Al·legacions al Pla de Mobilitat: l’AUP demana incrementar-ne el pressupost

L’AUP ha presentat més de 50 al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que l’equip de govern va aprovar inicialment per Junta de Govern Local a finals de maig. Cal recordar que l’AUP havia demanat en diverses ocasions que el Pla s’aprovés per ple. Podeu llegir aquí totes les al·legacions de l’AUP.

Les principals al·legacions de l’AUP es centren en demanar un major pressupost total per tal de desenvolupar el Pla, ja que segons la proposta actual només comptaria amb un pressupost de 4.4 milions (58€/ciutadà) en 6 anys. Mentre que poblacions veïnes com Terrassa el pressupost és de quasi bé 16 milions (80€/ciutadà). A més, demanen incrementar el pressupost de 850.000€ per millorar voreres a 2.8 milions, ja que l’estat actual de moltes d’elles és deplorable. En aquest sentit, l’AUP recorda que ja havia fet propostes concretes de diversos carrers de la ciutat: Sant Josep, Sant Gaietà, Floridablanca, Joan Fiveller o c/Cadmo entre els c/Joaquim Blume i c/Prat de la Riba. L’AUP també demana crear zones pacificades més enllà del centre, per exemple a Ca n’Oriol, Can Fatjó, la Plana del Castell, la Plaça del Progrés, o la Plaça Esbart Dansaire (veure imatge), entre d’altres.

Un altre aspecte important és que a les urbanitzacions es proposa fer molts estudis de viabilitat però no es fa cap dotació per a cap proposta concreta. A més, el Pla obvia diverses reivindicacions que els veïns i veïnes de les urbanitzacions porten fent fa anys en relació a la millora del servei d’autobús.

Altres al·legacions tenen relació amb reduir el trànsit al voltant dels entorns escolars per tal de fer-los més segurs i saludables; incrementar la freqüència de pas del servei de bus; incrementar els aparcaments segurs per a bicicletes; millorar la connexió de carrils bici amb ciutats veïnes; instal·lar escales mecàniques en zones amb molt de desnivell (per exemple per anar a Can Fatjó); pacificar tota la ciutat a 30km/h, amb algunes zones concretes a 20km/h; pacificació del trànsit al llarg de l’eix de la Riera; concretar una proposta per d’adequar tota l’Av. de l’Estatut en un via urbana de veritat, més pacificada i donant prioritat a la mobilitat a peu, bicicleta i transport públic; o celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible cada any amb activitats que promoguin el transport sostenible i saludable.

Una altra proposta de l’AUP és moure l’actual aparcament de l’Escardívol a la zona de la Plana del Castell per tal de recuperar l’Escardívol com a parc urbà (de fet, el POUM el té classificat com a zona verda), i així poder connectar aquest espai amb la Plana del Castell amb una passera, desenvolupament així un eix pacificat per a la mobilitat a peu i en bicicleta i recuperant un pulmó verd al centre.

Ple per l’aprovació del cartipàs, les retribucions, i +

Ple municipal extraordinari. Dijous 11 de juliol de 2019. Podeu veure el Ple aquí, a la web de Ràdio Rubí

Després del Ple de constitució de la corporació municipal que es va fer a l’auditori de la Biblioteca el 15 de juny, s’ha celebrat, un mes després, el Ple Extraordinari on, entre d’altres coses, es defineix el cartipàs polític, les retribucions dels càrrecs electes o els càrrecs de confiança.

Qüestions totes elles que són un dels eixos clau del posicionament de l’AUP, com podeu veure a http://www.auprubi.cat/qui-som-2/economia-interna-i-retribucions/

Aspectes no sotmesos a debat

En aquesta sessió s’ha informat dels decrets d’alcaldia relacionats amb l’organització municipal:

 • organigrama polític: quines àrees i serveis existiran aquest mandat, quin regidor o regidora se n’encarregarà i quin personal tècnic s’adscriu a cada una.
 • quins seran els membres de la Junta de Govern Local (tots els regidors i regidores socialistes, llevat Annabel Cuesta Fabré)
 • qui tindrà les tinències d’alcaldia (Moisés Rodriguez Cantón, Maria del Carmen Cebrian Ordóñez, Rafael Güeto Ortiz, Juan López Núñez i Yolanda Ferrer Polo, en aquest ordre)
 • quines seran les tasques de la Junta de Govern Local, que no caldrà que passi pel Ple. Aquí hem de dir que té moltes atribucions, entre elles algunes clau com les relacionades amb la compra o alienació de patrimoni fins a un valor de 3 milions d’euros. Creiem que això resta atribucions al Ple com a espai de deliberació de la política local, i atribueix un poder d’acció sense el control del Ple al govern actual. De totes les tasques de la Junta de Govern Local, s’han sotmés a votació només dues: l’establiment de sancions per infraccions relacionades amb la tinença d’animals perillosos i l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. L’AUP ens vam abstenir, donat que no aprovem una Junta amb tantes competències, però no eren les rellevants les que se sotmetien a votació.
 • i finalment, quins seran els grups municipals del Ple: PSC, ERC, ECP, C’S, VxR i AUP.

Qüestions sotmeses a debat i votació

Pel que fa a les qüestions sotmeses a debat i votació, tres estaven relacionades amb la periodicitat de les reunions:

 • periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, que seran el darrer dijous hàbil de mes a les 17h. El Ple d’agost es farà la primera setmana de setembre.
 • periodicitat de les sessions ordinàries de la junta de govern local, que seran els dimecres a les 12h.
 • periodicitat, creació i composició de les comissions informatives permanents: alcaldia i transparència, projecció de la ciutat i desenvolupament econòmic local, serveis centrals i personal, drets socials i ciutadania i territori. Són de fet les mateixes que el mandat anterior, i es corresponen a cadascuna de les grans àrees d’acció municipal. Les reunions seran el dijous anterior a la sessió del Ple, per la tarda.
 • es va crear també la comissió especial de comptes

En tots aquests punts, en els quals de fet no hi ha hagut debat ni cap intervenció de partits, el nostre vot va ser favorable. Malgrat no hem participat de la seva definició, suposen continuar la periodicitat i comissions que ja estaven establertes.

En aquest Ple també s’ha fet el nomenament dels regidors i regidores del govern que aniran com a representants a altres òrgans col·legiats com per exemple l’assemblea de la Federació de Municipis, el Ple del Consorci de Normalització Lingüística, l’assemblea del Consell Esportiu del Vallès Occidental, etc. En aquest punt ens hem abstingut, ja és quelcom que competeix purament a l’equip de govern.

I, finalment, el tema que ha ocupat el debat únic i central d’aquest Ple: l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, personal eventual i assistències dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals

Recollim aquí l’argumentació de la nostra regidora, que va remarcar que remunerar els càrrecs de representació política va ser, en el seu moment, un assoliment en l’aprofundiment democràtic, per tal d’evitar que els llocs de representació política a les institucions els tingués només qui tenia prou diners i propietats per a poder-s’ho permetre. És a dir, els homes rics.

Avui en dia, en canvi, l’aprovació de retribucions i dedicacions com la que s’ha fet a l’ajuntament converteix aquesta remuneració en un mode de vida per tot un grup social, que en general la població identifiquem ja com una ‘casta’, trencant de socarrel amb el que havia estat en el seu moment un aprofundiment democràtic.

Aquesta “casta” s’alimenta a si mateixa rotant-se en els espais de poder, compartint o cendint-se cadires i sovint -no sempre, faltaria més- prioritzant els interessos del propi grup o la pròpia carrera per damunt dels col.lectius.

L’aprovació d’increments en les retribucions es fa avui a Rubí però s’ha fet també a molts municipis, enmig de notícies diverses sobre pactes polítics que poden tenir la seva lògica dins d’aquest sistema, però que també són inverosímils o conflictius,

Tot plegat, contribueix a incrementar la poca credibilitat que té la ciutadania respecte la política institucional.

