L’AUP presentarà al Ple del proper dijous dues mocions per garantir l’accés dels ciutadans i ciutadanes de Rubí a l’habitatge i a l’empadronament sense domicili fix.

La primera moció és una continuació d’una altra proposta aprovada al Ple municipal d’octubre de 2013, a instàncies d’ACR, i proposa la creació d’un pla integral per al foment de la masoveria. Aquest pla hauria de constar de diverses accions, com la creació d’un cens d’habitatges no condicionats i una borsa d’interessats en el règim de masoveria urbana, l’establiment de convenis de cessió d’ús a llarg temini entre l’administració i particulars, destinar una partida econòmica a fer primeres intervencions estructurals en els espais més afectats, o iniciar cursos específics sobre manteniment i reparació per part de RubíForma.

Respecte a la incidència econòmica d’aquesta proposta, la formació alternativa demana que es reservi una partida pressupostària suficient als Pressupostos de 2019 i que s’estudiï la possibilitat de gravar les promocions urbanístiques inacabades, i en canvi que es puguin establir bonificacions a propietaris que cedeixin propietats en règim de masoveria.

La novetat més important respecte a la moció ja aprovada el mes d’octubre de 2013 és una proposta que el Col·lectiu Rubí Espai Comú ja havia fet arribar a l’anterior gerent de PROURSA: la creació d’una cooperativa de treballadors de la construcció, així com d’un parc d’eines i materials necessaris per a les tasques de rehabilitació, que es posarien a disposició de totes les persones interessades en la masoveria urbana.

 

L’empadronament sense domicili fix, una qüestió de drets fonamentals

La segona moció de l’AUP demanarà al Govern que faciliti la inscripció al padró d’aquelles persones en situació d’ocupació o sense sostre que resideixen al nostre municipi, establint uns criteris per a la verificació d’aquesta situació que no impliquin haver de presentar un títol de propietat o un contracte de lloguer.

Per a la formació alternativa, el padró ha de ser un mecanisme d’inclusió i convivència, i que garanteixi els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes de Rubí, com ho són la salut o l’educació o l’accés a subministraments bàsics; i en el cas de les persones immigrades, la possibilitat d’acreditar el temps de residència al país per regularitzar la seva situació.

Amb aquestes dues mocions, l’AUP es reafirma en la seva lluita per la garantia de drets bàsics com l’accés universal a l’habitatge o els subministraments. En aquest sentit, la formació recorda que ha fet arribar diverses propostes a l’equip de Govern en forma de mocions – una d’elles, presentada a instàncies de la PAH -, la seva implicació a la Taula pel Dret a l’Habitatge; un dossier amb propostes a curt, mig i llarg termini… per al 2019, a més, està previst que entri en vigor la taxa que gravarà els pisos buits que siguin propietat de grans tenidors, gràcies a un acord de l’AUP amb el Govern municipal de l’any 2017.