(AMPLIAT divendres 16 de juny)

Fem públic el document de condicionants bàsics de l’AUP per un acord de Govern a Rubí i que vam presentar a ERC i ICV a la reunió del dijous 11 de juny. Avui, durant més d’hora i mitja, hem estat explicat el nostre posicionament, com han anat les reunions i negociacions, i on també hem fet autocrítica del procés fet (veure les notícies a Ràdio RubíRubitv.cat i Diari de Rubí).

Veureu que la majoria de propostes del document eren innegociables per a l’AUP, ja que, davant del poc temps per negociar, vam preferir ser transparents i marcar els mínims que l’AUP considerava imprescindibles per assegurar un canvi radical a la manera de governar l’Ajuntament i de transformar la ciutat. Per nosaltres, aquestes propostes són innegociables de tan bàsiques que són per a la transformació a fons que cal fer a Rubí a tots nivells. Creiem, a més, que són perfectament assumibles. Remarcar també que aquestes propostes representen només el 4% del Pla de Treball de l’AUP, que consta de 361 accions debatudes i aprovades per la nostra assemblea. 

Volem agrair a qui ha tingut l’interès d’escoltar-nos en directe, i demanem disculpes a aquells que no heu pogut entrar a la sala o escoltar-nos correctament. Intentarem (però no ho podem assegurar) penjar la roda de premsa completa en els pròxims dies.

De nou, moltes gràcies!

AUP

Document: Condicionants Bàsics AUP_Acord Govern