la del Pacte d’Estat sobre la Infància; i la de l’aula d’extensió universitària de Convergència

En canvi, vam decidir abstenir-nos en l’altra moció de Convergència, que demanava crear un servei específic de neteja de pintades “incíviques”. Els motius són diversos: la concepció d’incivisme, que difereix de la que té el grup municipal de CDC; el to criminalitzador de la moció, i el fet que no considerem que sigui una prioritat incorporar aquest servei específic ni tampoc fer augmentar el plec de condicions de neteja viària i recollida de residus, que ja és prou gran i a més s’ha incrementat respecte l’anterior.

Com van recordar alguns portaveus, continuem essent crítics a la presentació, de manera reiterada, de mocions de Ciutadans en castellà, contravenint així l’article 5.1 del Reglament Orgànic Municipal en què s’especifica que “la llengua pròpia d’aquest Ajuntament és el català. En conseqüència, tota la documentació municipal serà redactada, almenys, en aquesta llengua”.

Recuperació del Casino: sí, però no així

La part resolutiva d’aquest Ple incloïa la designació de Milagros Calleja com a Síndica de Greuges de Rubí, a la qual vam votar favorablement. 

També vam votar favorablement a l’aprovació inicial de les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles, ja que aquestes incorporaran dues de les propostes de l’AUP en matèria d’habitatge, treballades en el marc de la Comissió de Tarificació Social (veure entrada).

El darrer punt d’aquesta part resolutiva era l’adquisició lucrativa amb càrrega onerosa de l’immoble Casino Español, al qual, després d’un intens, l’Assemblea de l’AUP va decidir votar-hi en contra. L’AUP, agafant així el relleu de la històrica reivindicació d’ACR de realitzar una consulta ciutadana sobre la recuperació del Casino, així com de les crítiques a la gestió que s’han anat realitzant al llarg dels anys per la resta de partits que en formen part; no podia votar favorablement a aquesta adquisició, no tan perquè no es vulgui recuperar aquest emblemàtic edifici i posar-lo al servei del poble, sinó per la manera en com s’ha fet aquesta adquisició i la nefasta gestió de tots aquests anys.

El nostre vot en contra, doncs, esdevenia una crítica a diverses qüestions: el fet d’adquirir un nou edifici sense tenir un Pla d’Equipaments aprovat; a la unilateralitat d’aquesta decisió per part de l’equip de Govern; als dubtes que no han quedat resolts en les diverses reunions informatives sobre aquest equipament; a l’opacitat en la gestió, tant de l’equipament en els darrers anys com dels acords als quals s’ha arribat; i perquè encara no tenim clara la legalitat de tota aquesta qüestió, amb la qual cosa un vot favorable o una abstenció ens convertiria en còmplices d’unes maneres de fer amb les quals no estem gens d’acord. De fet, l’informe de l’interventor del dia 16 de maig de 2016 deia, textualment, que “considera que no es compleixen totes les condicions per acceptar aquesta donació”.

L’AUP al Ple del mes de maig