Ineficiències

Ineficiències

Els conflictes per la gestió de les obres i la via pública a la nostra ciutat està sent molt present des de la progressiva represa de l’activitat post-confinament.  La manca d’una bona planificació i coordinació de les polítiques públiques i