L’Agència de Residus de Catalunya ha obert una convocatòria d’ajuts per a la instal·lació de deixalleries municipals, dotada amb dos milions d’euros, i una altra per executar projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, amb una dotació d’un milió d’euros.

L’AUP demana a l’Ajuntament de Rubí que no deixi escapar aquesta oportunitat i que presenti el projecte de millora que s’estava redactant per a la gestió de la deixalleria municipal, que a més havia d’involucrar usuaris de la Finca Font del Ferro.

 

L’AUP recorda que la deixalleria és un servei municipal imprescindible per garantir una correcta gestió d’aquelles deixalles que, atenent a llurs característiques, no es poden aportar als contenidors que tenim als carrers, i que per tant cal dotar el servei de les eines necessàries per tal que la gestió dels residus sigui òptima i adequada. En aquest sentit, la formació també recorda que a l’inici del mandat ja va fer arribar propostes a l’equip de govern, i que anaven en quatre línies principals:

1) Remunicipalització del servei, que actualment està adjudicat a l’empresa TMA Sánchez i que és la responsable de l’abocador de Can Carreras i del futur abocador de Can Balasc, fet que ens demostra que aquests serveis poden caure en mans d’empreses que no tenen precisament els aspectes ambientals i socials entre les seves prioritats. En aquest sentit, la gestió directa permetria més flexibilitat a l’Ajuntament a l’hora de treballar aspectes ambientals de la gestió dels residus (reutilització de totes aquelles deixalles que encara puguin tenir un segon ús o reducció de les deixalles que s’acaben destinant a un tractament finalista), la promoció de l’autocompostatge casolà, la recollida de l’oli de cuina usat o la reutilització de mobles i estris vells. A més, la gestió directa permetria estalviar costos, ja que no es pagaria IVA. D’experiències de serveis de deixalleria que s’han remunicipalitzat en els darrers anys n’hi ha uns quants, com és el cas d’Arenys de Munt, on l’empresa pública de l’Ajuntament d’aquesta vila ha assumit la seva gestió des de l’any 2012 amb uns resultats molt satisfactoris a nivell ambiental, econòmic i social.

2) Projectar la instal·lació d’una segona deixalleria fixa a la Zona Nord de Rubí, per tal de facilitar l’ús d’aquest servei per part dels ciutadans de la meitat nord de la trama urbana.

3) Potenciar la reutilització de mobles i estris vells recollits a la deixalleria municipal mitjançant l’impuls d’un projecte d’integració social. Entre els residus que s’aporten a la deixalleria, destaquen en quantitat i volum els mobles i estris vells de tota mena. La seva reutilització és, actualment, molt escassa com a conseqüència del tipus de gestió que reben a la deixalleria municipal, que prioritza el seu tractament com a rebuig i no el seu aprofitament per a nous usos. Proposem, per tant, que des de l’Ajuntament s’impulsi la reutilització dels residus voluminosos que van a parar a la deixalleria, mitjançant el desenvolupament d’un projecte que permeti la integració de persones amb necessitats socials. Un projecte que es podria vehicular a través de la Finca Font del Ferro, en el marc de la necessària potenciació que ha de rebre aquest equipament municipal per part de l’Ajuntament

4) Potenciar la recollida selectiva de l’oli de cuina usat, tant a nivell domèstic com comercial, recolzant el projecte d’integració social RUBICLACK. Ja fa uns quants anys que l’AMPA del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol està duent a terme el projecte OLICLACK, actualment RUBICLACK, per a la recollida de l’oli de cuina usat que es genera a nivell domèstic (habitatges) i comercial (bars i restaurants). Un projecte amb el que es vol afavorir la integració social de persones amb discapacitat psíquica, en concret del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol, oferint a aquest col·lectiu noves oportunitats que ara per ara dissortadament no tenen a la nostra ciutat. Tot i que des de l’Ajuntament s’ha promogut el projecte amb la recollida d’oli usat entre els treballadors de l’administració local, des de l’AUP recordem que encara cal desplegar el projecte a tota la ciutat.

Etiquetat a: