Les ordenances fiscals: una altra oportunitat perduda

Dilluns 7 d’octubre es van aprovar les ordenances fiscals en un Ple extraordinari. Hi havia pressa: el termini per a fer-ho acabava. Com en d’altres ocasions, a l’Ajuntament de Rubí s’aproven les polítiques públiques sense espai i temps real perquè ni la ciutadania ni els grups municipals que som al Ple en puguem participar de debò

Foto: El Periódico, edició Rubí

Les ordenances fiscals són el text que marca els impostos i taxes que pagarem a Rubí tant les persones a nivell individual, com les famílies, les entitats, els comerços o les empreses. 

Tenen un marc normatiu que limita la possibilitat d’acció dels ajuntaments, però malgrat això, permeten que, a través dels impostos o dels preus dels serveis públics (escola de música, escoles bressol, piscina, accés a sales de reunions, etc.) es potenciï un o altre futur per la nostra ciutat. 

Un exemple clar: Rubí ha declarat, en el ple de setembre, l’Emergència Climàtica. Les ordenances permeten fomentar la reducció de residus, el reciclatge, la implantació d’energia verda o d’empreses sostenibles. El govern del PSC i En Comú Podem diuen que tenim unes ordenances amb una fiscalitat verda. Però la realitat és que l’abast del què es podria fer a través de les ordenances és molt més gran del què se’ns està proposant. Cal, però, establir mecanismes d’inspecció com per exemple, per assegurar que comerços o restaurants separin els residus, i bonificar a qui ho fa. I aquí topem amb un dels problemes més greus que té aquest ajuntament: la manca de capacitat del govern per a organitzar la plantilla municipal, dotar-la dels recursos necessaris i poder liderar així polítiques valentes per a transformar la ciutat. 

Ens diuen que són unes ordenances més verdes i més socials. I si, s’han introduït petites millores. Però no deixen de ser unes ordenances de continuïtat que desaprofiten la seva potencialitat. 

A nivell social, per exemple, baixen un 1% l’IBI per a totes i tots (és igual si tens 10 propietats o vius en un minipis), però no han pogut establir, encara, una tarificació social per afavorir l’accés de la població a l’Escola de Música, la piscina municipal o tants d’altres serveis. 

Pel que fa a les entitats, les ordenances continuen establint taxes per a utilitzar els equipaments públics, enlloc de facilitar espais per a les reunions i activitats. 

I mentrestant, el nostre Ajuntament té superàvit, però no perquè tingui una gran capacitat recaptatòria, sinó per la insuficient inversió en recursos públics i infraestructures. 

Una altra oportunitat perduda. Esperem que, en les ordenances del 2021, es reflecteixin canvis de debò.

Ple de setembre

El ple del 26 de setembre venia amb un ordre del dia relativament dens en l’apartat de mocions:

 • declaració d’emergència climàtica, presentada per En Comú Podem, ERC i AUP, aprovada amb els vots a favor de tot el consistori i l’abstenció de Cs.
 • conversió de zones blaves en taronja i altres mesures relatives a l’aparcament, de Cs, rebutjada amb l’abstenció d’ERC, el vot a favor de Veïns per Rubí i el vot en contra del PSC, ECP i l’AUP. El nostre vot va ser negatiu, malgrat que estem d’acord amb alguns dels punts proposats, perquè de forma global entenem que fomenta l’accés dels cotxes al nucli urbà i suposa, per tant, el que la nostra regidora va titllar de “pan para hoy y hambre para mañana”, en referència al canvi climàtic. Cal tirar endavant el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per a poder fer un plantejament global de les zones d’aparcament a la ciutat, i valorar com fomentar el comerç local i de proximitat.
 • per una mobilitat segura i saludable en els entorns escolars, del Seminario Infancia y Mobilidad, presentada per AUP, i aprovada amb els vots a favor de tot el consistori i l’abstenció de Cs. La moció inclou múltiples propostes, que van des de la revisió de les propostes del POUM fins a la implementació d’aparcaments per patinets i bicicletes en els centres escolars.
 • realització d’un Pla Director d’Arbrat, presentada per ERC i aprovada per unanimitat. Vam votar a favor, tot recordant que l’AUP ja havíem presentat una moció per a realitzar un Pla Director de Verd Urbà que va ser rebutjada en l’anterior legislatura. És en el marc d’aquest pla de verd urbà en el que caldria introduir el pla d’arbrat.
 • per una nova deixalleria que doni serveis a les urbanitzacions, de VR, aprovada per unanimitat. Com en les anteriors mocions, votem a favor, recordant que és urgent que el govern enllesteixi el Pla Local de Residus, on caldria incorporar les propostes de noves deixalleries, punts verds mòbils o altres mesures valentes com la implementació del porta a porta.
 • demanar la retirada de la Llei Aragonès, presentada per En Comú Podem amb esmenes de l’AUP, i aprovada amb els vots a favor del PSC, el vot en contra d’ERC i les abstencions de Cs i VR. Aquí es va produir debat entre els grups municipals d’ERC, promotora al govern d’aquesta llei, l’AUP i En Comú Podem. Recordem que la Llei Aragonès regula la contractació pública dels serveis externalitzats, millorant aparentment l’anterior llei, però suposant, de fet, l’ampliació dels serveis que es poden externalitzar, sense blindar o protegir els serveis públics davant possibles externalitzacions ni marcar una regulació valenta per a garantir la qualitat d’aquestes. Com sabeu, l’AUP defensem la progressiva internalització o municipalització dels serveis públics, i així ho hem proposat a diverses mocions, algunes d’elles aprovades al Ple Municipal i pendents de dur-se a terme.

Com veieu, la majoria de mocions estaven relacionades amb qüestions de medi ambient i territori, donat que els grups municipals en general han mostrat suport a la setmana d’accions pel clima que ha tingut lloc entre el 20 i el 27 de setembre.

Ara bé: la qüestió de fons, més enllà d’aquests suports, és saber si aquestes voluntats es traslladaran en accions concretes i de prou abast per aturar el canvi climàtic, també a Rubí. I no només per part dels partits de govern (PSC i En Comú Podem) sinó per part de tots els grups municipals. Actuar davant l’emergència climàtica que estem vivint ens interpel·la a totes i tots.

Com va dir la nostra regidora al Ple, l’emergència climàtica requereix accions que transformin el model econòmic extractivista actual, tant pel què fa als sectors productius com al consum i a l’estil de vida: quins tipus d’activitat industrial promovem als polígons? promovem una xarxa productiva sostenible i de proximitat? tenim prou transport públic a la ciutat i prou assequible per facilitar la reducció del transport motoritzat? pacifiquem els carrers més enllà del centre per facilitar el transport a peu, en bicicleta o patinet? la nostra ciutat té el verd integrat en ella, o és grisa i dura? podríem continuar aquest llistat durant pàgines i pàgines, però només cal que mireu al vostre voltant per trobar les respostes.

La regidora de l’AUP durant una de les intervencions al Ple

Si voleu seguir les intervencions, teniu la gravació del Ple municipal en la web de Ràdio Rubí, així com la crònica de la nostra regidora, Betlem Cañizar Bel, al seu blog Diari d’una regidora.

El Ple però va iniciar les intervencions dels grups municipals amb l’expressió de suport, reconeixement i solidaritat de la nostra regidora als CDR i als activistes detinguts el dilluns 23 de setembre, molts d’ells del Vallès Occidental.

Altres qüestions presents al Ple foren l’expropiació de les Torres Massana, que en un any aproximadament podran ser patrimoni municipal. Es tracta d’un projecte que per l’AUP és una oportunitat que el municipi no pot deixar passar per desenvolupar, en aquella zona, un equipament rellevant per a la ciutadania.

També es va aprovar la modificació d’un crèdit del pressupost per poder fer les obres que permetin tenir un servei de restauració al Pavelló de La Llana. Recordem que els serveis de restauració en espais esportius o culturals ajuden a aquests a tenir vida i a ser un espai de relació entre la ciutadania.


Ple d’agost

Ple d’agost, celebrat el 05 de setembre de 2019. 17:30h. 

El ple del mes d’agost se celebra de forma extraordinària el primer dijous de setembre degut al període vacacional. És un ple curt amb pocs punts a l’ordre del dia i poc debat.

En primer lloc, el govern dóna compte al ple del nomenament com a personal eventual de confiança o assessorament especial de les següents persones: 

 • Dolors Conde, ex-alcaldessa de Castellbisbal i actual regidora del PSC en l’oposició en aquest municipi. Serà Cap de Gabinet. 
 • Beatriz Patón López, que anteriorment havia treballat a RubiTV, com a assessora de projecció exterior (és a dir: per a les polítiques d’identitat, marca de ciutat…). 
 • Eva Candela López, actual regidora del PSC a l’oposició a Terrassa, anterior Tinent d’Alcaldia de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d’Esports i, anteriorment, Directora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la ciutat veïna. Del 2009 al 2015 havia dirigit PROURSA a Rubí. Torna a la nostra ciutat com a assessora de planejament per implulsar el POUM. 

Totes tres treballaran a jornada complerta, amb un sou brut per part del nostre Ajuntament de 50.000 € anuals.

 • José Manuel Gil Meneses, assessor de gerència. Ha estat consultor i fa uns anys, director de la Fundació Catalana de l’Esplai o Coordinador General de Creu Roja. 
 • Andrea de Pablos, assessora del Grup Municipal d’En Comú Podem. 

Aquestes dues persones treballaran mitja jornada, amb un sou brut de 25.000€ anuals.  

En segon lloc, es demana la ratificació al Ple de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, que va ser aprovada amb els pressupostos del 2019. Aquest punt de l’ordre del dia suposa la votació en un sol bloc de dues qüestions: 

 • l’acord de la Mesa de Negociació per a reclassificar a efectes econòmics les categories laborals d’agents i caporals de la policia local (que passen a ser C1 enlloc de C2) i regularitzar les seves retribucions, d’acord amb la Llei 3/2015. 
 • L’adequació del nombre de persones assessores recollides a la RLT amb l’actual composició del consistori. Anteriorment la RLT recollia la figura de 3 persones per assessorar el govern i 8 pels grups municipals (una per cada partit del Ple). Ara es recullen 4 assessores de govern i 6 per als grups municipals. 

Com es desenvolupa el Ple? Quina és la postura de l’Aup?

Resolem els temes de l’ordre del dia en 22 minuts, com es pot veure a la retransmissió de Ràdio Rubí

A l’AUP hem manifestat en múltiples ocasions al Ple, en articles, debats o rodes de premsa, una proposta clara respecte l’existència dels anomenats càrrecs de confiança (anomenades ara assessores eventuals). 

Es tracta de persones que poden ser (i per ara són) nomenades a dit, i que són assignades a les tasques decidides per l’oposició (assessores de grup municipal) o el govern (assessores de govern).  El seu càrrec acostuma a durar el que dura la confiança del partit o govern amb aquestes persones, però en tot cas s’ha de renovar cada període electoral. 

