Aquest mes d’abril l’AUP portarà una moció al ple per instar a l’equip de govern a redactar un protocol que planifiqui una distribució més equitativa de les festes i actuacions que tenen lloc a Rubí. La moció també inclou un acord per tal que es redacti i apliqui un protocol per tal de regular el volum de les actuacions que tenen lloc en aquestes festes i esdeveniments, tenint en compte els horaris, les recomanacions d’exposició al soroll establerts per organismes internacionals, etc. La redacció del protocol hauria de fer-se amb la participació de diversos actors de la ciutat: entitats, associacions de veïns, serveis municipals de salut pública, cultura, joventut, policia municipal, etc.

L’AUP demana que mentre aquest protocol no estigui a punt s’estableixin mecanismes per tal d’assegurar al màxim el descans del veïns, sobretot en aquells punts de la ciutat on tradicionalment hi ha més acumulació de festes.

La formació explica que fa temps que reben queixes de veïns per l’acumulació d’actes en els mateixos espais, sobretot a la Plaça del Dr. Guardiet i la Rambla del Ferrocarril, durant certes èpoques de l’any i també pel volum que s’utilitza en aquests actes (incloent l’estona de les proves de so). De fet, alguns veïns han informat de que en certes ocasions el volum és tant alt que vibren els vidres de casa seva, una situació que no s’hauria de normalitzar. Cal recordar que el soroll és un factor ambiental amb un impacte significatiu en la salut, tot i que se sol oblidar. L’Ajuntament, com administració pública que és, ha d’establir, i fer complir, certes normes de convivència que permetin el descans dels veïns a l’hora que tenen lloc les diverses activitats al carrer, que promouen la vida cultural, social i reivindicativa a la ciutat. A més, una distribució més homogènia permetria dinamitzar, des de diversos punts de vista, els diferents barris de Rubí.

Etiquetat a: