L’AUP vol que el 0.5% de la recaptació de l’IBI es destini a projectes de conservació i gestió del medi natural

La proposta ja s’aplica a altres municipis de Catalunya i és, entre d’altres, un instrument de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi

En el proper ple l’AUP presentarà una moció perquè a partir d’ara ens els pressupostos es destini el 0,5% de la recaptació líquida anual de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) a activitats de protecció, gestió i restauració de la flora, la fauna, els hàbitats i els ecosistemes. Aquesta és una proposta que ja s’aplica a altres municipis de Catalunya.

El creixement de les poblacions i l’increment exponencial del consum per càpita ha dut a una demanda cada vegada més elevada de sòl i dels recursos naturals necessaris per al nostre model de vida, la qual cosa posa en greu risc la conservació dels valors naturals, el manteniment de les funcions ecològiques imprescindibles i, en conseqüència, tots els beneficis materials i immaterials que la natura ens ofereix, sense els quals la nostra subsistència resulta impossible. Calen doncs, polítiques de caràcter local per tal de protegir el medi natural, gestionar-lo activament per a la seva millora i restaurar aquells indrets que així ho precisen, en el marc d’un ús sostenible dels recursos naturals municipals.

Donat que l’IBI és l’impost directament vinculat a la transformació del sòl, té tot el sentit que sigui la font de recursos que ajudi a reequilibrar el territori. D’una banda, això assegura la dotació pressupostària necessària per desenvolupar projectes potents amb continuïtat (uns 130.000 euros anuals, en el cas de Rubí). De l’altra, és un instrument de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a través d’aquesta iniciativa.

La moció també inclou la necessitat de contractar personal municipal que sigui expert en la matèria per tal d’assegurar l’adequada execució dels projectes que es duguin a terme, projectes que entitats i persones interessades de Rubí podran presentar segons un procés de participació ciutadana que caldrà implementar.

Finalment, la moció també demana que l’Ajuntament de Rubí esdevingui membre de la Xarxa de Custòdia del Territori, xarxa que pot assessorar en la implementació dels acords proposats, entre d’altres.

Balanç econòmic de l’AUP de l’any 2017

Com cada any, i per transparència, l’AUP fa públic el balanç econòmic de la formació

En aquest 2017 l’AUP ha ingressat 34.200€ de la retribució del grup municipal, a més de 7206,14€ de la part del sou a la qual renuncia el nostre portaveu. 

Pel què fa a les despeses, les principals han estat l’aportació al CRAC, el projecte sociocultural al qual donem suport, amb una suma total de 22.800€ en concepte de lloguer i despeses, anuncis i pàgines informatives a mitjans de comunicació, assessorament que vam demanar al Col.lectiu Ronda, i finalment els 7150€ destinats al programa Retorn Social, del que se n’han beneficiat tres entitats de Rubí.

Nota de premsa per respondre les declaracions de la regidora Maria Mas (PSC)

Amb aquesta nota de premsa l’AUP volem contestar les declaracions que la regidora del Servei de la Dona de l’Ajuntament de Rubí, la Maria Mas, va fer ahir.

La regidora Maria Mas afirma que “les polítiques per a les dones són molt més que fer mocions i parlar en femení”. Des de l’AUP li volem recordar que com a oposició utilitzem les eines que tenim al nostre abast, en aquest cas les mocions, per a construir i proposar polítiques municipals. Però a qui correspon executar els acords i desenvolupar les polítiques és l’equip de govern, que és qui té les eines i els recursos per a fer-ho, no pas l’oposició. És més, tot i ser oposició, hem realitzat, amb recursos propis, accions més enllà de mocions: hem impulsat la campanya “No vol dir no, per unes festes lliures de sexisme”, hem organitzat taules de participació, xerrades i tallers oberts a la ciutadania. Fins i tot hem fet treball conjunt amb el propi equip de govern proposant l’homenatge a les dones del tèxtil.

També en referència al seu comentari sobre el sopar de dones, la regidora de l’AUP no va assistir al sopar pel desacord de la formació en el format i model d’aquest acte, que trobem totalment descontextualitzat i superficial. Trobem especialment hipòcrita fer un sopar de dones (pagat per l’Ajuntament) quan aquesta activitat no té sentit si no s’acompanya d’altres polítiques i accions durant la resta de l’any. I posarem exemples concrets que justifiquen el nostre posicionament, doncs creiem que les polítiques i accions que s’estan fent des del Servei de la Dona són mínimes i insuficients:

1) El Servei de la Dona fa temps que està en precari, amb tot l’equip de treballadors i treballadores municipals de baixa. Ara mateix el servei se sosté gràcies a una empresa externa.

2) En els últims pressupostos s’han retallat 20.000€ al Servei de la Dona. A més, no hi ha cap protocol, pla o metodologia per tal que aquests pressupostos s’elaborin amb perspectiva feminista (hi ha una moció aprovada en aquest sentit) i tampoc hi ha cap pla per aplicar polítiques d’igualtat transversals a tot l’Ajuntament.

3) No s’ha realitzat el protocol de festes no sexistes, protocol que s’havia de fer amb col·lectius que treballen en aquesta temàtica. És més, la regidora va mentir en el seu moment dient públicament que s’estava fent aquest treball conjunt, quan això no ha estat així en cap moment. De fet, el Servei de la Dona destaca per la manca de col·laboració amb aquestes entitats i col·lectius, un treball que l’AUP sí que intenta realitzar i que creiem que és bàsic.

4) No s’han realitzat polítiques proactives i de prevenció, només accions aïllades impulsades pel Servei de Joventut (Torre Bassas).

5) No s’ha complert cap dels punts establerts en una moció que vam presentar a l’inici del mandat (juliol de 2015), on un dels punts més importants era la creació d’un Centre de Formació i d’Autoempoderament Feminista, que hauria de funcionar com a eina de reforç i ampliació del ja existent Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Això, com qualsevol rubinenc i rubinenca pot comprovar, no s’ha fet.

6) El Pla d’igualtat de l’Ajuntament caduca d’aquí a un mes. En l’elaboració no s’han adoptat cap de les propostes dels col·lectius que treballen en el tema, ni tant sols s’ha fet seguiment de les propostes que aquests han fet.

7) I el més preocupant de tot, senyora Mas, una de les seves prioritats hauria de ser protegir els drets de les treballadores municipals que depenen de vostè. I això vol dir actualitzar i aplicar, sobretot aplicar, els protocols existents per tal de ser eficaços davant d’un possible cas d’assetjament. Això, durant aquest mandat, no s’ha fet.

Tot plegat fa que no es puguin dur a termes accions de manera adequada i amb la qualitat que requereixen. Per tant, senyora Mas, té raó, fer mocions i parlar en femení no és suficient, però limitar-se a fer sopars del dia de la dona encara menys. Hi ha motius de sobres, doncs, per demanar la seva dimissió, que és el que fem a través d’aquest comunicat i farem en el ple d’aquest dijous.

El 17 de Febrer l’AUP celebra una assemblea oberta a tothom!

Amigues, amics, L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) som un col·lectiu ciutadà rubinenc convençut que cal recuperar el sentit de l’Ajuntament com a assemblea de representants de la ciutadania i no com a simples delegats de partits polítics. Per això l’AUP és una assemblea oberta a tota la ciutadania, ja sigui formant part de les assemblees o traslladant les teves inquietuds i propostes. El dissabte 17 de febrer a les 10h al Castell fem una assemblea per a parlar de com treballarem els propers anys i quines són les qüestions prioritàries.

DE QUÈ PARLAREM i QUÈ FAREM?

  • Què és el municipalisme i què és i com funciona l’AUP
  • Com afrontar el procés de confecció d’una candidatura
  • El Pla de Treball com a eina de participació i creació de comissions de treball
  • Vermut musical a càrrec de Malakatones

Sempre hem defensat la participació activa de les persones que viuen a la ciutat, especialment d’aquelles que estan organitzades, i per aquest motiu volem convidar-vos-hi a participar (aquí podeu llegir el Pla de Treball 2015-2019: http://www.auprubi.cat/pt/). 

Pots confirmar assistència fent correu a auprubi@gmail.com, especialment si vols venir amb els teus fills i filles, ja que tindrem servei de canguratge i ens cal saber el nombre aproximat d’usuaris. Gràcies!

Article: Dues propostes per fer de Rubí “Ciutat amiga de la infància”

Una dels grans objectius de l’equip govern és fer de Rubí “Ciutat amiga de la infància”. De fet, segons UNICEF, Rubí ja ho és (https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/rubi-ja-es-ciutat-amiga-de-la-infancia). Encara que la ciutat tingui el segell d’UNICEF i tot i que s’han fet petites accions, al nostre entendre aquestes no són suficients. Rubí encara ha de recórrer un llarg camí per realment ser una ciutat amiga de la infància, i aquest camí passa per fer polítiques realment transformadores i amb projectes que vagin a l’arrel del problema. Avui l’AUP volem compartir amb els rubinencs i rubinenques dues propostes que creiem essencials per a assolir l’objectiu, i que es podrien posar en marxa en els pròxims mesos si hi ha voluntat política.

1) Anem a l’escola de manera saludable i sostenible

Ja hi ha molts estudis que demostren l’impacte negatiu de la contaminació de l’aire i el soroll en la nostra salut, i especialment en la dels nens i nenes (des d’abans de néixer i durant els primers anys de vida som més sensibles als impactes de les exposicions ambientals). Tot i que el temps que els infants destinen a caminar a l’escola és relativament curt en comparació amb la resta del dia, aquest és un moment en el que els infants estan altament exposats a la contaminació i al soroll derivats dels cotxes que circulen a primera hora del matí, molts dels quals són cotxes de pares i mares que acompanyen els seus fills i filles a l’escola. D’altra banda, un altre problema important de salut que està incrementant a la nostra societat és l’obesitat infantil, i la manca d’activitat física és un dels principals motius. Per tant, calen mesures per millorar la qualitat de l’aire i reduir el soroll en general, especialment a l’hora d’entrar a l’escola, però també per incrementar l’activitat física entre els infants. I fer-ho és possible. Una primera acció seria millorant el transport públic, dotant de més freqüència el servei i coordinant els horaris amb les entrades i sortides a les escoles. La segona mesura, que ja hem explicat altres vegades, necessita un treball conjunt entre els serveis d’educació i mobilitat de l’Ajuntament, les AMPAs i les escoles. La idea és aplicar el programa “Bus a peu”, que no és altra cosa que facilitar que els nens adquireixin l’hàbit d’anar a l’escola a peu a través d’un servei de bus vigilat que tindria parades de “bus” establertes a punts clau de la ciutat. Això evitaria embussos i contaminació al voltant de les escoles i promouria l’autonomia i l’activitat física en els infants, entre d’altres. Aquesta seria una primera acció, que a curt, mig i llarg termini caldria acompanyar de millores en l’espai públic (ex: voreres adequades, zones de vianants, etc), per facilitar la consolidació de la proposta, que ja vam fer a través d’una moció el juliol passat (http://www.auprubi.cat/wp-content/uploads/2017/08/2017_07_22_bus_peu.pdf). I per tal de garantir que aquestes mesures es posen en marxa demanarem que la Comissió de mobilitat i espai públic es reuneix abans de finalitzar el mes de febrer.

 

2) Actuem des de ben petits sobre les dificultats d’aprenentatge i problemes de conducta

A Rubí, com en altres ciutats, hi ha infants que tenen dificultats d’aprenentatge i problemes de conducta, que sovint estan lligats a fracàs escolar, amb tot el que això comporta per als propis infants i per a les famílies. És ben sabut que si aquestes dificultats i problemes es diagnostiquen i tracten en edats primerenques, la possibilitat d’èxit i millora en aquests infants és major i, per tant, molts dels problemes derivats del fracàs escolar es poden prevenir. Malauradament, les escoles no tenen els recursos per a fer un diagnòstic en profunditat i els recursos públics, concretament els que han de venir de la Generalitat, no arriben a tothom de manera adequada. Això és un problema especialment per a aquelles famílies amb recursos econòmics limitats, agreujant més les desigualtats socials existents. Ja vam presentar una moció, juntament amb ERC, sobre aquesta qüestió (http://www.auprubi.cat/2017/04/25/article-abordar-la-dislexia-per-combatre-el-fracas-escolar/). Ara, però, proposem ampliar aquesta proposta de moció i facilitar, a partir de recursos municipals i amb un equip de gent experta i amb experiència, el diagnòstic i tractament psicopedagògic (no el farmacològic), prioritzant aquelles famílies amb recursos econòmics més limitats. Aquesta és, per a nosaltres, una proposta molt important, ja que estem parlant del futur dels nostres infants, tant des del punt de vista professional com personal. Actuar des de ben petits evitaria patiment als infants i a les famílies, i també facilitaria l’activitat a les escoles.

 

Evidentment podríem parlar de molts altres temes de ciutat per assolir l’objectiu de que Rubí sigui “Ciutat amiga de la infància” (accessibilitat, espais de jocs, obertura i posada en marxa de nous equipaments, increment i millora del verd urbà, creació de nous parcs, etc.), però l’espai per aquest article és limitat, i les idees moltes, tant pels qui avui signem aquest article com per aquells que avui el llegeixen, que segur que en voldrien aportar moltes. En tot cas, esperem que l’equip de govern, a qui ja hem fet arribar aquestes propostes, les vegi amb bons ulls i les posi com a prioritàries en l’agenda política que queda per aquest mandat. Nosaltres seguirem insistint perquè aviat esdevinguin una realitat.