Més enllà de la vàlua personal i professional de les persones que es nomenen assessores, refermem la nostra aposta per: 

 • No convertir la representació política en el modus vivendi de molta gent, ja sigui càrrec electe o assessora col.locada a dit. Amiguisme, portes giratòries, xarxes clientelars, formes de supervivència de les membres dels partits. 
 • No neguem que en ocasions pugui ser necessari un reforç, i què membres del partit puguin ser vàlides per a desenvolupar la tasca. Però això no treu la necessitat de fer convocatòries públiques per cobrir els llocs de feina, obertes i transparents, més encara si són feines pagades amb els nostres impostos. Convocatòries per treballs acotats en el temps i en les seves tasques. 
 • Ens sorprèn a mes que havent duplicat pràcticament el nombre de regidores, i per tant la capacitat de treball de l’equip de govern, sobretot si tenim en compte que anteriorment hi havia dues regidores a mitja jornada, sigui necessari incrementar el nombre d’assessores. Alguna cosa no ens quadra.
 • El mateix podem dir de les assessores dels partits. Un altre cop pot ser necessari, en algun moment, de forma puntual, justificada, transparent, algun suport, sobretot en casos com el de VxR o l’Aup que tenim una sola representant al Ple. Però l’existència d’assessores de partits es converteix en un fet estructural, costejat sovint amb diners públics. 

Estan els ajuntaments sostenint les estructures dels partits, més enllà de la feina que se’ns pot i se’ns ha d’exigir com a regidores? Estem pagant amb els nostres impostos un cos de polítics i polítiques remunerats per a fer feina no municipal? Deixem la pregunta a l’aire. 

Al Ple, la nostra regidora manifesta a més el greuge comparatiu entre la millora considerable en les condicions laborals de les persones assessores i la situació de la plantilla municipal, tant pel que fa a la possibilitat de promoure’s i fer carrera professional com a l’encara pendent consolidació de la plantilla. Ens sembla prioritari enfocar-nos en cuidar les persones que treballen a la casa i que fan possible el desenvolupament de les polítiques locals, i no tant en les retribucions i condicions de càrrecs electes i de confiança, tema que ha ocupat dos dels 4 plens del curs polític.

Així doncs, i pel que fa als canvis en la RLT en relació a la policia local, aquest és un punt treballat i acordat amb els sindicats, i per tant, com a AUP celebrem en aquest cas el treball i la negociació feta. 

Ens preocupa però el fet que s’acosta el termini per tenir feta l’avaluació dels llocs de feina de l’ajuntament i publicar l’oferta de places que cal consolidar i, aquí, no sembla que hi hagi avenços, o almenys no en tenim informació. El 31/12 ha d’estar publicada, i caldria arribar a un acord amb la mesa de negociació sindical. 

Per tant, la nostra regidora demana que el govern es posi mans a la feina, esperem que traient profit del nou assessor Jose Manuel Gil Menes, perquè el temps corre. 

Amb aquesta argumentació, l’AUP ens abstenim en aquest punt, donat que estem d’acord en ratificar l’acord de la Mesa de Negociació respecte la Policia Local, però en desacord amb el punt relacionat amb càrrecs de confiança. VR, Cs i ERC (que no intervenen en aquest punt) s’abstenen també, mentre que ECP vota a favor de la proposta del govern. 

Precs i preguntes

El Ple finalitza, com sempre, amb el torn de precs i preguntes, primer de l’oposició, després del públic. Podeu escoltar les preguntes de l’oposició als minuts finals del video del Ple de Ràdio Rubí. Pel que fa a l’AUP, aquestes van ser les nostres preguntes i precs: 

 • El ple del mes de juliol vam preguntar pel Parc de Can Sant Joan, perquè havíem detectat que estaven arreglant les valles i hi havia màquines treballant després d’haver estat abandonat com a camp de golf. 

Aquest estiu han saltat alarmes entre la ciutadania. Comenten que hi ha festes nocturnes que estan malmetent el Parc, en la zona de les instal·lacions del restaurant, en la part del terme municipal de Sant Cugat. 

Hi ha aprovada una moció conjunta dels ajuntaments de Sant Cugat i Rubí per tal de convertir el camp de golf en un parc públic i, per tant, tornem a preguntar com està aquesta qüestió.

 • Arrel de l’amenaça d’ENDESA de tallar el subministrament elèctric a les famílies que tenen deute amb l’empresa si els ajuntaments no assumeixen aquest, s’han produït dues reunions d’alcaldes i alcaldesses: una promoguda per l’alcalde de Terrassa, Sr. Ballart, l’altra per la Diputació de Barcelona. 

L’Ajuntament de Rubí ha assistit a la reunió de la Diputació. Demanem quines són les mesures que es prendran a Rubí. 

 • Preguntem també sobre l’acte de commemoració de la DIada Nacional de Catalunya, 11 setembre. Ens ha arribar per part d’entitats que l’Ajuntament té previst fer només ofrena floral, sense cap parlament. Pressuposem que és per evitar possibles discursos que entrin en conflicte, però a la vegada pensem que és important mostrar que democràcia és diversitat i que el conflicte forma part d’aquesta. Volem que les entitats puguin parlar i tenir veu, i volem saber quina és la raó perquè en aquest acte no hi hagi intervencions. Per això demanem que es valori mantenir els parlaments per mostrar les diverses maneres d’entendre l’11 de setembre i la Diada Nacional de Catalunya. 

L’alcaldessa respon directament a aquesta pregunta. Afirma que, efectivament, serà una ofrena floral sense parlaments, tant en aquesta Diada com en altres que es puguin celebrar (com és el cas del Dia d’Andalusia). Des del govern es considera que si les entitats volen expressar la seva veu, ho poden fer, en actes propis organitzats per les entitats. 

 • Finalment, fem palès que totes les regidores i regidors hem rebut la moció de Rubí Acull aprovada el 19 de juny de 2018 per implementar tot un seguit d’accions de prevenció del racisme i la xenofòbia. Preguntem com està la implementació d’aquesta moció, en un moment en què el tema és candent a Rubí.

Finalment, des del públic es pregunten diverses qüestions, relatives a la tala del pi de Ca’n Fatjó, les obres pendents del pont del carrer sant Joan o la contaminació lumínica i de l’aire produïda en el veïnat del carrer Espronceda per l’existència d’un pàrquing de cotxes. 

Si voleu una narració del Ple, i d’altres qüestions del dia a dia de la feina de la nostra regidora, les podreu trobar en el seu bloc “Diari d’una regidora”.

Ple. Juliol 2019. Els pressupostos, i +

(Dijous 25 de juliol, a les 17:30h, vam fer el darrer Ple municipal del curs, després d’una Junta de PROURSA que va durar 10 minuts i en la que es va aprovar el projecte i el pressupost de PROURSA pel 2019.

El projecte de PROURSA recull, al nostre entendre, una interessant diagnosi sobre la situació de l’habitatge a Rubí (augment de preus, emergència habitacional, mancances en les polítiques públiques, saturació del personal de PROURSA…), i algunes mesures interessants (transformació d’espais municipals en pisos d’emergència, nou habitatge de promoció pública, per exemple).

Entenem, però, que el pressupost i els recursos que s’hi destinen són del tot insuficients per a fer efectius els objectius plantejats per la pròpia empresa municipal.

El Ple Municipal va durar fins les 20h, i tenia 16 punts en l’ordre del dia. Molts d’ells eren tràmits administratius, així que recollirem aquí aquells que ens semblen més rellevants, i especialment el debat sobre pressupostos.

Punt 8. Aprovació de les festes locals de l’any 2020

L’AUP vam votar SI a que els dies de festa local de la ciutat de Rubí per l’any 2020 siguin el dilluns dia 1 de juny (Festa dels Xatos) i el dilluns 29 de juny (Festa Major).

Punt 9. Dedicació portaveus

Les portaveus dels diferents grups municipals (Xavier Corbera per ERC, Ànnia Garcia per En Comú -Podem, Roberto Martin per Ciudadanos, Toni Garcia per Veïns per Rubí, i Betlem Cañizar Bel per l’AUP) han hagut de sol·licitar quina serà la seva dedicació a la tasca de portaveu durant aquest mandat.

Recordem que la tasca de portaveu és remunerada a través d’un salari i la corresponent cotització a la seguretat social. Podien escollir 50% o 63% de dedicació, amb un salari de 35.000€ o 38.000€. El mandat anterior, la dedicació era del 50% i el salari de 33.000€.

A l’AUP entenem que aquest increment de la dedicació és, en certa manera, un increment de sou camuflat. Al Ple extraordinari del 15 de juliol es van aprovar retribucions i dedicacions dels regidors i regidores, amb crítiques generalitzades als increments salarials (amb matisos segons el partit).

Ens trobem dons que totes les portaveus han escollit el 63% de dedicació, llevat l’AUP. En el nostre cas, Betlem C. Bel compatibilitzarà la tasca de portaveu amb la seva feina de professora de secundària a mitja jornada i, a més, com a l’AUP hi ha limitació salarial, retornarà entre 15.000€ i 20.000€ anuals a l’assemblea de l’AUP, perquè aquesta decideixi la destinació d’aquests fons.

En tot cas, com el punt del Ple era un tràmit per acceptar les sol·licitus de les diferents dedicacions, ens vam ABSTENIR.

Punt 10.  Modificació  del contracte de servei  de neteja de col·legis públics i dependències  municipals

Vam votar SI a l’increment d’hores de neteja en escoles i dependències municipals (El Bosc, Rubi Forma, Horts municipals…). Les hores semblaven estar ben justificades per l’increment del volum d’usuàries o dels horaris dels equipaments.

Punt 11 Continuïtat en la prestació del servei de transport públic urbà.

El 20 de setembre de 2020 ha d’estar licitat el nou contracte de bus urbà, idealment, adaptat a les novetats del Pla de Mobilitat Sostenible que s’està tramitant a l’Ajuntament.

Ara es duia a Ple l’aprovació d’una pròrroga més en la prestació del contracte, en les mateixes condicions que l’actual, mentre es prepara la licitació.

Ens vam ABSTENIR, ja que entenem que tècnicament és necessari prorrogar el contracte, però també pensem que aquesta licitació resta pendent ja fa un temps, com tantes d’altres que té damunt la taula l’Ajuntament. 

Aprofitem per recordar que aquest és un dels serveis que es podrien realitzar de forma mancomunada entre diversos municipis, sense ser externalitzat a una empresa privada, malgrat segurament això requereix de temps i d’una implantació progressiva.

Punt 12. Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari

En aquest punt, i fruit dels acords de governabilitat entre el PSC i En Comú Podem, se substitueix la partida de 800.000€ prevista per la conflictiva reforma del Parc de Ca n’Oriol per diverses partides més petites per arranjar centres esportius (25 set -180.000€, Can Mir, Olímpic -420.000€), els antics cinemes, l’ antiga estació (131.000€) i el celler (on no especifiquem quantitat, l’import és de 17.000€).   

El vot de l’AUP ha estat una ABSTENCIÓ, perquè estem d’acord en retirar la partida destinada al projecte del Parc de Ca n’Oriol, però no tenim prou informació respecte el destí i priorització de la resta de partides, ni del seu repartiment.

Per exemple, en l’anterior mandat es va perdre una subvenció de la diputació pels antics cinemes de 2 milions euros, emmarcada en el projecte 3 Barris. Avui, no tenim notícia de les accions d’aquest pla, més enllà d’algunes activitats de Ciutadania, i caldria explicar en quin estat està, perquè la rehabilitació dels antics cinemes és clau per la dinamització i el treball comunitari al barri de Les Torres.

Punt 14. Recurs sobre el contracte de serveis de recollida de residus i els serveis de neteja viària

Al darrer Ple de maig, de forma ràpida i inesperada (almenys per nosaltres), es va aprovar la renovació del contracte de neteja amb Fomento de Construcciones y Contratas. Aquesta gran multinacional havia estat controlada per Florentino Pérez i que ara és del multimilionari mexicà Carlos Slim. Els dos, coneguts per les seves actuacions com a mínim irregulars, el seu poder, i els seus tentacles en l’administració pública.

FCC és la matriu d’un dels primers grups europeus de serveis ciutadans, tant per volum de xifra de negocis com per rendibilitat. La seva estratègia de creixement s’ha orientat tradicionalment cap a la diversificació, com ho demostra el fet que sent originàriament una empresa de construcció, el 1911 va iniciar la seva activitat en el camp dels serveis públics amb un contracte de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de Barcelona.
En l’actualitat, la seva producció està altament diversificada. Les seves activitats bàsiques són la gestió de serveis mediambientals i aigua, la construcció de grans infraestructures, la producció de ciment, els equipaments urbans i la generació d’energies renovables.
És present en 54 països i més del 43% de la seva facturació prové dels mercats internacionals, principalment d’Europa i els Estats Units

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fomento_de_Construcciones_y_Contratas

Dues de les empreses que van participar en la licitació han presentat recurs davant el Tribunal Català de Contractació que, segons se’ns informa des d’intervenció, no té fonament jurídic (caldrà esperar a veure-ho).

El punt del Ple simplement proposava l’aprovació per a presentar la documentació que el Tribunal requereix a l’Ajuntament per a la tramitació d’aquest recurs. Evidentment, estem d’acord en lliurar la documentació que sigui necessària, però ens vam ABSTENIR en la votació pel nostre desacord en la forma, el contingut i les condicions en què es va tramitar el concurs públic.

Punt 15. Liquidació de les contribucions especials per al finançament de l’obra del “Projecte constructiu del tram final del carrer Guatlla”

Al carrer Guatlla (a Els Avets) s’ha construit el carrer i, com succeeix en aquest tipus d’obra, una part és finançada per l’Ajuntamet i l’altra part pel veïnat.

En aquest ple s’ha aprovat el pagament de la darrera part de l’obra, amb una rebaixa pel veïnat per la reducció del cost de la realització de l’obra. L’AUP ens vam ABSTENIR, donat que és un tema tècnic que ve de fa uns anys i desconeixem com ha anat el procés de l’obra i la relació amb el veïnat.

Punt 16. Aprovació inicial del pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2019

El vot de l’AUP en aquest punt ha estat clarament un NO, pels arguments que tot seguit expliquem (i que podeu escoltar aquí i aquí). La regidora del govern Mari Carmen Cebrian va argumentar la importància de l’aprovació dels pressupostos, i el seu valor, tal com podeu veure en aquest fragment del vídeo del Ple (de l’streaming de Ràdio Rubí).

Recordem que ara el pressupost està en exposició pública i hi ha 10 dies per a fer al·legacions.

1 Continuista

Com la mateixa alcaldessa va dir als mitjans de comunicació, es tracta d’un pressupost continuista, “perquè allò que funciona no ha de ser canviat”. 

I precisament és aquesta una de les raons per les quals no el votem: continua funcionant en el dia a dia, sense una visió estratègica i a mig i llarg termini de les polítiques locals.

La pròpia interventora municipal demana que es treballi més la planificació pluriannual i, de fet, si accedim al document on aquesta s’especifica, veiem que en general només es preveuen pels propers anys aquelles partides vinculades a renting, i alguna de manteniment de la via pública. 

En tot cas, entenem que és indispensable una planificació clara a mig i llarg termini, especialment en temes d’inversions, contractació i licitació de serveis. Les pròrrogues de molts contractes estan al límit de la legalitat, i algunes contractacions també.

És continuïsta amb la pròpia gestió (nefasta) dels recursos humans, però també pel que fa als grans temes pendents de ciutat, com el Pla d’equipaments, el Pla de mobilitat, etc.

L’equip de govern remarca també que el pressupost està centrat en allò social, en les persones, i també en el territori en el què vivim: és clar. Rubí és persones i entorn on ens desenvolupem, per tant, qualsevol acció de govern s’ha de centrar en això.  

2. Manca de consens i negociació. Manca de confiança política.

El pressupost, com s’ha elaborat, i el propi retard en què sigui aprovat, té a veure amb les dinàmiques de la darrera part del mandat, quan el PSC va anar quedant progressivament aïllat en el govern. Ara iniciem un nou mandat, i el pacte de governabilitat amb En Comú Podem permetrà que aquest s’aprovi.

Fruit de l’ambient de Ple enrarit del passat mandat, no fou prou treballat en el seu moment amb l’AUP. La desconfiança política presidia el dia a dia municipal, i es feia difícil validar un pressupost que millorava alguns aspectes, però que per l’experiència dels anys anteriors no ens generava la confiança en l’acompliment de les mesures pactades, les mocions aprovades, o els deures pendents com la regularització de la plantilla. 

Aquesta confiança, avui, encara no la tenim. Si En Comú Podem hi confien i han decidit validar la feina del PSC de Rubí, endavant, però entenem que queda encara molt camí per recórrer per superar la situació que es va donar durant l’anterior mandat.

3. Propostes AUP

Quin ha estat el nostre paper, donada la situació? Es va fer lliurament a l’actual 1r tinent d’alcalde, Moisés Rodriguez, d’un llistat de mocions presentades per l’AUP i aprovades, que resten pendents de ser implementades. 

I no es tracta d’un “que hay de lo mio”. Es tracta de què les mocions que presentem els grups municipals, consensuades sovint amb altres formacions, aprovades i per tant assumides pel Ple, han de tenir alguna significació política, pel govern, i per la ciutat. 

Sabem que una moció no obliga legalment, però creiem que sí que ho fa moralment.  

Entre aquestes mocions: l’observatori del gènere, el desenvolupament del protocol de festes lliures de sexisme, el centre d’empoderament feminista, el pla de foment de la masoveria urbana, la inversió i adquisició per habitatge públic, el programa contra el malbaratamanent d’aliments, la recuperació del programa de natació escolar, la millora de la passera dels FGC, el programa Bus a Peu, la restauració de les Torres Massana, el pla de restauració del Patrimoni local, el desenvolupament del Pla director de la riera, les municipalitzacions, el Parc Agrari, el destí d’un 15% del pressupost d’inversions a les urbanitzacions, les millores en el servei de recollida i tinença d’animals perduts, etc. 

4. Anàlisi d’alguns aspectes del pressupost

 • Increment de 5 milions d’€, fet important per la ciutat, però sense complir la regla de la despesa: superem el límit establert per la regulació estatal en més de 2M d’€, segons informe d’intervenció. Caldrà veure com es resol aquesta qüestió en el proper pressupost. 
 • 2M€ d’aquest increment es corresponen a subvencions de la Generalitat i la Diputació en matèria d’ocupació, que anteriorment es resolien amb modificacions pressupostàries. Celebrem que es contemplin ja d’entrada. 
 • Escàs fons de contingència, destinat a atendre necessitats imprevistes, de només 150.000€, com la pròpia interventora alerta. 
 • Previsió d’un increment del 50% de l’impost sobre construccions i un 25% de l’impost sobre el valors dels terrenys de naturalesa urbans que segons diuen, respon a la positiva evolució econòmica… Alerta, perquè la bombolla immobiliària torna a ser present, i es tracta d’ingressos volàtils. Suposen 1.600.000 dels 25M d’Ingressos previstos per impostos i taxes. 
 • Malgrat l’increment de 5M€, continua la reducció en les inversions que arrosseguem des del 2017. Tenint en compte els compromisos adquirits durant l’anterior mandat, no ho acabem d’entendre (Casino, Torres Massana, antics cinemes, antiga estació, CEE Ca n’Oriol, El Bosc…). Entenem que no tot és pressupost de 2019, però aquí tornem a insistir en la previsió a mig i llarg termini. I continua sent omnipresent la despesa en pavimentacions i millores en les vies públiques, fet que no despreciem, però torna a ser, sembla, el central. 
 • Pel que fa al capítol I, despeses de personal, volem insistir un altre cop en la importància de posar al dia la plantilla municipal i la seva gestió. 
  • La pròpia interventora diu que “Respecte tant a la plantilla, annex de personal i crèdits consignats en el capítol primer de l’estat de despeses del projecte de pressupost, la Intervenció no pot manifestar si les mateixes s’ajusten a les previsions legals i a les dades de la relació de llocs de treball, ja que s’ha vist impedida, per manca de temps i informació, de poder efectuar les oportunes comprovacions destinades a verificar els càlculs i ajustos que suporten les xifres i estats presentats. S’ha informat de les despeses en base a l’informesol.licitat a Recursos Humans sobre les variacions produïdes”. Ens sembla un fet greu continuar amb aquesta manca de transparència i d’organització de la plantilla municipal. 

Emplacem per tant a:

 • realitzar una adequada relació de llocs de treball, consensuada amb plantilla i sindicats i amb una correcta traducció d’aquesta als pressupostos municipals, 
 • regularitzar urgentment la plantilla, absolutament sobrecarregada de llocs de feina temporals (interinatges o altres fórmules)
 • actualitzar el Pla d’Igualtat, reivindicat any rere any pel personal municipal, 
 • traspassar part de les despeses de contractació del capítol 2 a capítol 1, passant de les contínues externalitzacions a municipalitzar progressivament aquells serveis municipals que ho requereixin, i que sigui possible, valorant mancomunar-los amb municipis propers (com part del treball de parcs i jardins, les escoles bressol, la grua municipal, la zona blava, la deixalleria, etc.)
 • reduir el nombre de persones assessores tant de govern i, si s’estima que algun d’aquests llocs de feina és necessari a llarg termini, deixar de prestar-lo en forma de càrrecs de confiança assignats a dit.

I finalment, les mocions dels Grups Municipals

El darrer punt tractat al Ple són les mocions dels Grups Municipals que, aquest cop, han estat totes consensuades i acordades a la Junta de Portaveus i assumides per tots els partits. Són les següents:

 • AUP: moció per l’actualització del Reglament Orgànic Municipal i el desplegament del Pla de Participació Ciutadana. Podeu veure aquí la presentació de la moció feta per la nostra regidora (si continueu el vídeo, veureu tota la resta de mocions), i aquí, el text de la moció. Consensuada amb esmenes del PSC.
 • Veïns per Rubí: adhesió de la ciutat a la xarxa de municipis LGTBI+ i protocol per l’onada de calor. Consensuades amb esmenes d’AUP, ERC i PSC.
 • Ciutadans: millora de la senyalització del carril del mig dels túnels de Vallvidriera, presentada també a sant Cugat. Consensuada amb esmenes d’ERC.
 • En Comú Podem: incorporació dels dos cognoms en la comunicació oficial i protocolària, i revisió dels formularis municipals per a eliminar el binarisme de gènere i la família tradicional, i moció per convocar la comissió de nomenclàtor i posar a la Plaça Nova plaça Neus Català. Consensuades amb esmenes d’AUP.

Darrer punt: precs i preguntes

Es van realitzar tot de precs per part dels grups municipals. Els podeu veure en aquest fragment del vídeo de Ràdio Rubí. Volem remarcar la intervenció de C’s, preguntant per un suposat espionatge (literalment) als patis d les escoles realitzat per la Plataforma per la Llengua. En realitat, com va dir el portaveu d’ERC, es tracta de l’estudi en el qual s’observava diversos patis d’escoles per a veure quins idiomes s’hi parlaven.

Pel que fa a l’AUP, vam preguntar tres qüestions:

 • Sobre els moviments al Parc de Can Sant Joan, on s’ha vist treballadors arrelant la tanca i fent altres feines. Recordem que hi ha una moció aprovada per l’Ajuntament de Rubí i el de Sant Cugat per convertir el camp de golf en parc públic.
 • Sobre el trasllat del Centre de Normalització Lingüística a la nova seu damunt el Mercat Municipal.
 • Sobre les restes de tala entorn les torres d’alta tensió de Cova Solera.

Les respostes ens arribaran per escrit.

També van haver tres intervencions d’homes del públic, per demanar una llançadera entre Can Barceló i la línia 3 del bus, per demanar que es constitueixi i es reuneixi la comissió de protocol de les festes populars, i per diverses demandes relacionades amb via pública.

Al·legacions al Pla de Mobilitat: l’AUP demana incrementar-ne el pressupost

L’AUP ha presentat més de 50 al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que l’equip de govern va aprovar inicialment per Junta de Govern Local a finals de maig. Cal recordar que l’AUP havia demanat en diverses ocasions que el Pla s’aprovés per ple. Podeu llegir aquí totes les al·legacions de l’AUP.

Les principals al·legacions de l’AUP es centren en demanar un major pressupost total per tal de desenvolupar el Pla, ja que segons la proposta actual només comptaria amb un pressupost de 4.4 milions (58€/ciutadà) en 6 anys. Mentre que poblacions veïnes com Terrassa el pressupost és de quasi bé 16 milions (80€/ciutadà). A més, demanen incrementar el pressupost de 850.000€ per millorar voreres a 2.8 milions, ja que l’estat actual de moltes d’elles és deplorable. En aquest sentit, l’AUP recorda que ja havia fet propostes concretes de diversos carrers de la ciutat: Sant Josep, Sant Gaietà, Floridablanca, Joan Fiveller o c/Cadmo entre els c/Joaquim Blume i c/Prat de la Riba. L’AUP també demana crear zones pacificades més enllà del centre, per exemple a Ca n’Oriol, Can Fatjó, la Plana del Castell, la Plaça del Progrés, o la Plaça Esbart Dansaire (veure imatge), entre d’altres.

Un altre aspecte important és que a les urbanitzacions es proposa fer molts estudis de viabilitat però no es fa cap dotació per a cap proposta concreta. A més, el Pla obvia diverses reivindicacions que els veïns i veïnes de les urbanitzacions porten fent fa anys en relació a la millora del servei d’autobús.

Altres al·legacions tenen relació amb reduir el trànsit al voltant dels entorns escolars per tal de fer-los més segurs i saludables; incrementar la freqüència de pas del servei de bus; incrementar els aparcaments segurs per a bicicletes; millorar la connexió de carrils bici amb ciutats veïnes; instal·lar escales mecàniques en zones amb molt de desnivell (per exemple per anar a Can Fatjó); pacificar tota la ciutat a 30km/h, amb algunes zones concretes a 20km/h; pacificació del trànsit al llarg de l’eix de la Riera; concretar una proposta per d’adequar tota l’Av. de l’Estatut en un via urbana de veritat, més pacificada i donant prioritat a la mobilitat a peu, bicicleta i transport públic; o celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible cada any amb activitats que promoguin el transport sostenible i saludable.

Una altra proposta de l’AUP és moure l’actual aparcament de l’Escardívol a la zona de la Plana del Castell per tal de recuperar l’Escardívol com a parc urbà (de fet, el POUM el té classificat com a zona verda), i així poder connectar aquest espai amb la Plana del Castell amb una passera, desenvolupament així un eix pacificat per a la mobilitat a peu i en bicicleta i recuperant un pulmó verd al centre.

Ple per l’aprovació del cartipàs, les retribucions, i +

Ple municipal extraordinari. Dijous 11 de juliol de 2019. Podeu veure el Ple aquí, a la web de Ràdio Rubí

Després del Ple de constitució de la corporació municipal que es va fer a l’auditori de la Biblioteca el 15 de juny, s’ha celebrat, un mes després, el Ple Extraordinari on, entre d’altres coses, es defineix el cartipàs polític, les retribucions dels càrrecs electes o els càrrecs de confiança.

Qüestions totes elles que són un dels eixos clau del posicionament de l’AUP, com podeu veure a http://www.auprubi.cat/qui-som-2/economia-interna-i-retribucions/

Aspectes no sotmesos a debat

En aquesta sessió s’ha informat dels decrets d’alcaldia relacionats amb l’organització municipal:

 • organigrama polític: quines àrees i serveis existiran aquest mandat, quin regidor o regidora se n’encarregarà i quin personal tècnic s’adscriu a cada una.
 • quins seran els membres de la Junta de Govern Local (tots els regidors i regidores socialistes, llevat Annabel Cuesta Fabré)
 • qui tindrà les tinències d’alcaldia (Moisés Rodriguez Cantón, Maria del Carmen Cebrian Ordóñez, Rafael Güeto Ortiz, Juan López Núñez i Yolanda Ferrer Polo, en aquest ordre)
 • quines seran les tasques de la Junta de Govern Local, que no caldrà que passi pel Ple. Aquí hem de dir que té moltes atribucions, entre elles algunes clau com les relacionades amb la compra o alienació de patrimoni fins a un valor de 3 milions d’euros. Creiem que això resta atribucions al Ple com a espai de deliberació de la política local, i atribueix un poder d’acció sense el control del Ple al govern actual. De totes les tasques de la Junta de Govern Local, s’han sotmés a votació només dues: l’establiment de sancions per infraccions relacionades amb la tinença d’animals perillosos i l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. L’AUP ens vam abstenir, donat que no aprovem una Junta amb tantes competències, però no eren les rellevants les que se sotmetien a votació.
 • i finalment, quins seran els grups municipals del Ple: PSC, ERC, ECP, C’S, VxR i AUP.

Qüestions sotmeses a debat i votació

Pel que fa a les qüestions sotmeses a debat i votació, tres estaven relacionades amb la periodicitat de les reunions:

 • periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, que seran el darrer dijous hàbil de mes a les 17h. El Ple d’agost es farà la primera setmana de setembre.
 • periodicitat de les sessions ordinàries de la junta de govern local, que seran els dimecres a les 12h.
 • periodicitat, creació i composició de les comissions informatives permanents: alcaldia i transparència, projecció de la ciutat i desenvolupament econòmic local, serveis centrals i personal, drets socials i ciutadania i territori. Són de fet les mateixes que el mandat anterior, i es corresponen a cadascuna de les grans àrees d’acció municipal. Les reunions seran el dijous anterior a la sessió del Ple, per la tarda.
 • es va crear també la comissió especial de comptes

En tots aquests punts, en els quals de fet no hi ha hagut debat ni cap intervenció de partits, el nostre vot va ser favorable. Malgrat no hem participat de la seva definició, suposen continuar la periodicitat i comissions que ja estaven establertes.

En aquest Ple també s’ha fet el nomenament dels regidors i regidores del govern que aniran com a representants a altres òrgans col·legiats com per exemple l’assemblea de la Federació de Municipis, el Ple del Consorci de Normalització Lingüística, l’assemblea del Consell Esportiu del Vallès Occidental, etc. En aquest punt ens hem abstingut, ja és quelcom que competeix purament a l’equip de govern.

I, finalment, el tema que ha ocupat el debat únic i central d’aquest Ple: l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, personal eventual i assistències dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals

Recollim aquí l’argumentació de la nostra regidora, que va remarcar que remunerar els càrrecs de representació política va ser, en el seu moment, un assoliment en l’aprofundiment democràtic, per tal d’evitar que els llocs de representació política a les institucions els tingués només qui tenia prou diners i propietats per a poder-s’ho permetre. És a dir, els homes rics.

Avui en dia, en canvi, l’aprovació de retribucions i dedicacions com la que s’ha fet a l’ajuntament converteix aquesta remuneració en un mode de vida per tot un grup social, que en general la població identifiquem ja com una ‘casta’, trencant de socarrel amb el que havia estat en el seu moment un aprofundiment democràtic.

Aquesta “casta” s’alimenta a si mateixa rotant-se en els espais de poder, compartint o cendint-se cadires i sovint -no sempre, faltaria més- prioritzant els interessos del propi grup o la pròpia carrera per damunt dels col.lectius.

L’aprovació d’increments en les retribucions es fa avui a Rubí però s’ha fet també a molts municipis, enmig de notícies diverses sobre pactes polítics que poden tenir la seva lògica dins d’aquest sistema, però que també són inverosímils o conflictius,

Tot plegat, contribueix a incrementar la poca credibilitat que té la ciutadania respecte la política institucional.

Per l’Alternativa d’Unitat Popular aquest és un dels eixos clau del nostre treball, en el marc del què entenem per aprofundiment democràtic, higiene democràtica, municipalisme. Tenim una proposta clara i expressada públicament en el nostre pla de treball, i per això no només assenyalem la proposta de  qui governa, sinó que també posem alternatives damunt la taula.

Alternatives que quan les poses en l’espai comú comú poden tenir punts negociables, és clar. Però que estan ben lluny de la proposta pactada entre PSC i En Comú-Podem, en la qual de fet no hem estat ni tan sols subjectes de la negociació. 

Per tant, el nostre NO és conegut i previsible per a totes les presents. Aquí venen algunes dades significatives:

DiferènciaSalari anual / personaIncrement anual brutProposta
AUP
Regidores amb delegació,
totes al 100% de jornada,
amb possible entrada d’un nou partit de govern. 
Ens sembla excessiu.
Celebrem però la proporcionalitat entre els sous de jornada sencera i parcial.
De 52.000
a 60.000€
72000€ 40.000€
AlcaldessaDe  56000 a 72000€6.000€55.000€
AssessoresGovern  39.000 a 50.000€
GM de 15.000€ a 25.000€
44.000€0€
OposicióPortaveu de 33.000 a 35.000€ o 38.000€
Règim assistències de 15.000€ a 18.000€
22.000€

Tot i que ens sembla correcte regular l’assistència
15.000€ o 20.000€

Més enllà dels salaris, la nostra postura respecte l’existència de personal eventual nomenat a dit és també coneguda i explícita. Són els anomenats assessors i assessores, ja siguin del govern o de grup municipal. 

Creiem que si es necessita personal tècnic especialitzat per fer suport a les accions de govern cal buscar-lo dins de la pròpia plantilla municipal, i en cas de no trobar la persona adequada, cal fer aquesta selecció mitjançant un concurs públic. I cal que les seves tasques estiguin assignades a projectes determinats en el temps. 

Tampoc creiem que el pressupost municipal hagi de suportar, a més de l’assignació de 1.900€ mensuals mínims que ja rebem cadascun dels grups municipals que estem aquí, el cost de personal que ens assessori: si algun partit en vol tenir, que se’l costegi amb els propis fons del grup municipal. 

Finalment, només dir que aquest mandat, com els anteriors, la nostra portaveu no es quedarà els 35.000€, compatibilitzarà la tasca de portaveu amb la seva feina a mitja jornada, i donarà la part del sou que excedeixi d’un màxim de 20.000€ bruts a l’assemblea de l’AUP, per als fins que aquesta decideixi.