Per l’Alternativa d’Unitat Popular aquest és un dels eixos clau del nostre treball, en el marc del què entenem per aprofundiment democràtic, higiene democràtica, municipalisme. Tenim una proposta clara i expressada públicament en el nostre pla de treball, i per això no només assenyalem la proposta de  qui governa, sinó que també posem alternatives damunt la taula.

Alternatives que quan les poses en l’espai comú comú poden tenir punts negociables, és clar. Però que estan ben lluny de la proposta pactada entre PSC i En Comú-Podem, en la qual de fet no hem estat ni tan sols subjectes de la negociació. 

Per tant, el nostre NO és conegut i previsible per a totes les presents. Aquí venen algunes dades significatives:

DiferènciaSalari anual / personaIncrement anual brutProposta
AUP
Regidores amb delegació,
totes al 100% de jornada,
amb possible entrada d’un nou partit de govern. 
Ens sembla excessiu.
Celebrem però la proporcionalitat entre els sous de jornada sencera i parcial.
De 52.000
a 60.000€
72000€ 40.000€
AlcaldessaDe  56000 a 72000€6.000€55.000€
AssessoresGovern  39.000 a 50.000€
GM de 15.000€ a 25.000€
44.000€0€
OposicióPortaveu de 33.000 a 35.000€ o 38.000€
Règim assistències de 15.000€ a 18.000€
22.000€

Tot i que ens sembla correcte regular l’assistència
15.000€ o 20.000€

Més enllà dels salaris, la nostra postura respecte l’existència de personal eventual nomenat a dit és també coneguda i explícita. Són els anomenats assessors i assessores, ja siguin del govern o de grup municipal. 

Creiem que si es necessita personal tècnic especialitzat per fer suport a les accions de govern cal buscar-lo dins de la pròpia plantilla municipal, i en cas de no trobar la persona adequada, cal fer aquesta selecció mitjançant un concurs públic. I cal que les seves tasques estiguin assignades a projectes determinats en el temps. 

Tampoc creiem que el pressupost municipal hagi de suportar, a més de l’assignació de 1.900€ mensuals mínims que ja rebem cadascun dels grups municipals que estem aquí, el cost de personal que ens assessori: si algun partit en vol tenir, que se’l costegi amb els propis fons del grup municipal. 

Finalment, només dir que aquest mandat, com els anteriors, la nostra portaveu no es quedarà els 35.000€, compatibilitzarà la tasca de portaveu amb la seva feina a mitja jornada, i donarà la part del sou que excedeixi d’un màxim de 20.000€ bruts a l’assemblea de l’AUP, per als fins que aquesta decideixi. 

Eines per a acompanyar i fer suport a dones supervivents de violència masclista

Avui en dia moltes persones, per la seva feina, o per les entitats en les què participen, es troben rebent demandes implícites o explícites de dones supervivents de violència masclista.

La forma com rebem la demanda, com escoltem o com actuem és cabdal per acollir-la adequadament, canalitzar-la als recursos adients senses substituir-los, i sense produir una nova victimització de la pròpia dona, actuar contra la seva voluntat o posar-la en risc.

A l’AUP ens hem trobat en aquesta situació diverses vegades, i per això hem valorat necessari elaborar una eina que ens ajudi, a totes plegades, a actuar de forma adient i empoderadora. La podeu descarregar aquí.

Atenció! És un document que ofereix una guia que ens pot ser d’utilitat, però que en cap cas pot substituir el protocol per a l’abordatge de la violència masclista de l’Ajuntament de Rubí.

Discurs de la regidora de l’Aup al Ple d’investidura

Bon dia, i un agraïment sincer a tota la gent que ha vingut al Ple a acompanyar aquest acte d’investidura.

I, com no, a les regidores que m’han precedit, i que han fet una feina enorme aquests darrers anys, que servirà de base sòlida sobre la qual moure’m.

També, un agraïment molt especial a les persones que han confiat i confien en nosaltres i el nostre treball, ja sigui a través del seu vot, o a través de les relacions de confiança política diverses que formen l’entramat actiu i activista de Rubí.

Com moltes sabreu, l’Aup hem perdut 1200 vots i dos regidores, justament en el moment que tenim més activisme i més xarxa.

I avui, ens trobem constituint un consistori més bipartidista que l’anterior, menys divers, i en el qual el PSC ha tret uns molt bons i inesperats resultats pujant de 6 a 10 regidores i duplicant el seu vot. L’enhorabona, per tant, al PSC de Rubí.

Considerem però que constituïm un Ajuntament amb un govern continuista que, en la lògica d’aquesta democràcia centrada en les urnes, veu avalat el seu treball per bona part de la gent que ha votat.

I el veu avalat malgrat la solitud en la qual ha viscut el govern els darrers temps i la foscor d’una campanya en la què menors d’edat arribats al país s’han vist malauradament atrapats i utilitzats en un foc creuat electoralista.

Però així són les eleccions. Partim, faltaria més, del respecte als resultats electorals, però des de l’AUP no podem avalar, avui, la proposta política que representa el Psc de Rubí a través de la seva candidata a alcaldessa.

Aquest inici estrany de mandat, a l’Alternativa d’Unitat Popular ni defallim, ni ens aturem. Un dels eixos que donen sentit a l’existència de l’Aup és el treball per la radicalitat democràtica.

Busquem ampliar la participació en la gestió d’allò col.lectiu, superar la visió de les urnes com allò essencial de la democràcia, o separar la política institucional de les carreres personals, els clientelismes i les ambicions individuals i no col.lectives.

I és per això que avui m’estreno al Ple, com a nova regidora a la que d’altres que em precedeixen han cedit espai i ‘poder’.

També per això a l’AUP no tenim militants ni quotes de partits i totes les persones que ho desitgin poden venir (podeu venir) a les nostres assemblees.

I continuarem destinant bona part dels diners que ingressem per ser a l’Ajuntament al Crac i altres projectes socials.

Els 4 anys que venen, l’acció del nostre grup municipal se centrarà

 • en procurar una oposició responsable i propositiva, a la vegada que fiscalitzem el govern;
 • en continuar insistint en resoldre els problemes que arrossega l’organització dels recursos humans a l’Ajuntament i que dificulta molt la prestació de serveis i recursos a la ciutadania;
 • i en continuar al servei de les demandes i necessitats que la ciutadania vulgui traslladar a l’Ajuntament, procurant ser un altaveu d’aquelles lluites veïnals que dia a dia construeixen un Rubí millor.

Però potser és més important dir, avui, que la política que totes nosaltres fem a la institució hauria de ser una extensió de la política que fem, cada dia, quotidianament, arreu, per a transformar el nostre entorn i les nostres vides. Que La Política no és precisament la centrada en institucions, plena malhauradament de vicis adquirits, petites o grans corrupteles, ambicions, lluites de poder. Aquesta que vol ser mirall per la ciutadania i sovint genera sobretot rebuig. Potser ens ho hauríem de fer mirar, no?

La política és també, és sobretot, la lluita de les supervivents de violència masclista per capgirar les seves vides, la del veïnat que s’organitza per donar escalf, sostre o aliments a famílies que ho necessiten o per defensar el territori, la de les estudiants dels instituts de Rubí treballant activament contra el bullying o la transfòbia, la dels esplais que eduquen tot l’any a criatures i joves en maneres de ser i relacionar-se lliures, equitatives i corresponsables amb allò comú, la de les entitats esportives de Rubí que fan feina inclusiva i de solidaritat, i tants altres exemples que podem continuar posant. Exemples que fan de Rubí un lloc millor per a viure, cada dia; un lloc on desenvolupar les nostres vides amb dignitat.

Però també és fa política quan exercim privilegis: quan les nostres actituds són violentes, excloents o també quan fem declaracions racistes o les sentim sense dir res. Tot això, també crea món. I podem escollir quin és el món que amb els nostres actes i les nostres vides volem crear. Dins i fora de l’Ajuntament. A Rubí, per Rubí.

A l’assemblea de l’Aup i al Grup Municipal aquests darrers 4 anys l’exercici actiu i intens de la política dins la institució se’ns ha acabat menjant. Hem fet moltíssima feina, terriblement invisible (cosa que no vol dir que no sigui també transformadora), però… ja en veieu els resultats.

Els 4 anys que comencen ara, ens proposem posar el focus de la nostra energia també i de manera més forta en el suport i el treball per aquesta ciutadania activa, democràtica, que construeix Rubí cada dia, arreu, des de la xarxa, des de l’equitat. Des d’una democràcia arrelada en les nostres vides, que al final és la que dóna sentit a la nostra feina.

Gràcies.

Dies de campanya: electoralisme, carrera pels vots, la veritat dissimulada (o no)

Article d’opinió de Betlem Cañizar

Queden pocs dies per a les eleccions municipals, i això és esgotador. Bé, ho és ara que ho visc des de dins una candidatura. Quan ho vivia des de fora, ho trobava excessiu, cansino, buit. Cares que ens somriuen des de fanals, promeses a dojo, publicitat i encaixades de mans.

I és clar, ara escric aquí per a dir-vos que nosaltres som diferents, i esperant que ho creieu i confieu en l’Alternativa d’Unitat Popular aquest diumenge quan aneu a votar. Potser que qui em llegeixi ho faci des d’un gran escepticisme cap als partits polítics i la feina que es fa des de les institucions públiques. O potser no, vés a saber.

Sóc una d’aquestes lectores escèptiques, de fet. He estat també abstencionista, molt de temps, moltes vegades. No busco ser regidora per a obtenir poder, una cadira, o diners. Ningú a l’AUP ho pot buscar: tenim un codi ètic que no permet repetir com a càrrec llevat situacions MOLT excepcionals (i, fins al moment, ningú ha repetit).

Com tanta gent, a l’AUP creiem que quan s’arriba a aquesta mena de llocs de poder (perquè n’hi ha de molts tipus, de poder) s’ha d’anar amb molta cura per a no repetir allò que, quan estem a fora, critiquem: amiguismes, interessos privats convertits en públics, petites corrupcions, lluites pel protagonisme, manca d’escolta,etc. Mentre no les transformem,és fàcil acabar arrossegada per les dinàmiques que predominen en la política de les institucions, i per això, entre d’altres coses, no repetim com a regidores.

Escric per a dir-vos que confieu en l’AUP, i sento la incomoditat de “demanar” el vot. Perquè el vot no s’hauria de demanar, hauria de ser fruit del treball de cada dia, de la informació transparent, de l’intercanvi real entre candidatures i ciutadania que fa que cadascú sàpiga què és allò que vol i què és allò que no vol per al seu municipi i per a la seva vida.

Però sí que sento que puc demanar quelcom: que mireu a les xarxes la campanya que estem fent com AUP, que escolteu el què diem a la premsa, al carrer, als actes, als cartells (on, de fet, no trobareu cares somrient), o que llegiu la informació que tenim a estemapunt.auprubi.cat. Veureu que sí tenim un model de ciutat, moltíssimes propostes concretes, equip, i la capacitat i les ganes de fer política des de baix, des de tothom i per a tothom.

Perquè com diem al vídeo de campanya “sabem que hi ha altres camins, noves maneres de recuperar veus, de fer les coses. Sabem que per governar cal fer-ho col·lectivament, sense apropiar-se del poder. Que només entre totes, governarem sense que el poder ens governi, desfent privilegis, aprenent a mirar-nos, reconeixent-nos en la nostra diversitat, construint una ciutat que sigui la veu, les mans i el cos de totes”.

Conèixer el territori rubinenc per estimar-lo i posar-lo en valor

Article de Montse Rousse

Un dels cavalls de batalla històrics de l’AUP ha estat lluitar per tal que Rubí tingui un desenvolupament urbanístic sostenible i que posi en valor el sòl no urbanitzable (entorn natural), que és prop del 50% del territori municipal, tot buscant la integració d’aquest amb el sòl urbanitzable (entorn urbà). En aquest sentit, hem treballat i insistit per tal que l’equip de govern adrecés certes irregularitats que no haurien de tenir lloc en el nostre entorn, però que porten anys sense resoldre’s.

Aquest diumenge 19, un cop més, l’AUP hem preparat un recorregut per l’entorn del nostre municipi per tal de posar de manifest aquestes anomalies presents al nostre territori, per tal que la ciutadania en sigui conscient, conegui i posi en valor el territori i demandi als seus governants solucions efectives. La ruta començarà a les 9h al Castell, des d’on visitarem les terres del cantó oest de la via, on hi ha una situació d’ocupació de finques rurals i la propagació de barraques i horts alegals que caldria regular i ordenar; de fet, s’han presentat diverses mocions en aquest sentit però l’equip de govern no ha sabut resoldre la situació. Continuarem per Can Xercavins, on el torrent es veu afectat des de fa anys pel mal estat del col·lector per on baixen aigües residuals de les urbanitzacions; fa poc vam fer una roda de premsa recordant que les obres per fer un nou col·lector encara no s’han iniciat (haurien d’haver-se finalitzat el març d’aquest any) tot i el compromís de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’equip de govern del PSC. El recorregut continuarà per les terres de Sant Genís i Can Pujol, on proposem fer un parc interurbà, amb equipaments municipals, i no construir els 1500 habitatges que preveu el POUM en tràmit; entre d’altres conseqüències, la construcció de tal quantitat d’habitatges comportaria un increment de circulació insostenible de vehicles a l’Av. Castellbisbal. A les 11h recollirem, davant l’escola Rivo Rubeo, a les persones que vulguin afegir-se a la ruta, i anirem a visitar l’abocador que el grup TMA vol obrir a Can Balasc; recordem que aquest abocador es troba a menys de 800 metres de les cases de Can Serrafossà, i que la Plataforma Rubí Sense Abocadors porta anys picant pedra per evitar-ne la seva obertura, així com per aconseguir el tancament definitiu de l’abocador de Can Carreras. Finalment tornarem per Mas Jornet fins arribar a la Riera, on explicarem la nostra proposta per recuperar aquest entorn i integrar-lo a la ciutat; de fet, durant aquest mandat també vam presentar una moció per fer un Pla Director de la Riera, però l’equip de govern tampoc ha fet res al respecte. La ruta comptarà amb les explicacions de diversos membres de l’AUP que han estat implicats en les diferents lluites i problemàtiques que hem anat explicant al llarg d’aquest article, que pretén ser un resum de les diverses qüestions en les que caldrà seguir treballant de cara al pròxim mandat. Per acabar, volem recordar que l’AUP hem estat contundents en la defensa d’un Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) que prioritzi la qualitat de vida de les persones i no els interessos econòmics d’uns quants. Un POUM que ordeni anomalies existents, com la co-existència de sòl industrial amb residencial, la manca d’habitatge públic, un model de mobilitat centrat en el vehicle privat, la manca d’equipaments, així com un inexistent model clar i sostenible per a les urbanitzacions. Ens cal un nou POUM, sí, però un POUM ben fet i que miri al futur i no a l’època de la bombolla immobiliària de fa 15 anys, que és el projecte que el PSC ha intentat aprovar durant aquest mandat, per sort sense èxit.

Us esperem a tots i totes diumenge 19 a les 9h al Castell per explicar-vos en detall els conflictes territorials existents a Rubí i poder debatre entre tots i totes!