AUP + Stop Abocadors (1)

L’Alternativa d’Unitat Popular lamenta profundament la suspensió del Pla de Regulació de les activitats extractives i la seva restauració, una decisió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, organisme dependent de la Generalitat de Catalunya, i que va ser comunicada a tots els grups municipals el passat dijous a la tarda.

La Comissió Territorial d’Urbanisme ha decidit suspendre la tramitació d’aquest Pla d’Extractives per «motius tècnics» , tal com va comunicar l’equip de Govern en la reunió de dijous. Segons la Comissió, es resta a l’espera de l’informe de l’Agència de Residus de Catlalunya per tal de continuar amb la tramitació, però mentrestant quedarà suspès.

A l’espera de conèixer els informes de l’Agència de Residus – un dels tres organismes que no ha efectuat la resposta al Pla – l’AUP fa una crida a la unitat política en el rebuig a la suspensió de la tramitació del Pla d’Extractives, ja que va ser aprovat provisionalment per unanimitat al Ple. Així mateix, demana que totes les forces polítiques s’uneixin per elevar la qüestió al Parlament de nou, si cal, i que estiguin preparades per a la mobilització davant d’una decisió que consideren completament injusta i indignant.

El Pla d’Extractives es va començar a treballar l’any 2015, i havia de ser l’eina que garantís que no s’instalessin més abocadors a la nostra ciutat. L’AUP va presentar diverses aportacions a l’escrit original dels serveis tècnics de l’Ajuntament, la majoria de les quals van ser acceptades per aquests mateixos i aprovades, de manera provisional, al Ple del mes d’abril de 2015 (veure les consideracions i reflexions de l’AUP al document original i les al·legacions presentades amb la resposta corresponent).

Indiferència davant la multa de 300.000 euros a TMA per superar la quota de residus de Can Carreras

L’Agència de Residus, per la seva banda, va comunicar que s’imposaria una multa de 300.000 euros a Grupo FSM Vertispania per haver superat la quota de residus a Can Carreras, i el manteniment de les mesures cautelars que li impedeixen seguir entrant residus a l’abocador, mesures que, per altra banda, l’empresa no estaria complint.

Des del punt de vista de l’AUP, la sanció és positiva, però consideren que mentre l’empresa pugui anar pagant les multes, continuarà actuant amb total impunitat, per tant reclama més contundència en les accions sancionadores i les seves habituals males praxis.

Així mateix, l’AUP ha volgut recordar que es va demanar la revisió de les llicències de TMA a Can Carreras, ja que la formació té seriosos dubtes sobre la seva legalitat.