Durant el mes de març, en un article publicat a Ràdio Rubí (veure entrada), l’AUP ja va alertar sobre la manca d’interès per part de l’equip de govern per tirar endavant un nou projecte per a la ràdio, i fins i tot indicava que les intencions semblaven anar encaminades a reforçar el gabinet de premsa de l’equip de govern, posant en perill la imparcialitat i la pluralitat informativa a la nostra ciutat.

Els últims moviments de personal de Ràdio Rubí cap a l’àrea de comunicació institucional de l’Ajuntament i la informació rebuda per part de l’equip de govern a l’última Junta de Portaveus d’aquest dimecres confirmen les sospites que l’AUP ja tenia sobre les intencions del govern. Tot plegat, constata el que ja vam denunciar fa uns mesos: l’equip de govern prefereix la propaganda institucional a la informació plural i el control de la informació per part del gabinet de premsa i no pas el contrast informatiu dels mitjans públics.

En aquest sentit, i com ja hem reclamat altres vegades, ens afegim a les demandes que altres grups municipals han fet públiques aquests dies, i demanem que el contracte programa per a la Ràdio, incloent-hi objectius i recursos, es faci a partir de criteris professionals i periodístics i a través del debat entre tots grups municipals per consensuar les polítiques de comunicació realment institucionals i no pas únicament d’un equip de govern que utilitza aquests recursos públics amb finalitats propagandístiques pròpies.

Etiquetat a: