Ple del 26 de gener

Mocions presentades per l’AUP

 

Ple del 23 de febrer

Mocions presentades per l’AUP

 

Ple del 29 de març

Mocions presentades per l’AUP

 

Ple del 27 d’abril

Mocions presentades per l’AUP

 

Ple de l’1 de juny

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades a instàncies d’un moviment social o plataforma

 

Ple del 22 de juny

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades a instàncies d’un moviment social o plataforma

 

Ple del 20 de juliol

Mocions presentades per l’AUP

 

Ple del 19 d’octubre (corresponent al ple del mes de setembre)

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades amb altres grups municipals

 

Ple del 26 d’octubre 

Mocions presentades amb altres grups municipals

 

Ple del 30 de novembre

Mocions presentades amb altres grups municipals