L’equip de Govern ha decidit acceptar pràcticament totes les al·legacions a ordenances fiscals presentades per l’AUP (veure entrada). Concretament, ha acceptat l’equiparació del tipus impositiu actual dels béns rústics al dels béns urbans (OF número 3), l’augment de la taxa que paguen els caixers automàtics (OF número 14), eliminar la taxa per a la inscripció a les convocatòries de selecció de personal (OF número 22), i l’eliminació de la taxa per la recollida i manteniment d’animals domèstics de companyia (OF número 24).

També s’ha acceptat la reducció d’un 50% en la taxa d’expedició i renovació de l’informe per al reagrupament familiar, de la qual nosaltres en demanàvem l’eliminació (OF número 18).

Finalment, tot i que no s’accepta la nostra proposta de bonificar aquells establiments comercials que acreditin el reciclatge de l’oli usat mitjançant un projecte social sense ànim de lucre (OF número 16), atesa la dificultat jurídica que suposa establir un conveni entre tercers que vinculi a l’administració i pel poc benefici que suposaria per a un establiment la bonificació proposada, considerem positiu que es vulgui donar suport al projecte per tal que aquest sigui viable.

Pel què fa a les al·legacions presentades a les taxes d’utilització d’espais i serveis com Rubí+D – Can Serra, el Castell, La Sala, L’Espai 14-13, La Cruïlla, la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler i el Celler Cooperatiu (OOFF 9, 10, 11, 29, 35 i 38), en les quals demanàvem l’exemció de la taxa d’ús de les sales i béns per a les persones jurídiques amb finalitat de lucre inscrites en el Registre d’Entitats de Ciutat, el Govern no les accepta perquè aquesta taxa correspon al valor que tindria en el mercat la utilització de l’equipament, i perquè l’ordenança ja preveu una tarifa reduïda i un supòsit d’exempció.

El Govern accepta la majoria de les al·legacions a ordenances presentades per l’AUP
Etiquetat a: