En desconfinament, vianalitzem.

En desconfinament, vianalitzem.

Des de l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) hem traslladat al govern de l’Ajuntament de Rubí la proposta per la vianalització de diversos espais de la ciutat per tal de poder garantir l’acompliment de la distància social de 2 metres. La proposta

Rubí… brilla?

Rubí… brilla?

Intervenció a la votació del Pla Director de Rubí Brilla En base al document entregat per l’equip de Govern “Proposta Pla Director Rubí Brilla 2016-2019”, amb data de novembre del 2016, i després d’haver fet arribar comentaris a la versió