Els grups d’ERC, AUP, ICV, PDECat i VR demanen en una moció que s’aturi el projecte de reforma del parc per tal de consensuar-ho amb la ciutadania i la resta de formacions polítiques

El govern municipal va presentar fa unes setmanes un projecte de reforma del parc de Ca n’Oriol, el parc urbà més important de la ciutat. I ho va fer davant els mitjans de comunicació, abans de comunicar-ho a la resta de grups municipals. Aquesta manca de transparència afecta també a la ciutadania, a qui no s’ha consultat sobre els usos d’aquest emblemàtic espai verd.

Els grups d’Esquerra Republicana, Alternativa d’Unitat Popular, Iniciativa per Catalunya, Partit Demòcrata i Veïns per Rubí han preparat una moció en la que demanen que aquest projecte s’aturi, i que «a partir de les propostes aportades pels diversos grups municipals, redefineixi la proposta i faci una presentació pública per tal que la ciutadania pugui conèixer el projecte, propiciant l’execució d’un pla de participació ciutadana sobre el contingut del mateix». A banda de la importància urbanística de l’espai, l’oposició considera que una despesa de quatre milions d’euros és «un import molt considerable per les finances de la ciutat que entenem requereix d’un plus de consens polític i ciutadà». A aquest pressupost, que es finançarà a través d’un crèdit, cal sumar 515.000 euros per a la instal·lació d’unes fonts interactives; una actuació que queda fora del projecte i que es va retirar de l’ordre del dia del Ple municipal de març

Els grups municipals que presenten la moció, manifesten no estar satisfets amb la proposta de projecte, que troben excessivament intervencionista i poc integrada amb l’entorn agrícola.

Les crítiques al projecte passen, a més de per la seva unilateralitat, per la manca de claredat. La reforma del parc s’ha explicat com «una primera fase», però no s’ha explicat quines serien les següents fases i per tant quin seria el projecte integral.

La moció demana que, després de cercar consensos polítics i ciutadans, el govern presenti un nou projecte, consensuat, abans de la finalització del 2018.

Malgrat que la moció va ser presentada en temps i forma correctament, aquesta no ha estat inclosa a l’ordre del dia, sembla que per decisió expressa de la pròpia Alcaldessa. Els grups proponents la presentaran novament al Plenari com a moció d’urgència i, en cas de ser acceptada, es podrà debatre en el Ple.

 

Imatge del projecte presentat per l’equip de govern (març 2018)

foto de AUP-Rubí.

Etiquetat a: