Ple del 25 de gener

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades amb altres grups municipals

 

Ple del 23 de febrer

Mocions presentades per l’AUP

 

Ple del 5 d’abril (ple de març)

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades amb altres grups municipals

 

Ple del 26 d’abril

Mocions presentades per l’AUP

Mocions presentades amb altres grups municipals