El dia 12 de novembre, l’AUP va entrar per instància les al·legacions que presentem a les ordenances fiscals per a l’any 2016, que podeu trobar en aquest enllaç.

L’equip de Govern va presentar la seva proposta d’ordenances amb certes ordenances que no es modificaven (a les quals ja no era possible presentar al·legacions i reclamacions), i d’altres que sí que havien decidit modificar, i a les quals es podien presentar reclamacions en un període de 30 dies hàbils (veure entrada). Legalment, només es poden presentar al·legacions i reclamacions de tipus tècnic un cop aprovades inicialment les ordenances, però vam adquirir el compromís que s’estudiarien al·legacions de caire polític per part del Govern.

Així doncs, hem presentat al·legacions a l’ordenança numero 3, l’Impost de Béns Immobles, per demanar que el tipus impositiu  dels béns rústics s’equipari als béns urbans. Així mateix, en les ordenances que regulen les taxes per a la utilització dels espais del Rubí+D (número 9), del Museu Municipal al Castell (número 10), del teatre municipal La Sala (número 11), de l’Auditori del centre La Cruïlla (número 29) i del Celler Cooperatiu  (número 38) demanem que aquelles entitats inscrites al Registre d’Entitats de la Ciutat (REC) n’estiguin exemptes.

També proposem que s’estableixin bonificacions extraordinàries als establiments comercials que acreditin el reciclatge de l’oli usat mitjançant un projecte social sense ànim de lucre (ordenança número 16) .

A banda d’aquestes propostes, que van ser traslladades a l’equip de govern (veure entrada) fa unes setmanes, proposem algunes altres al·legacions: l’eliminació de la taxa per expedició i renovació de l’informe per al reagrupament familiar, l’eliminació de l’ordenança fiscal número 22,  l’eliminació de la taxa per la recollida i manteniment d’animals domèstics de companyia, i l’augment de la taxa per la tramitació de la llicència per tinença o conducció de gossos potencialment perillosos (per compensar l’eliminació de la taxa per l’adopció d’animals).

Al·legacions a les ordenances fiscals pel 2016
Etiquetat a: