1. Cohesió social: garantim els drets de les persones
 • Elaborem el Pla Local d’Inclusió Social, que coordini tots els fronts de la lluita contra l’empobriment de les classes populars i l’exclusió dels col·lectius més vulnerables (dones, persones en atur, gent gran, LGTBI, etc).
 • Incrementem el parc públic municipal d’habitatges i fomentem els lloguers socials dels pisos buits, multant les entitats bancàries que mantinguin pisos sense ús.
 • Ampliem el projecte de la Finca Font del Ferro per cobrir les necessitats de les persones amb diversitat funcional.
 • Ampliem les beques i el servei de menjador escolar per assegurar l’alimentació d’infants amb risc de malnutrició.
 • Exigim com a hospital de referència l’Hospital General.

 

 1. Educació: fem el Pla Educatiu de Ciutat, com a garantia d’igualtat d’oportunitats
 • Exigim a la Generalitat l’eliminació dels barracons, l’execució dels equipaments pendents (escola El Bosc, institut Torrent dels Alous), la realització de les reformes urgents (escola Pau Casals, institut JV Foix) i la recuperació del servei de transport escolar.
 • Augmentem les places públiques d’escola bressol i municipalitzem la seva gestió.
 • Potenciem el Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol per a infants amb discapacitat psíquica.
 • Recuperem la Torre Salduba com a espai municipal d’educació en el lleure.
 • Augmentem els recursos formatius per a joves sense graduat escolar.

 

 1. Activitat econòmica i ocupació: dinamitzem la ciutat
 • Creem un viver municipal de cooperatives per a potenciar noves formes d’activitat socioeconòmica: arrelades al territori, integradores de persones en situació de risc social, respectuoses amb el medi.
 • Potenciem la creació d’una Oficina Municipal d’Ocupació que coordini les accions de recerca de treball per a persones en atur de la ciutat.
 • Adeqüem els polígons per facilitar la renovació industrial i potenciar la creació de llocs de treball.
 • Impulsem el petit comerç i els espais i les ofertes d’oci alternatiu.

 

 1. Equipaments i teixit associatiu: aprofitem i omplim de projectes els espais que ja tenim
 • Realitzem un Pla d’Equipaments socials, culturals i esportius i recuperem espais en desús (l’Espai 14/13, el Casino, la Torre Massana, etc).
 • Creem un centre d’arts escèniques als antics cinemes, amb locals d’assaig de música, tallers creatius, exposicions.
 • Recuperem espais poliesportius oberts i gratuïts arreu de la ciutat, i aprofitem les pistes esportives dels centres docents fora dels horaris lectius.
 • Instal·lem un nou casal d’activitats per a la gent gran en algun dels molts equipaments municipals en desús.
 • Ampliem d’un a tres els centres oberts que proporcionin atenció a infants i adolescents en risc d’exclusió social.

 

 1. Participació ciutadana: potenciem la implicació de les persones en les decisions de la ciutat
 • Potenciem els Consells de Participació com a espais de debat i de presa de decisions políticament vinculants.
 • Obrim l’Ajuntament al poble, amb: pressupostos participatius, plens descentralitzats, plataforma digital accessible, comunicació pública plural.
 • Garantim la màxima transparència en la concessió de subvencions a les entitats i creem una oficina d’atenció a les entitats.

 

 1. Ajuntament: fem un canvi radical en el seu funcionament i obrim-lo a la gent
 • Incrementem la transparència de l’Ajuntament i del govern municipal.
 • Reduïm els sous dels càrrecs electes i l’assignació als grups municipals, i suprimim els càrrecs de confiança i els assessors dels grups.
 • Prioritzem les polítiques socials en el pressupost i la fiscalitat municipal.
 • Municipalitzem serveis bàsics com: abastament d’aigua, recollida de residus, deixalleria, aparcaments, neteja, manteniment de parcs i jardins.

 

 1. Territori i medi: impulsem un nou model de ciutat al servei de les persones
 • Fem el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM): evitem l’expansió de nou sòl urbà, protegim l’entorn natural i rural, fem una ciutat accessible i creem grans parcs urbans.
 • Potenciem l’aprofitament social i alternatiu del territori: fem el Parc Agrari, impulsem l’ús forestal dels boscos, creem una xarxa adaptada d’itineraris, iniciem el Centre de Natura i Ruralitat.
 • Seguim lluitant per tancar l’abocador de Can Carreras i evitar l’obertura de Can Balasc. I blindem el territori davant de l’amenaça de futurs abocadors.

 

 1. Mobilitat: humanitzem la ciutat
 • Fem el nou Pla de Mobilitat, prioritzant les zones de vianants, el transport públic i l’ús de la bicicleta, fent especial atenció als barris i urbanitzacions.
 • Potenciem una xarxa d’autobusos ben connectada a les línies de tren (FGC i RENFE) i a les urbanitzacions.
 • Adeqüem l’avinguda de l’Estatut i la C-1413 (Riera) com a vies urbanes al servei de les persones i d’un transport sostenible.

 

 1. Defensem els drets polítics del poble català
 • Treballem, des de l’àmbit local, per l’exercici del dret a l’autodeterminació i per la creació d’una República Catalana en el marc d’un Procés Constituent, així com la defensa dels mateixos drets d’autodeterminació del conjunt dels Països Catalans i de tots els pobles.