Ple del 25 de gener

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades amb altres grups municipals

Ple del 23 de febrer

Mocions presentades per l’AUP

Ple del 5 d’abril (ple de març)

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades amb altres grups municipals

Ple del 26 d’abril

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades amb altres grups municipals

Ple del 19 de juny

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades a instàncies d’entitats de Rubí

Ple del 19 de juliol

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades a instàncies de sindicats de Rubí

Ple del 27 de setembre

Ple del 25 d’octubre