Rubí… brilla?

Rubí… brilla?

Intervenció a la votació del Pla Director de Rubí Brilla En base al document entregat per l’equip de Govern “Proposta Pla Director Rubí Brilla 2016-2019”, amb data de novembre del 2016, i després d’haver fet arribar comentaris a la versió