Comunicat de l’AUP als treballadors municipals respecte la signatura del document “Compromís sobre la consolidació de la plantilla” de l’Ajuntament de Rubí.

El document “Compromís sobre la consolidació de la plantilla” firmat per l’assemblea de l’AUP és un document que recull única i exclusivament  el compromís polític per endegar un procés de consolidació i millora de les condicions laborals de la plantilla de treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

En cap cas des de l’AUP es té cap interès en utilitzar aquesta signatura en benefici propi, ni escenifica cap altre compromís amb els altres partits adherits ni amb la secció sindical impulsora que els compromisos estrictament especificats en el document. Considerem imprescindible, i així ho vam pactar amb les altres parts, que aquest sigui un document obert a altres formacions polítiques i sindicals.

L’AUP manté l’interès i el compromís envers els treballadors i treballadores tan del sector públic com del privat. Per tant, des de l’AUP realitzarem totes les accions que considerem oportunes i justes per afavorir les seves condicions laborals generals o concretes. Aquestes accions es realitzaran amb responsabilitat i independència de qui les promogui, i cercant sempre el consens dels afectats.

L’assemblea de l’AUP està totalment predisposada a discutir, treballar i donar suport a qualsevol iniciativa que promoguin les diferents formacions sindicals representades o no a l’Ajuntament, mantenint sempre l’objectiu de la millora de les condicions laborals de tot el conjunt dels treballadors i treballadores municipals.

Finament, dir que des de l’AUP lamentem tan la utilització partidista d’una problemàtica concreta (consolidació de la plantilla municipal) com les desqualificacions personals que en els últims dies han aparegut en premsa i xarxes socials.