El novembre de 2017 van finalitzar les obres de construcció dels col·lectors de les conques 2 i 3 que recullen les aigües residuals que venen de gran part de les urbanitzacions. L’AUP, a instàncies dels veïns i veïnes afectades, denuncia que els col·lectors encara no s’han connectat a la depuradora de Rubí-Sant Cugat. Això fa que les aigües residuals continuïn baixant a cel obert, generant problemes de les males olors, rates i mosquits, així com la degradació de l’entorn i un risc per a la salut.

A la moció que ha presentat per aquest mes de juny, l’AUP explica que els veïns han registrat diverses instàncies i presentat diverses queixes, tant a títol individual com mitjançant les Associacions de Veïns afectades, però, tret d’alguna actuació puntual de control de plagues, els col·lectors continuen sense connexió a  la depuradora de Rubí-Sant Cugat. El fet de que no entrin en funcionament també està provocant el seu deteriorament, i de fet en algun punt ja s’han trencat.

És per això que l’AUP demana que l’Ajuntament faci les gestions pertinents per resoldre el més aviat possible els motius que actualment no permeten la posada en funcionament i connexió dels col·lectors de la conca 2 i 3 amb la depuradora Rubí-Sant Cugat. També demanen que mentre no es faci la connexió dels col·lectors, l’Ajuntament efectuï controls de plagues periòdics, mantingui la zona lliure de vegetació baixa arbustiva i faci manteniment dels torrents per on baixen les aigües residuals, per tal d’evitar l’estancament d’aquestes, especialment a les zones on hi ha habitatges propers.

Fotos de l’estat dels torrents de les conques 2 i 3