A la nostra web, models disponibles per què tothom pugui presentar al·legacions

Les polítiques de l’anomenat “Green New Deal” o Pacte Verd Europeu suposen entre d’altres aspectes la promoció de les energies netes i la reducció dràstica de les emissions de CO2.

Malauradament s’estan posant a disposició dels diferents països importants quantitats de finançament europeu (entre d’altres amb els fons NextGenerationEU) per a assolir aquests objectius que acaben en mans de grans corporacions privades, suposen privatitzacions (aquesta MAT seria totalment privada (!) i desvirtuen els objectius verds (transportar energia generada a 150km de distància és ineficient i absurd, es perd activitat econòmica a les zones on hi ha sector primari, etc.). És el cas de la nova MAT que l’empresa Forestalia vol construir entre el Baix Cinca (Huesca) i Rubí:

L’Alternativa hem pres la iniciativa en diverses ocasions per a fer propostes com aquesta que va ser aprovada al Ple per unanimitat (per les energies netes, distribuïdes i de proximitat), o hem engegat campanyes de sensibilització, denúncia i coneixement del territori com la de Rubí Trinxat. Les al·legacions que hem presentat i la informació que ara posem a la vostra disposició són continuïtat d’aquesta línia de treball.

Si voleu endinsar-vos més en l’entramat de Forestalia i els grups d’interès que es mouen entorn aquest “Green New Deal”, podeu llegir el dossier de La Directa “Els de sempre i uns quants més” o bé l’article “Una revolució en mans del gran capital“.

Forestalia (i el seu entremat d’empreses) ha dividit el projecte en diversos paquets intentant evitar la imatge global de macro-projecte i dificultant l’estudi de l’impacte i característiques de la línia. En concret,

  • PEol 566 LUPUS: des de Tramaced fins SET Pierola
  • PEol 571 SEGIN, LEONIS, MENKAR , MENSA, RASALAS I MERAK: afecta només els Hostalets. Connecta diverses SET i en fa una de nova (en total en tindran 4 al terme municipal).
  • PEol 577 MAIA, VELA I OCTANTE: des d’Hostalets de Pierola a Rubí
  • PEol 627 NORMA i OSA MAYOR: aerogeneradors

Els projectes estan publicats a diferents BOE i són paquets diferents d’informació, alguna ja no disponible a la web del Ministerio. Aquest fet ens genera dubtes sobre els terminis per a presentar al·legacions a cada projecte, ja què hem vist o rebut informació contradictòria:

  • La web de l’Ajuntament de Rubí expressa que el termini per al projecte 577 va acabar el 13 de gener. Aquesta seria la part del projecte que ens afecta de forma directa i on és més fàcil de justificar que som “part interessada” per a comparèixer i fer al·legacions.
  • La web d’Hostalets de Pierola parla del 14 de febrer per al 577, 561 i 556.

El cert és que a la web del ‘Ajuntament la informació és escassa i, malgrat es diu a la ciutadania que pot fer al·legacions, no hi ha cap model disponible, no s’explica amb detall quin és el projecte ni com afectarà en contret al nostre territori.

Així doncs des de l’Alternativa, a partir de la informació rebuda per la CUP i les al·legacions que aquesta organització ha fet, així com de les informacions que l’Ajuntament d’Hostalets del Pierola té a la seva web, us fem arribar dos models d’al·legacions, un més senzill (Hostalets) i un més argumentat (CUP), amb les adaptacions fetes per nosaltres. Us deixem també enllaços que us poden ajudar a entendre la complexitat del projecte.

Hi ha la possibilitat que arribem tard per al 577, i que se’ns respongui (si se’ns respon) que no se’ns reconeix com a part interessada de la resta (malgrat que en global tot forma part del mateix projecte), però creiem important que els projectes rebin el màxim nombre d’al·legacions possibles, ja què aquestes són una forma de mostrar el rebuig que generen.

Les al·legacions es poden presentar de forma telemàtica al registre electrònic de l’Administració General de l’Estat o de forma presencial al registre general de la Subdelegació del Govern a Barcelona. L’Ajuntament les recollia presencialment fins al 13 de gener a les OAC.

L’AUP presenta al·legacions a la nova línia d’alta tensió de Forestalia
Etiquetat a: