20160521 - Camió TMA Avariat

L’AUP denuncia que les activitats que realitza TMA a Can Carreras, segons les llicències atorgades l’any 1998 i 1999, són il·legals, ja que són incompatibles en terrenys d’ús agrícola i forestal. La formació assembleària ha demanat a l’Ajuntament que revisi aquestes llicències i s’informi del seu estat, però encara no ha rebut resposta per part de la regidora de Territori, Maria Mas.

Els membres de la formació denuncien que l’Agència de Residus no pot precintar Can Carreras perquè l’empresa TMA al·lega que té dues activitats autoritzades a la finca – ensacat de terres de substrat i adobs, i reciclatge de palets – amb la llicència municipal corresponent i el codi gestor de residus.

Aquestes activitats industrials, doncs, serien incompatibles en uns terrenys d’ús agrícola i forestal; però TMA les aprofita per continuar entrant residus a l’abocador, tal com va quedar demostrat dissabte, però reparteix els camions entre Can Carreres i Can Canyadell.

Montse Rousse, Vicenç Rabadán i Jordi Muntan han denunciat aquesta situació, que és exclusivament de competència municipal: “Quan TMA demana aquestes llicències, es fa una interpretació interessada per part de l’administració, el que podria fer ara l’Ajuntament és reinterpretar les condicions per donar aquestes llicències. La valentia política passa per aquí, davant dels possibles recursos que posi l’empresa en cas que se li prohibeixin ara les activitats”, afirma Vicenç Rabadán. L’AUP no entén per què no s’ha fet res per arreglar aquesta situació: “L’administració és lenta, però en aquest cas creiem que està mirant cap a una altra banda. Això ho arrosseguem des de l’any 1998 i estem al 2016”, planteja Montse Rousse.

Vicenç Rabadán Montse Rousse també afegeixen que “hi ha un abans i un després de la planta de termòlisi (1998): quan se li va tombar el projecte de la planta, es va quedar a deure un favor a Sánchez. Això fa sospitar que les llicències concedides posteriorment són precisament per això”.

Aquesta denúncia – que ja va fer ACR l’any 2013 – es fa pública després que el passat dissabte, un camió de TMA patís una averia enmig del camí d’Ullastrell, provocant llargues cues. Aquest incident va permetre constatar que l’empresa continua incomplint les mesures cautelars imposades per l’Agència de Residus per les quals ha de deixar d’entrar residus a Can Carreras, i l’Agència tampoc pot procedir a precintar el recinte per les dues llicències municipals d’activitat.

Respecte a les mesures cautelars imposades per l’ARC el passat 8 d’abril, que prohibeixen que l’empresa continuï entrant residus a l’abocador de Can Carreras, “TMA mai no ha aplicat les mesures cautelars, ha continuat entrant residus i quan els ciutadans ho van denunciar, és cert que s’ha notat una baixada de trànsit de camions. Està aprofitant les llicències municipals concedides per continuar entrant residus a l’abocador, i ho fa amb l’eixamplament de les terrasses”, ha declarat Montse Rousse, també membre de la plataforma Rubí Sense Abocadors.