Aquestes són les qüestions que l’AUP ha plantejat o plantejarà aquest mes de juliol a les Juntes de Portaveus i Comissions Informatives. També informem sobre les mocions que presentarem. Actualitzarem l’entrada al web de l’AUP indicant, a mesura que tinguem una resposta o informació, si se’ns accepten les propostes i se’ns contesten les preguntes/precs (indicat en vermell).

.

Junta de Portaveus (dimarts 7 de juliol de 2015):

– Proposarem adoptar l’acord de no fer servir els telèfons mòbils durant el ple per una qüestió d’educació i respecte als companys que estan intervenint i explicant la seva posició (resposta: proposta no acceptada per cap dels grups municipals).

– Demanarem que es retransmetin els plens en directe i que se’n faci publicitat (resposta: el govern es compromet a estudiar-ho. De fet, finalment s’aprova una moció per junta de portaveus en la que el govern es compromet a tirar endavant la proposta).

.

Comissions Informatives (dijous 16 de juliol de 2015):

  • Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Local:

– Estat en el que es troba el programa 6+6 per a contractar persones a l’atur (resposta: el regidor ens informa que en anys passats el programa de 3+3 – destinat a contractes de mig any – ha tingut més èxit que el programa 6+6 – destinat a contractes d’una any. Li hem demanat informació sobre aquest any i ens ha informat de que fins al setembre no s’obrirà la convocatòria. També demanem informació sobre compatibilitat amb altres subvencions o ajuts, si el contracte ha de ser entre l’1 de gener i el 31 de desembre tal i com posa l’informe, i si, a banda d’empreses, també s’hi poden acollir entitats. Durant el mes de setembre se’ns informa de que el programa de moment està aturat i fins octubre no tindrem més notícies).

– Qualitat del servei gratuït per a la creació de noves empreses (resposta: pendent).

 .

  • Comissió Informativa de Serveis Centrals:

– Document de treball del procés de regularització de la plantilla municipal (resposta: s’acorda amb els sindicats un acord que passa per junta de portaveus, i es decideix convocar una taula de treball on els grups municipals puguin fiscalitzar-ne la feina. De moment encara no s’ha convocat).

– Estat actual del conveni amb la societat Casino Espanyol (resposta: la idea és comprar l’equipament però estan a l’espera de que l’entitat faci les gestions pertinents per poder executar la compra).

– Estat actual del conveni de l’arxiu fotogràfic de la Família Roset (resposta: tenim el compromís de que en el mes de setembre se’ns informarà sobre la qüestió).

 .

  • Comissió Informativa de Serveis a les Persones: 

– Demanarem que es comenci a treballar en un Pla d’Inclusió Social el més aviat possible (resposta: no hi ha intencions de tirar-lo endavant).

– Estat del cas de l’AMPA Mossèn Cinto Verdaguer: quines solucions s’han plantejat des de l’Ajuntament? (resposta: hi ha hagut ajudes per poder començar el curs).

– Taula de desnonaments: quan es pensa convocar, quan s’executaran els acords presos en les diferents mocions presentades i aprovades el mandat anterior? (resposta: s’han reunit amb la PAH, i aviat es convocarà la Taula de treball).

– L’Ajuntament pot garantir que durant l’agost estan cobertes totes les necessitats alimentaries d’infants i joves? Voldríem dades referents a les beques menjador (curs escolar) dels últims cursos (resposta: de cara a setembre ens faran arribar tota la informació).

– Quins són els criteris per assignar les beques pels casals de juliol i agost? Durant el setembre (de l’1 al 15) els infants amb casals becats en realitzen? Voldríem dades (resposta: restem a l’espera de més informació).

– Quin es el número d’infants i joves en risc d’exclusió social amb el que treballen serveis socials de Rubí? (resposta: restem a l’espera de més informació).

– Obres del Pau Casals: s’arribaran a executar totes les obres pressupostades per no perdre els diners? Quin pla d’execució hi ha? (veure resposta a la comissió informativa de serveis territorials). 

– La qüestió del transport escolar pel curs vinent està resolta? Des de fa un parell d’anys hi ha problemes i voldríem saber si s’han resolt de cara al curs vinent (resposta: està cobert. Per aquells estudiants que no poden fer ús del transport escolar l’Ajuntament ha abonat el títol de transport regular – bus de línia).

.

  • Comissió Informativa de Serveis Territorials: 

– Demanarem l’estat i els informes dels següents plans: Pla de Mobilitat i Pla d’Infraestructures. També demanarem les fitxes dels equipaments que haurien d’entrar al futur Pla d’Equipaments i que ens haurien d’haver entregat fa mesos (resposta: ens demanen més temps).

– Parc del Torrent dels Alous: preguntarem si ja s’està tramitant, juntament amb l’Ajuntament de Sant Cugat, la sol·licitud d’incloure el Parc del Torrent i l’Estany dels Alous al PEIN (això ve d’una moció de finals de 2012). També cal revisar l’estat en alguns punts del torrent, ja que per exemple a la zona de la RENFE s’hi acumulen deixalles (si és competència de l’Ajuntament de Sant Cugat caldria informar-lo) (resposta: pendent).

– Poda d’arbres: hem vist que s’estan podant alguns arbres, tot i que no és l’època en que se sol fer. Voldríem saber-ne els motius (resposta: en els carrers on s’han fet accions els motius han estat les molèsties als veïns, ja que les branques entraven a les finestres, i el risc de que les branques s’enredessin amb els cables elèctrics).

– POUM: que ens informin de l’estat actual del Pla i del calendari d’execució, aprovació, etc (resposta: ens demanen més temps).

– Reclamar el document de referència del Pla d’Extractives demanat per instància fa dues setmanes per l’AUP (resposta: ja el tenim).

– Obres del Pau Casals: s’arribaran a executar totes les obres pressupostades per no perdre els diners? Quin pla d’execució hi ha? (resposta: diuen que estan a sobre de la qüestió i que en principi tot es farà a temps – van donar detalls d’algunes partides. El conveni amb la Generalitat – 300.000€ per fer caldera de gasoil, nuclis de sensors, sala del conserge i plaques fotovoltaiques – es firmarà aviat). 

– Camp de golf: voldríem tenir més informació sobre els canvis en la gestió del camp de golf i de les inversions que s’hi pensen fer. També voldríem saber si s’estan complint els acords presos (ús de l’espai per alumnes de secundària, reforestació d’una part de l’espai, …) (resposta: pendent).

.

  • Comissió Informativa d’Alcaldia i Transparència:

– Pressupostos (i ordenances) participatius: demanarem que una part dels pressupostos es decideixin a través d’un procés participatiu real (resposta: aviat tindrem més informació al respecte).

– Aplicació i desenvolupament del Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i del Reglament Orgànic Municipal (ROM) (resposta: aviat tindrem més informació al respecte).

– Demanarem que tots els estudis i diagnòstics arribin a l’oposició, tal i com es va acordar en una moció presentada per ACR durant el mandat 2003-2007 (resposta: se’ns diu que cap problema i que hi ha el compromís de fer-ho).

– Demanarem que els regidors de qualsevol grup municipal puguin parlar lliurament amb els tècnics sense necessitat d’obtenir permís per part del regidor de govern responsable de l’àrea corresponent (resposta: políticament no se’ns posarà cap impediment però sí que caldrà informar prèviament al regidor).

.

Mocions:

  • Moció per a la millora de la transparència i bon govern: volem que es respectin i es duguin a terme els acords presos pel ple (mocions) i que es contestin els precs i preguntes. També voldríem que qualsevol ciutadà pugui fer un seguiment del compliment de les mocions i de la resposta dels precs a través del web municipal. Proposarem mesures per assegurar que això sigui així –> finalment hem refet la moció per unificar-la amb les mocions presentades per CIU i C’s, que també parlaven de transparència i bon govern.

Moció completa en pdf: 2015_07_23_mocio_transparencia

  • Moció per a l’elaboració d’un Pla de manteniment de les àrees forestals de Rubí: Rubí ha de tenir un pla de manteniment de les àrees forestals per tal de reduir el risc d’incendis. A més, la proposta permetria crear llocs de treball, també pels usuaris de Finca Font del Ferro –> es presenta però eliminant la part de Finca Font del Ferro, ja que el govern s’ha compromès a fer arribar una proposta integral de gestió d’aquest equipament de cara a setembre.

Moció completa en pdf: 2015_07_23_mocio_manteniment_boscos

  • Moció sobre la Pobresa Infantil i Juvenil a Rubí: demanarem la creació d’una comissió especial per treballar el tema de la pobresa infantil i juvenil a la ciutat per coordinar i executar accions en aquest àmbit –> la retirem a l’espera de més informació per part de la regidora de serveis socials, que s’ha compromès a fer-nos arribar dades més concretes i acurades.

Un pensament en “Juliol 2015: Mocions al Ple i preguntes de l’AUP a la Junta de Portaveus i a les Comissions Informatives

Els comentaris estan tancats.